1. Isteyen biri, olacak azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Inkârcılar içindir, onu önleyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yükselme derecelerinin sahibi Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh, O’nun huzuruna miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öyleyse sen güzelce sabret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü onlar onu uzak görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da atılmış yün gibi olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hiçbir yakın dost, bir yakın dosta hâlini soramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Birbirlerine gösterildikleri hâlde! Suçlu, o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini ve kardEşini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve kendisini barındıran soyunu sopunu/akrabalarını. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzündekilerin hepsini verse de, kendisini kurtarsa... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır hayır! Doğrusu o, alevlenen/yalın bir ateştir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Başın derisini kavurur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sırt çevirip tersine gideni kendisine çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve (servet) biriktirerek (ekonomiye kazandırmayıp) stok yapanları! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçek şu Kİ, insan; pek hırslı ve aç gözlü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine kötülük dokunduğu zaman, sızlanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona iyilik dokunduğu zaman, cimrilik eder! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Namaz kılanlar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar, namazlarında süreklidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hem isteyen ve Hem de yoksun/mahrum bırakılanlar için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar din/hesap gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar rablerinin azabından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü rablerinin azabından emin olunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar edep yerlerini/iffetlerini koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak eşleri ya da suç (haram) olmayan birliktelikler başka! Çünkü onlar, bundan dolayı kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama kim bunun ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar emanetlerini ve sözleşmelerini gözetenlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar şahitliklerinde dürüsttürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar, (namaza zıt iş yapmayarak) namazlarını koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Işte onlar, cennetlerde ikram görenlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi inkârcılara ne oluyor ki? Önünde şaşkın şaşkın koşuşuyorlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan bölük bölük! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, asla! Biz onları, bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğularin ve batıların Rabbine yemin olsun ki, Biz elbette güç yetirenleriz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye! Üstelik Bize engel olabilecek (güçleri) de yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde bırak onları dalsınlar ve oynayadursunlar vadolunan günlerine kavuşuncaya dek... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar, hızlı hızlı kabirlerinden çıkarlar; sanki dikili hedeflere doğru koşuyorlar gibi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri düşüktür/baygındır, kendilerini bir zillet kaplamıştır! İşte, kendilerine söz verilen gün, bugündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster