1. Ey iman edenler! Yaptığınız sözleşmelerin gereğini yerine getirin. İhramlı olduğunuz sırada avı helal saymamanız şartıyla size bildirilecek olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Allah dilediği hükmü koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler! Allah’ın işaretlerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, gerdanlık(lı hayvan)lara, Rabbinin lütfundan bir şeyler kazanmak ve rızasına kavuşmak için Haram Ev’i (Kabe’yi) ziyarete gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Bir topluluğa sizi Mescidi Haram’dan alıkoymaları dolayısıyla duyduğunuz kin sınırı aşmanıza sebep olmasın. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah, cezası çok şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adına boğazlanan, daha ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna olmak üzere boğularak, üzerine bir şey vurularak, yukarıdan düşerek veya boynuzlanarak ölen, canavarın parçaladığı, dikili taşların üzerine kesilen hayvanlar ve fal okları ile kısmet aramanız size haram kılındı. Bütün bunlar fısktır (günahtır, hakka aykırıdır). Bugün artık inkar edenler sizin dininizi ortadan kaldırmaktan ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın benden korkun. Bugün sizin dininizi bütünlüğe erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim. Kim aşırı açlık yüzünden çaresizliğe düşüp de (haram kılınanlardan bir şeyi) günaha meyletmeden yerse (bilsin ki) Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Size temiz şeyler helal kılındı. Allah’ın size öğrettiği şekilde yetiştirdiğiniz av hayvanlarının yakalayıp sizin için alıkoyduklarından yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın. Allah’a karşı gelmekten de sakının. Şüphesiz Allah hesabı hızlı görendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemeği size, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Mü’minlerden olan namuslu hür hanımlar ile kendilerine sizden önce kitap verilenlerden olan namuslu hür hanımlar, iffetli yaşamanız, zina etmemeniz, gizli dost tutmamanız ve mehirlerini vermeniz şartıyla size helaldir. Kim imanı inkar ederse onun yaptıkları boşa gitmiştir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz boydan boya yıkanın. Eğer hasta yahut yolculukta olursanız veya sizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş ya da kadınlara dokunmuş olup da su bulamazsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah size bir zorluk çıkarmak istemiyor; ancak sizi temizlemek ve olur ki şükredersiniz diye üzerinize nimetini tamamlamak istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve ’işittik ve itaat ettik’ dediğiniz zaman onunla sizi kendisine bağladığı andınızı hatırlayın ve Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah gönüllerde olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletten ayrılmaya yöneltmesin. Adaletli davranın; bu takvaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah sizin işlediklerinizden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah iman edip salih amel işleyenlere; onlar için bağışlama ve büyük bir ecir olduğunu vaadetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar cehennemliktirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Bir topluluk size ellerini uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden alıkoymuştu . Allah’a karşı gelmekten sakının. Mü’minler yalnız Allah’a güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Ben sizinleyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime iman eder, onlara destek olur ve Allah’a güzel bir ödünç verirseniz şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim küfre düşerse doğru yoldan sapmış olur’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılanların bir kısmını unuttular. Çok azı dışında onlardan sürekli hıyanet görürsün. Sen onları affet ve geç. Allah iyilik sahiplerini sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Biz hıristiyanlarız’ diyenlerden de kuvvetli söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılanların bir kısmını unuttular. Biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar devam edecek bir düşmanlık ve kin saldık. Allah, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey kitap ehli! Kitap’tan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve çoğunu da geçen peygamberimiz size geldi. Gerçekten size Allah’tan bir nur ve açık bir Kitap geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Allah onunla rızasını gözetenleri selamet yollarına eriştirir ve kendi izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Allah, Meryem oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzünde olanların tümünü yok etmek istese O’na karşı kim ne yapabilir?’ Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Öyleyse size günahlarınızdan dolayı niçin azab ediyor? Aksine siz O’nun yarattıklarından olan insanlarsınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah’a aittir. Dönüş de O’nadır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ey kitap ehli! ’Bize herhangi bir müjdeleyici veya korkutucu gelmedi’ demeyesiniz diye peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemde size (doğruyu) açıklayan peygamberimiz geldi. İşte size müjdeleyici ve korkutucu geldi. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Ey milletim! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Aranızdan peygamberler çıkardı ve sizi krallar yaptı. Alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ey milletim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin; yoksa zarar edenler olursunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Ey Musa! Orada zorba bir toplum var ve onlar oradan çıkmadıkça biz asla oraya girmeyiz. Eğer onlar oradan çıkarlarsa o zaman biz gireriz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Onların üzerine kapıdan girin. Oradan girerseniz siz üstün gelirsiniz. Eğer gerçekten iman etmiş iseniz Allah’a güvenin’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Ey Musa! Onlar orada bulundukları sürece biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidip çarpışın, biz şurada oturuyoruz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Ey Rabbim! Ben kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Bizimle şu yoldan çıkmış topluluğun arasını ayır’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Allah) ’Orası onlara kırk yıl süreyle haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp dururlar. Sen bu yoldan çıkmış topluluk için üzülme!’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Allah ancak takva sahiplerinin yaptıklarını kabul eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Ben alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ben senin kendi günahını da benim günahımı da yüklenip ateşe atılacaklardan olmanı isterim. Zalimlerin cezası işte budur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Nefsi ona kardeşini öldürmeyi hoş gösterdi, böylece onu öldürdü ve zarara uğrayanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Yazık bana! Kardeşimin cesedini gömmek için şu karga kadar olmaktan bile aciz mi kaldım!’ dedi ve yaptığına pişman olanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Kim bir cana karşılık veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak sebebiyle olmaksızın bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimseyi diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur.’ Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık delillerle geldiler. Yine de bunun ardından onların çoğu yeryüzünde aşırıya gitmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah’a ve Peygamberine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya uğraşanların cezaları ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerinin ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onlar için dünyada bir aşağılıktır; ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ancak sizin kendilerini ele geçirmenizden önce tevbe edenler bunun dışındadır. Biliniz ki Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na ulaşmaya yol arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkar edenler varya! Yeryüzünde olanların tümü ve bir o kadarı daha onların olsa da bütün bunları kıyamet gününün azabından kurtulmaları için fidye olarak verseler kendilerinden kabul edilmez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için kalıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hırsız erkekle hırsız kadının yaptıklarına karşılık, Allah tarafından ibret verici bir ceza olması için ellerini kesin. Allah yücedir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kim haksızlık ettikten sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse Allah da onun tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcı, merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’a aittir; O dilediğine azab eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey Peygamber! Ağızlarıyla ’iman ettik’ dedikleri halde kalpleri iman etmemiş olanlardan ve yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesinler. Onlar sürekli yalana kulak veren, sana gelmemiş bir topluluğun hesabına casusluk yapan kimselerdir. Bunlar sözlerin yerlerine konulmasından sonra onları değiştirirler. ’Size bu verilirse alın, bu verilmezse o zaman sakının’ derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun için Allah’a karşı bir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini arındırmayı dilemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır. Onlara ahirette de büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sürekli yalana kulak verir, haram yerler. Sana gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Eğer kendilerinden yüz çevirirsen sana hiç bir zarar dokunduramazlar. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Allah adaletli davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İçinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde nasıl oluyor da onlar senin hükmüne başvurup sonra da yüz çeviriyorlar? Onlar iman sahibi değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gerçekten Tevrat’ı içinde hidayet ve nur bulunduğu halde indirdik. Allah’a teslim olmuş peygamberler yahudilerin arasında onunla hükmederlerdi. Yine Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmiş olmaları itibariyle alimler ve fakihler de onunla hükmederlerdi. Bunlar onun üzerine şahittiler. Artık insanlardan korkmayın benden korkun ve ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın. Kimler Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezlerse işte onlar kâfirdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlar için onda (Tevrat’ta) cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara da karşılıklı şekilde kısas hükmü koyduk. Kim bu hakkını bağışlarsa o kendisi için keffaret olur . Kimler Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezlerse işte onlar zalimdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onların ardından, kendisinden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona da içerisinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önceki Tevrat’ı doğrulayan, takva sahipleri için de yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İncil sahipleri de Allah’ın onun içinde indirdikleriyle hükmetsinler. Kimler Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezlerse işte onlar fasıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sana da Kitab’ı, hak ile, kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onların üzerine şahit olarak indirdik. Sen de onların aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen hakkı bırakıp da onların arzularına uyma. Sizin her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik. Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Ancak (bu) size verdikleri üzerinde sizi imtihan etmek içindir. Artık iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma ve seni Allah’ın indirdiği şeylerin bir kısmından uzaklaştırmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah onları bazı günahlarından dolayı bir belaya çarptırmak istemektedir. Gerçekte insanların çoğu fasıktırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yoksa onlar cahiliye dönemi hükmünü mü istiyorlar! İyi bilen bir topluluk için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Kalplerinde hastalık (nifak) olanların ’başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz’ diyerek onların aralarına koşuştuklarını görürsün. Ancak olur ki Allah fetih nasib eder yahut kendi katından bir emir gönderir de onlar kalplerinde gizlediklerine pişman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ’Sizinle birlikte oldukları konusunda bütün güçleriyle Allah’a yemin edenler bunlar mıdır?’ derler. Onların yaptıkları boşa gitmiş ve zarara uğrayanlardan olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, kendisinin onları sevdiği onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve güçlü, Allah yolunda cihad eden ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirecektir. Bu Allah’ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah’ın lütfu ve nimeti geniştir, O bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sizin dostunuz ancak Allah, Peygamberi ve namaz kılan, zekat veren, rüku eden mü’minlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kim Allah’ı, Peygamberini ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) Allah’ın taraftarları üstün geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alaya ve eğlenceye alanları ve inkarcıları dost edinmeyin. Eğer iman ediyorsanız Allah’a karşı gelmekten sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Siz namaza çağırdığınızda onu alaya ve eğlenceye alırlar. Böyle yapmaları onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ’Ey kitap ehli! Sizin bizden hoşlanmamanızın sebebi, bizim Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olana iman etmemiz ve sizin çoğunuzun fasık olmasından başka bir şey midir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. ’Allah katında, ceza yönünden bundan daha kötü olanı size bildireyim mi? Alah’ın kendilerine lanet ettiği, gazaplandığı, kendilerini domuzlar ve maymunlar haline döndürdüğü kimseler ve Tağut’a tapanlar! İşte bunlar çok daha kötü bir konumdadırlar ve orta yoldan daha fazla sapmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ’İman ettik’ derler. Oysa onlar inkarla girmişler ve yine o hal üzere çıkmışlardır. Allah onların gizlemekte olduklarını daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onların çoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şeyler ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Kendilerini Rabbe adamış olanlarının (Rabbanilerinin) ve bilginlerinin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten alıkoymaları gerekmez miydi! İşlemekte oldukları şeyler ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yahudiler ’Allah’ın eli bağlıdır’ dediler. Kendi elleri bağlandı ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler! Hayır Allah’ın iki eli de açıktır, dilediği gibi sarfeder. Rabbinden sana indirilen onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Onların aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar Allah onu söndürür. Onlar ayrıca yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çabalarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer kitap ehli iman edip sakınsalardı, onların kötülüklerini örter ve kendilerini nimetleri bol (Na’im) cennetlere sokardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine Rablerinden indirileni uygulasalardı üstlerinden ve ayaklarının altından (nimetler) yerlerdi. İçlerinde orta yolu tutturan bir topluluk var. Ama çoğunun yapmakta oldukları işler pek kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz, Allah kâfirler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. ’Ey kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir şey (dayanak) üzere olamazsınız. Sana Rabbinden indirilen onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Sen bu kâfirler topluluğu için üzülme!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Çünkü (bu mesaja) inanan kimseler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan, Allah’a ve Ahiret Günü’ne inanan, ıslah edici iyi işler işleyen hiç kimse, gelecekten endişe ve geçmişten dolayı üzüntü duymayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Şüphesiz biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ama her ne zaman bir peygamber onlara hoşlarına gitmeyen bir şey getirdiyse bu peygamberlerin kimilerini öldürdü, kimilerini de yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Yaptıklarından dolayı) başlarına bir bela gelmeyeceğini sandılar, kör ve sağır oldular. Sonra Allah onların tevbelerini kabul etti. Sonra onların çoğu yine kör ve sağır oldu. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun barınağı cehennemdir. Zalimlerin herhangi bir yardımcıları da yoktur’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şüphesiz ’Allah üçün üçüncüsüdür’ diyenler kâfir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylemekte olduklarından vazgeçmezlerse onlardan inkar edenlere acıklı bir azap dokunacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Hala Allah’a tevbe edip O’ndan bağışlama dilemiyorlar mı? Allah bağışlayıcı, rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Annesi de çok doğru bir kadındı. Bu ikisi yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra da bak nasıl yüz çeviriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ’Allah’tan ayrı olarak size bir zararı ve yararı olmayacak varlıklara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah duyandır, bilendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırılığa gitmeyin ve kendileri önceden sapmış, çoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış olan bir topluluğun arzularına uymayın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. İsrailoğullarından inkar edenler Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, başkaldırmaları ve sınırı aşmaları sebebiyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlar işledikleri bir kötülükten birbirlerini alıkoymaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları ne kadar da kötüydü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onların çoğunun inkar edenleri kendilerine dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden göndermiş oldukları ne kadar da kötüdür. (Bu yüzden) Allah onlara kızmıştır ve azabın içinde sonsuza kadar kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Eğer Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene iman etmiş olsalardı onları dost edinmezlerdi. Ancak onların çoğu fasıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. İnsanların içinde iman edenlere düşmanlıkta en katı olanların yahudilerle müşrikler olduğunu görürsün. İman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların ise ’biz hıristiyanlarız’ diyenler olduklarını görürsün. Bu onların içinde bilginlerin, rahiblerin bulunması ve onların büyüklenmemeleri sebebiyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. ’Ey Rabbimiz! İman ettik, bizi şahitlerle beraber yaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Rabbimizin bizi salihler topluluğunun arasına katmasını umarken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Allah da söylediklerine karşılık onlara içinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetler verdi. İşte iyilik edenlerin mükafatları budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise cehennemliktirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ey iman edenler! Allah’ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Allah’ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah’a karşı gelmekten sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah yeminlerinizdeki dil sürçmelerinden dolayı değil bile bile yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi hesaba çeker. Bunun keffareti de, sizin aile fertlerinize yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri doyurmak yahut onları giydirmek veya bir köleyi azad etmektir. Bunu bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin etmeniz durumunda yeminlerinizi bozmanızın keffareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. Belki şükredersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytanın işinden olan pisliklerdir. Bunlardan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Muhakkak ki şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Peygamber’imize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. İman edip salih ameller işleyenler için (kötülüklerden) sakındıkları, iman edip salih ameller işledikleri, sonra yine sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine sakındıkları ve iyilikte bulundukları takdirde önceden tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Allah iyilik sahiplerini sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ey iman edenler! Allah, görmediği halde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi, ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği bir kısım avlarla imtihan edecektir. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ey iman edenler! İhramlı olduğunuz sırada avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasıtlı olarak öldürürse bunun cezası öldürdüğüne denk olduğuna aranızdan iki adil kişinin hükmedeceği ve Kabe’ye ulaşacak bir ehil hayvanı kurban etmesi yahut fakirlere yiyecek vermekle keffarette bulunması veya buna denk gelecek kadar oruç tutmasıdır. Böylelikle işlediğinin vebalini tatsın. Allah geçmişte olanları bağışladı. Kim yeniden yaparsa, Allah ondan öç alır. Allah yücedir, öç alıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Size, kendiniz ve yolcular için bir geçimlik olarak deniz avı ve onu yemek helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah Haram Ev olan Kabe’yi, haram ayları, kurbanı, gerdanlıklı kurbanları insanların (din ve dünya) işlerini belli bir düzen ve güven içinde yürütmeleri için ortaya koydu. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın her şey hakkında bilgi sahibi olduğunu bilmeniz içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır ve Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Peygamberin görevi sadece tebliğdir. Allah sizin açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. ’Pis olanın çokluğu hoşuna gitse de, pis ile temiz bir olamaz. Şu halde ey akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayın. Eğer bu şeylerden Kur’an’ın indirilmekte olduğu sırada sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. Allah bağışlayıcıdır ve yumuşak davranandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkar etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kulağı yarılıp salıverilen, putlara adanan, erkek dişi ikizler doğuran ve on defa yavru yapmasından dolayı sırtına yük vurulmayan hayvanlarla ilgili uygulamaların hiçbirini Allah emretmemiştir. Ancak kâfirler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdiremiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. ’Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter’ derler. Babaları hiçbir şey bilmiyor veya doğru yolu bulamamış idilerse de mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ey iman edenler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Siz doğru yola girerseniz sapıtan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır ve O size yapmakta olduklarınızı bildirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. ’Akraba bile olsa bunu (yemini) hiçbir değere değiştirmeyeceğiz. Allah’ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Böyle yaparsak günahkarlardan oluruz’ diye Allah’a yemin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. ’Bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde mutlaka zalimlerden oluruz’ diye yemin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Bu, şahitliği gereği gibi yapmaları ve yeminlerinden sonra yeminlerin kabul edilmemesinden korkmaları açısından daha uygundur. Allah’a karşı gelmekten sakının ve duyun. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. ’Bizim bir bildiğimiz yok. Gizlilikleri bilen ancak sensin’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. ’Ey Meryem oğlu İsa! Benim sana ve annene olan nimetimi an! Hani seni Ruhu’l-Kudüs ile desteklemiştim. Beşikteyken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitab’ı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey oluşturuyor, sonra içine üflüyordun ve o benim iznimle kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körleri ve alacalıları iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Hani sen İsrailoğularına kuvvetli belgeler getirdiğinde onlardan inkar edenler ’bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir’ demişlerdi de ben onların sana zarar vermelerini önlemiştim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. ’İman ettik. Sen de bizim Müslümanlar olduğumuza şahit ol’ demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. ’Eğer mü’min kimseler iseniz Allah’tan korkun’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. (Havariler bu kez) ’Ondan yemeyi, kalplerimizin kanmasını, senin bize doğru söylediğini bilmeyi ve buna şahit olmayı istiyoruz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. ’Ey Rabbimiz olan Allah’ım! Bize, öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bayram ve senin katından bir mucize olacak bir sofra indir. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. ’Ben onu size indireceğim. Bundan sonra içinizden kim inkar ederse ben ona alemlerden hiç kimseye etmediğim şekilde azap edeceğim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. ’Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yaraşmaz. Eğer söylemişsem sen onu mutlaka bilirsin. Sen bende olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri bilen ancak sensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Ben onlara sadece senin emrettiğin üzere ’Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin’ dedim. İçlerinde bulunduğum sürece üzerlerine şahit idim. Beni ecelime yetirmenden sonra onları gözeten sendin. Sen her şeyin üzerine şahitsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Eğer onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Şayet kendilerini bağışlarsan, şüphe yok ki sen yücesin, hakimsin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. ’Bu, doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı bir gündür. Onlar için altından ırmaklar akan içinde sonsuza kadar kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Göklerin, yerin ve bunların içinde olanların mülkiyeti Allah’a aittir. O, her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster