1. İsteyen biri inecek azâbı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (O) kâfirlere mahsusdur ki onu (kendilerinden) hiçbir önleyecek (defedebilecek) yokdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O), derecelerin saahibi Allahdandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Habîbim) sen (şimdilik) güzel bir sabr ile katlan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Filhakıyka onlar bunu (imkândan) uzak görürler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök erimiş ma’den gibi olacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. dağlar yün gibi olacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. hiçbir hısım bir hısımı sormayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar birbirine (sâdece) gösterilirler. Günahkâr o günün azabından (kurtulmak için şunları) feda etmeği arzu eder: Oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. karısını, biraderini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. kendisini (aralarına katıb) barındırmakda olan soyunu sopunu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ve yer (yüzün) de kim varsa hepsini. Ki nihayet (bu fedâkârlığı) kendisini (Allahın azabından) kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat ne mümkin! Çünkü o (ateş) (kâfirler için hazırlanmış) haalis alevdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. bedenin bütün uzuvlarını söküb koparandır (o). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Gel gel diye) çağırır: (îmandan, hakdan) yüz dönen, (tâatden) arka çeviren kişiyi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (mal) birikdirib de kab içinde saklayanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hakıykat insan, hırsına düşkün (ve sabrı kıt) yaratılmışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine şer dokundu mu feryadı basandır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ona hayır dokununca da çok cimri dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) (Fakat şunlar) öyle değil: Namaz kılanlar ki onlar namazlarına devam edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) (Fakat şunlar) öyle değil: Namaz kılanlar ki onlar namazlarına devam edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) Mallarında sâil ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) Mallarında sâil ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ceza (ve hisab) gününün doğruluğuna inananlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bir de (şunlar): Rablerinin azabından korkanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki onlar filhakıyka Rablerinin azabından garantili değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-30) Şunlar da (öyle): Karılarından, yahud sağ ellerinin mâlik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar (bunlar Hakkında) kınanmış değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-30) Şunlar da (öyle): Karılarından, yahud sağ ellerinin mâlik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar (bunlar Hakkında) kınanmış değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat bundan ötesini arayan kişiler (yok mu?) işte onlar haddi çiğneyip aşanların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Şunlar da müstesna:) Emânetlerine ve ahidlerine riaayet edenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sahiciliklerini (dosdoğru) yapanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazları (nın hakkını) muhaafaza edenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. işte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) Şimdi, o küfredenlere ne oluyor ki senin sağ (ın) dan, sol (un) dan halka halka hep gözlerini sana doğru dikib bakmakdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) Şimdi, o küfredenlere ne oluyor ki senin sağ (ın) dan, sol (un) dan halka halka hep gözlerini sana doğru dikib bakmakdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan herkes Naîm cennetine sokulacağını mı ümîd ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır (ne gezer)! Hakıykat biz onları (da) o bilib durdukları şeyden yaratdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Yine hayır, (iş onların umdukları gibi değildir). Doğuların, batıların Rabbine andederim ki, şübhesiz biz onların yerine kendilerinden daha hayırlısını getirmiye de elbette kaadiriz ve biz, önümüze geçilebilecekler (den) de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Yine hayır, (iş onların umdukları gibi değildir). Doğuların, batıların Rabbine andederim ki, şübhesiz biz onların yerine kendilerinden daha hayırlısını getirmiye de elbette kaadiriz ve biz, önümüze geçilebilecekler (den) de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Şimdilik) onları (hallerine) bırak. (Azâb ile) tehdîd edilmekde oldukları günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynaya dursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar, sanki dikili bir şey’e koşuyorlar gibi, kabirlerin) den fırlaya fırlaya (mahşere) çıkarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. gözleri horlukla aşağıda, kendilerini bir zillet (ve hakaaret) kaplamış olarak. İşte bu, onların tehdîd edilegeldikleri gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster