قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
Kad seeleha kavmün min kabliküm sümme asbehu biha kafirın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَدْ
muhakkak
سَأَلَهَا
onları sormuştu
قَوْمٌ
bir toplum
مِنْ
قَبْلِكُمْ
sizden önce gelen
ثُمَّ
sonra
أَصْبَحُوا
olmuşlardı
بِهَا
onları
كَافِرِينَ
inkar edenler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Sizden önce de bir kavim onları sordu da sonra kâfir oluverdi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Sizden önceki insanlar da, böyle sorular sormuş ve sonuçta Allah’tan gelen gerçekleri, örtbas etmişlerdi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sizden önce de bir topluluk bunu sordu; (aldıkları cevapları hazmedememeleri yüzünden) hakikat bilgisini inkâr edenlerden oldular.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkar etmişlerdi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafirler olmuşlardı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu, sizden önce bir kavim, öyle (lüzumsuz) şeyleri sordu da, sonra o yüzden kâfir oldular.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta onları inkâr etmişlerdi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sizden once bir millet onlari sormustu, sonra da onlari inkar etmislerdi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Sizden önce bir millet de onları sormuştu, sonra da o yüzden kâfir olmuşlardı.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Ey inananlar!) Sizden önceki bir toplum da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkâr etmişti.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkârcı oldular.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkâr etmişti.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Sizden önceki bir ümmet böyle konuları sordu, fakat sonra bunlar yüzünden kafir oldular.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafir olmuşlardı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Muhakkak ki sizden önce bir toplum onları sordu da sonra o yüzden onları inkâr eden kimseler oldular.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Sizden evvel de bir kavm onları sordu da sonra o yüzden kâfirler oldular.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Doğrusu sizden önce bir kavim onları sormuştu (da), sonra (kendilerine verilen hükümleri kabûl etmeyip) o yüzden kâfir kimseler olmuşlardı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sizden önce bir kavim onları sormuştu da, sonra o sebeple kafirler olmuştu.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sizden önceki topluluklarda bu şekilde sorular sormuş, sonra da inkarcı olmuşlardı.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kâfir oldular.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sizden önce gelen bir topluluk, onları sormuştu da sonra da onları inkâr ediciler olmuşlardı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkara varmışlardı.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Sizden önceki insanlar da bu türden sorular sormuşlar, en sonunda hakkı inkara kadar varmışlardı.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Filvaki öyle şeyleri sizden evvel bir kavim sordu da sonra o sebeple kâfir oldular.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Sizden önce bir kavim de onları sormuştu, sonra da bu sebeple kâfir olmuşlardı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da, sonra (inanmadılar) o yüzden kâfir oldular. Allah (cahiliyet devrindeki âdet üzere) kulağı yarılıp salıverilen ve putlara adak yapılan develerle, putlar için kesilen erkek koyunların ve sırtı yüke haram kılınan develerin hiçbirini, meşru kılmamıştır. Fakat küfredenler, Allah’a yalan uydururlar. Onların çoğunun akılları ermez.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Sizden önceki bir ümmet böyle konuları sordu, fakat sonra bunlar yüzünden kafir oldular.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Sizden önce bir topluluk o kabîl şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Sizden önce gelen bir toplum da onları sormuştu da sonra onları tanımaz olmuşlardı.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kâfirler olmuşlardı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Some people before you did ask such questions, and on that account lost their faith.