1. İstekte bulunan biri, gerçekleşecek olan bir azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Küfre sapanlar için olan bu (azabı), geri çevirecek kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Bu azap) Yüce makamlar sahibi olan Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O’na yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O halde güzel bir sabır ile sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü gerçekten onlar, bunu (kıyameti) uzak görmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise, onu pek yakın görmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (O azabın geleceği) O gün gök, maden eriyiği gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengârenk yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost, başka bir dostun halini sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (1114) Onlar birbirlerine gösterilecekler (fakat birbirlerinden yararlanamayacaklar). Suçlu, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, eşini ve kardeşini, kendisini himaye etmiş olan bütün akrabalarını ve yeryüzündeki insanların tümünü fidye verip kendisini kurtarmak isteyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kendi eşini ve kardeşini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve onu barındıran aşiretini (soyunun hepsini) de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de), sonra bir kurtulsa! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! (Böyle fidyeler kabul edilmez.) Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Başın derisini kavurup soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Servet) Toplayıp (üst üste) yığmakta olanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz insan, açgözlü ve tez canlı olarak yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman sızlanır durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona bir hayır dokunduğunda cimrilik eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki onlar, namazlarında süreklidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar, din gününü de doğrularlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar, rablerinin azabına karşı bir korku duymaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz rablerinin azabından emin olunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar, ırzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze (harfiyen) riayet edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahitliklerinde de dosdoğru davrananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi küfre sapanlara ne oluyor da etrafında gözlerini sana doğru dikip bakıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağ yandan ve sol yandan gruplar halinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz gerçekten güç yetirenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip değiştirmeye (biz gerçekten güç yetirenleriz). Üstelik bizim önümüze geçilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde sen, kendilerine vaat edilen (azap) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp oynasınlar, oyalansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kabirlerinden koşarcasına çıkacakları gün, sanki onlar dikili bir şeye (hedefe) yönelmiş gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır. İşte kendilerine vaat edilen gün, o gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster