1. Sorgulayan, gerçekleşecek azabını sordu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hakikat bilgisini inkâr edenler içindir (azap olan ölüm)! Onu savacak yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Zül Mearic (pek çok urûc edeni olan) Allâh’tandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh’a ermek için yöneliş süreci) O’na. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O hâlde güzel bir sabır ile sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki onlar onu (azap günü olan ölümü) uzak görüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün semâ, erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar renkli yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dostların birbirini arayacak hâli kalmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Birbirlerine gösterilirken insanlar... Suçlular, o sürecin azabından kendini kurtarmak için oğullarını fidye olarak (ateşe) vermeyi düşünür... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Karısını, kardeşini; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Aralarında yaşadığı tüm yakınlarını; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzünde yaşamış olanların tümünü (fidye verse) de kendini kurtarsa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, asla! Muhakkak ki o Leza’dır (dumansız alev). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derilerini kavurup soyan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (O Leza) çağırır (hakikatine davet olunduğunda) arkasını dönüp, yüz çevirip gideni! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Toplayıp da servet yığanı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki insanın yaratılışında hırs ve doyumsuzluk mevcuttur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ona hoşlanmadığı şeyle karşılaştığında feryat edip bağırandır (tahammülsüz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona hayır ulaştığında ise pinti, bencildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sadece musallîn (bilfiil salât yaşayanlar) müstesna! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki sürekli salâttadırlar (sürekli Allâh’a yönelişlerini muhafaza ederler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar ki, onların mallarında bilinen bir hak vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yardım talep eden ve mahrum için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar ki, din (ceza - yapılanların sonucunun yaşanacağı) süreçlerini tasdik ederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar ki, Rablerinin azabından endişe duyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Muhakkak ki Rablerinin azabına karşı güvenceleri yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar ki, cinsel organlarını aşırılıktan korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Eşleri veyahut tasarrufları altındakiler müstesna! Çünkü onlar (bundan dolayı) kınanmazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Artık kim bundan ötesini isterse, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki (insanın yüklendiği) emanetlerine ve (Allâh’a) ahdlerine riayet edicilerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar ki, şehâdetlerinde kaîmlerdir ("ŞehidAllâhu ennehu..."Âl-u İmran: 18. âyetine atıf. A.H.)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar ki salâtlarını muhafaza ederler (Allâh’a yöneliş hâllerini sürekli korurlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O hakikat bilgisini inkâr edenlere ne oluyor ki sana şaşkın düşkün geliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan bölük bölük! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her bir kişi, nimet cennetine dâhil olunacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, asla! Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden (spermden) yarattık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğuların ve batıların Rabbi olarak kasem ederim ki, gerçekten biz her şeye gücü yetenleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların yerine onlardan daha hayırlısını getirmeye... Biz önüne geçilmeyen gücüz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bırak onları, vadolundukları süreçlerine kavuşuncaya kadar (dünyalarına) dalsınlar ve oynasınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün kabirleri olan bedenlerden hızla fırlarlar! Sanki onlar dikilmiş putlara hızlıca koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri dehşetten önlerine eğik, kendilerini de bir zillet kaplamış oldukları hâlde... İşte bu, vadolundukları o süreçtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster