1. Elif, lâm, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar, hükümler içeren kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İyi ve güzel davrananlar için doğru yol rehberi ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, iyi ve güzel davrananlar, namazlarını kılarlar, zekâtlarını verirler ve ahirete inançları da kesindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar Rablerinden bir doğru yol üzerinde olup, kurtuluşa erenlerde onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanları bilgisizce, Allah’ın yolundan çevirmek için ayetleri eğlence vasıtası edinenler (laf kargaşası yapanlar) var ya! İşte onlar için alçaltıcı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kimseye ayetlerimiz okunduğu zaman, okunan ayetleri işitmemiş ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi, büyüklenerek arkasını döner gider. Onu (böyle davrananları) acıklı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edip salih amel işleyenler için, nimet bahçeleri var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İçinde sürekli kalacaklardır. Allah’ın vaadi gerçek olup, mutlaka yerine gelecektir. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’ın gökleri direksiz olarak yaratmış olduğunu görürsünüz. Yeryüzüne, size referans olsun diye dağları dikmiş ve yeryüzüne her türlü canlıdan yaymış, gökten su indirerek, yeryüzünde her türlü çiftten, nefis bitkiler çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar Allah’ın yaratmasıdır. Şimdi bana gösterin bakalım "Allah dan başka ilah edindiklerinizin yarattığı ne var?" Hayır, zalimler apaçık bir sapıklık içerisindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz şükretsin diye Lokman’a, insanlara hükmetme bilgisini verdik. Kim şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kimde gerçekleri inkâr ederse, bilsin ki Allah sınırsız bir zenginliğe sahip olup, ihtiyaçsız ve övülmeye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Lokman, oğluna öğüt vererek "Ey oğulcuğum! Sakın ola ki Allah’a ortaklar koşma. Allah’a ortak koşmak en büyük zulümdür" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz insana, ana babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorluklarla taşımış ve bebeğin annesinden ayrılması iki yıldır. (Zahmetle seni büyütmelerinden dolayı) Bana ve ana babana şükret, çünkü dönüş banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ana baba, bilginin olmadığı bir konuda bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse, ikisine de itaat etme. Ancak böyle yapmalarına karşı yinede onlara uygun şekilde sahip çık. Sen yalnızca bana samimi bir şekilde yönelenlerin yoluna uy. Dönüşünüz banadır, sonra yaptıklarınızı size haber vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Ey oğulcuğum! Yaptığın şey (iyi veya kötü) en küçük bir olsa ve bu yaptığın şey bir kayanın altına gizlense yahut göğe çıksa veya yerin içine girse, Allah onu çıkarıp karşına getirir. Allah kullarına karşı çok şefkatli ve onların her şeyinden haberdardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Ey oğulcuğum! Namazını kıl, iyi olan şeyleri emret ve kötü olan şeylerin yapılmasını da yasakla. Sana isabet eden zorluklara karşı dirençli ol (sabret) ve doğrudan vazgeçme. Bunları yapmak büyük çaba gerektiren işlerdir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni hiç kimseyi sevmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yürüyüşünde tabi ol ve sesini alçalt (yükseltme). Sesin en çok hoşlanılmayanı (en çirkini) eşek sesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizler görmüyor musunuz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin istifadenize sunduğu, görünen ve görünmeyen bütün nimetlerini sizin için yaymış olduğu halde, insanlardan Allah hakkında, ellerinde onlara yol gösterecek ve kendilerini aydınlatacak bir kitap olmadan, bilgisizce çekişip duranlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara (Allah ile ilgili çekiştikleri konuda) "Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) gelin" dendiğinde "Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Ya şeytan atalarını ateşli bir azaba sürüklemiş ise demi? (Atalarına uyacaklar) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kim yüzünü Allah’a dönerse, (indirdiği kitabı hakem kabul ederse) böyle yapan en güzelini yapan kimsedir ve dosdoğru, sağlam bir yere tutunmuş olur. Bütün işler Allah’a döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kimde kitabın hakemliğini kabul etmezse (inkâr ederse), bu davranışları seni üzmesin. Onların dönüşleri bize olup, yaptıklarını onlara haber vereceğiz. Allah kalplerde olanı en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu inkarları ile onları bir müddet yaşatırız, sonra onları azabın en şiddetlisine atarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara sorsan "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye, kesinlikle "Allah" diyecekler. Deki "Bütün övgü Allah’a dır. Ancak, onların çoğu bunları bilmiyorlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’a aittir. Elbetteki Allah, ihtiyaçsız (zengin) ve övülmeye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, denizler ve o denizlerin yedi mislisi daha olup mürekkep olsalar, Allah’ın kelimeleri tükenmez ama, onların hepsi tükenirdi. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizin yaratılışınız ve tekrar diriltilişiniz, ancak tek bir kişinin yaratılışı ve diriltilişi gibidir. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Görmedin mi? Şüphesiz ki Allah, geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine katmakta, güneş ve ay Rablerinin kontrolü altında, belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmeye devam etmektedir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte şüphesiz ki Allah, bunları yapan O gerçek ve hak olandır. Kendisinden başka dua edip kulluk ettikleriniz ise batıldır. Muhakkak ki Allah, erişilemeyecek kadar yüce ve en büyük olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Görmüyor musun? Elbette ki gemiler, Allah’ın yarattığı imkânlarla (rüzgârla ve suyun kaldırma gücüyle) denizlerde yüzüp gidiyor ki, bununla size büyüklüğünün işaretlerini gösteriyor. Bunlarda sabredip şükredenler için alınacak dersler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlar gibi dalgalar, denizin ortasında onları çepe çevre kuşattığında, samimi duygular içinde Allah’ın dininde öğrettiği gibi, O na yalvarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığımızda, onlardan bir kısmı orta yolu tutarak kulluğuna devam eder. Ayetlerimizi ancak hain nankörlerden başkası inkâr etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey İnsanlar! Rabbinizden korunun, öyle bir günden korkun ki, baba oğluna hiçbir şey veremez, oğlu da babasını kurtarmak için hiçbir şey ödeyemez. Allah’ın vaat ettiği gün, mutlak gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın, dünyada elde ettikleriniz, Allah’a karşı gelmenize sebep olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kıyametin bilgisi kesinlikle Allah’ın kendisindedir. Yağmuru yağdıran O dur. Rahimlerde olanı da O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve yine hiçbir nefis nerede, hangi yerde öleceğini bilemez. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster