1. Bürüdüğü zaman geceye and olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ortaya çıktığı zaman gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim (malından) verir ve korunursa.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. En güzeli tasdik ederse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz de ona kolay olması için başarı vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. En güzeli yalanlarsa.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz de ona zorluğu kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Baş aşağı düştüğü zaman malı ona bir yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğru yolu göstermek bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphesiz ahiret de dünya da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sizi, alev saçan ateşe karşı uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona ancak isyankar olanlar girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yalanlayan, yüz çeviren.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Takva sahibi ondan uzak tutulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Malını veren ve arınan.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hiç kimseden bir karşılık, nimet beklemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sadece yüce Rabbi’nin hoşnutluğunu kazanmak için.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Elbette o da hoşnut olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster