1. Elif. Lâm. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O Kitap ki, muhsinler için hidayet rehberi ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar ki namazı kılarlar, zekâtı verirler ve onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte onlar Rablerinin yolunda olanlardır. İşte onlar saâdete erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanlar arasında öyleleri var ki, bir bilgisi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş lâfı satın alır. İşte onlara alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman sanki kulaklarında ağırlık varmış da işitmiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Artık sen ona acıklı bir azap ile müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edip de sâlih ameller işleyenlere Naîm cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Bu, Allah’ın gerçek vaadidir. O, Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Yere de sizi sarsmasın diye sağlam ve yüksek dağlar koydu ve orada her çeşit canlıları yaydı. Gökten su indirdik ve orada her güzel çiftten bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bunlar Allah’ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, O’ndan başkaları ne yaratmıştır? Hayır! Zâlimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun ki biz Lokman’a Allah’a şükretmesi için hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye lâyık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Oğulcuğum! Allah’a şirk koşma, doğrusu şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz insana anne ve babasına (iyi davranmasını) tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu güçsüzlük üstüne güçsüzlüğe düşerek (nice sıkıntılarla) taşımıştı. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. Öyleyse bana ve annebabana şükret. Dönüş ancak banadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme! Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönenlerin yoluna uy! Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber veririm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Oğulcuğum! Yapılan iyi veya kötü bir iş hardal tanesi ağırlığınca da olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu mutlaka çıkarır. Şüphesiz ki Allah Lâtif’tir, her şeyden haberdardır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Oğulcuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan! Çünkü bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenip öğünen ve böbürlenen kimseleri aslâ sevmez. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Yeryüzünde mütevâzi ol. Söz söylerken yavaş sesle söyle! Şüphesiz ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Görmediniz mi? Göklerde ve yerdeki her şeyi Allah size musahhar kılmıştır. Zâhir ve bâtın (açık ve gizli) her türlü nimetlerini bol bol vermiştir. İnsanlar içinde ne bilgisi, ne rehberi ne de aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara: "Allah’ın indirdiğine uyun!" denildiğinde: "Hayır! Biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız. " derler. Ya şeytan babalarını alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kim kendini Allah’a muhsin olarak, O’nu görür gibi tamamen teslim ederse, muhakkak ki o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah’a varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kim kâfir olursa, onun küfrü seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları az bir süre geçindiririz, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka "Allah!" derler. De ki: "Hamd Allah’a mahsustur. " Hayır! Onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Şüphesiz ki Allah zengindir ve övülmeye en çok lâyık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa ve hatta buna yedi deniz daha eklense, yine de Allah’ın kelimeleri tükenmez. Şüphe yok ki Allah Aziz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de ancak bir tek kişinin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Görmez misin ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü de geceye katmaktadır. Güneşi ve ay’ı da buyruğu altına almıştır. Bunların her birisi belirli bir süreye kadar hareketine devam eder. Ve şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Çünkü Allah hakkın tâ kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Doğrusu Allah çok yücedir, büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Görmez misin ki, gemiler denizde Allah’ın nimetiyle akıp gider. Böylece size âyetlerini (varlığının delillerini) gösterir. Bunlarda pek sabırlı ve çok şükreden kimseler için âyetler (işaretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlar gibi dalgalar onları sardığında, dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkararak kurtardığı zaman içlerinden bir kısmı orta yolu tutarlar. Zaten bizim âyetlerimizi gaddar ve nankörlerden başkası inkâr etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğluna, oğulun babaya hiçbir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Allah’ın vaadi şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, aldatıcı şeytan Allah’ın affına güvendirerek sizi yoldan çıkarmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah’a mahsustur. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster