1. (1-2) Andolsun örtüverdiği zaman geceye. Ve açıldığı zaman gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Andolsun örtüverdiği zaman geceye. Ve açıldığı zaman gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve erkeği ve dişiyi yaradana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphe yok ki sizin çalışmanız dağınıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Artık kim infak etti ve ittikada bulundu ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Ve en güzel olanı tasdik etti ise. İmdi ona en kolay olan için kolaylık veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Ve en güzel olanı tasdik etti ise. İmdi ona en kolay olan için kolaylık veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Amma kim cimrilikte bulundu ve istiğna gösterdi ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve en güzeli tekzîp etti ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu da en zor olan için kolayca iletiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve aşağıya düştüğü zaman, onu malı kurtaramıyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphe yok ki hidâyet yolunu göstermek Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve muhakkak ki, ahiret de, dünya da Bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Artık sizi alev saçıp duran bir ateş ile korkuttum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona en şakî olandan başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyle şakî ki, tekzîb etmiş ve yüz çevirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve çok muttakî olan ise ondan uzaklaştırılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Öyle muttakî ki, malını verir temizlenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Halbuki, onun yanında hiçbir kimsenin bir nîmeti yoktur ki, o mükâfaatlansın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ancak pek yüce olan Rabbinin rızasını aramak için (infakta bulunur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve andolsun herhalde razı olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster