1. (Karanlığıyla ortalığı) bürüdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Karanlığı yırtıp) aydınlığıyla ortaya çıktığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten sizin çalışıp çabalamanız dağınık (yönde farklı amaçlara yönelik)tir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6-7) Artık kim (Allah için) verir ve (kötülüklerden) sakınır, en güzel olanı doğrularsa, biz onu, kolayını kolaylaştırıp başarılı kılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6-7) Artık kim (Allah için) verir ve (kötülüklerden) sakınır, en güzel olanı doğrularsa, biz onu, kolayını kolaylaştırıp başarılı kılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-6-7) Artık kim (Allah için) verir ve (kötülüklerden) sakınır, en güzel olanı doğrularsa, biz onu, kolayını kolaylaştırıp başarılı kılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9-10) Kim de cimrilik edip kendini (Allah’a) muhtaç saymaz ve en güzel olanı yalanlarsa, ona da güçlüğe (uzanan yolu çekici kılıp) kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9-10) Kim de cimrilik edip kendini (Allah’a) muhtaç saymaz ve en güzel olanı yalanlarsa, ona da güçlüğe (uzanan yolu çekici kılıp) kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-9-10) Kim de cimrilik edip kendini (Allah’a) muhtaç saymaz ve en güzel olanı yalanlarsa, ona da güçlüğe (uzanan yolu çekici kılıp) kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Başaşağı gelip (Cehennem’e) yuvarlandığı zaman malı ona yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki bize gereken, doğru yolu göstermektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve elbette Âhiret de, Dünya da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sizi, köpürüp dalga dalga alevleri yükselen ateşle uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona, ancak en bedbaht olan varıp girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O bedbaht ki (Hakk’ı) yalanlayıp arkasını dönmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) (Allah’tan) saygı ile korkup (fenalıklardan) en çok sakınan ve arınmak için malını (Allah yolunda) veren de o ateşten uzaklaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) (Allah’tan) saygı ile korkup (fenalıklardan) en çok sakınan ve arınmak için malını (Allah yolunda) veren de o ateşten uzaklaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O’nun yanında hiç birine, karşılığı verilecek bir (minnet borcu) nimeti yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak karşılığını sırf o çok yüce Rabbın’dan bekleyerek yaptığı (iyilik) mükâfatlandırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve elbette (böylesi) ileride razı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster