1. (Resulüm!) Kocası hakkında seninle tartışan (hüküm için direnen) ve Allah`a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İçinizden “zıhar” yaparak (sen bana anamın sırtı gibisin diyerek) eşlerinden ayrılmağa kalkışan kimseler, bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Anaları, ancak onları doğurmuş olanlardır. Bununla beraber onlar gerçekten çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Muhakkak ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Eşlerinden zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ancak buna imkânı olmayan, (bunun yerine,) birbirlerine yeniden dokunmadan önce arka arkaya iki ay oruç tutacak ve buna gücü yetmeyen altmış yoksulu doyuracak. Bu, Allah`a ve peygamberine inancınızı ispat etmeniz içindir. Bunlar Allah`ın koyduğu sınırlardır ve inkârcılar için şiddetli bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah`a ve Resulü`ne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacaklardır. Oysa (bu konularda) biz, apaçık ayetler indirdik. (Bu ayetleri) inkâr eden (ve Hakka karşı direnen)ler için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O (kıyamet) gün(ü) Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine (bütün ayrıntılarıyla) haber verecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah (onların dünyada yaptıklarını) tespit etmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah`ın bildiğini bilmez misin? Üç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncüsü mutlaka O`dur, beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncıları mutlaka O`dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, O, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra, kıyamet günü, yaptıklarını onlara haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gizli konuşmaktan menedildikten sonra yine o menedildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni, Allah`ın selamlamadığı gibi selamlıyorlar (Esselâmü Aleyk yerine, üzerine ölüm olsun manasına gelen EsSâmü Aleyk diyorlar). İçlerinden de, “söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya!” diy(erek alay ediy)orlar. Cehennem onlara yeter! Oraya (mutlaka) atılacaklardır. Ne kötü varış yeridir orası! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey inananlar! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldamayın! İyilik ve takvayı konuşun. Huzurunda toplanacağınız Allah`a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O kötü fısıldamalar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Hâlbuki (münafıkların fısıldamaları), Allah`ın izni olmaksızın mü`minlere asla zarar veremez. O halde inananlar yalnızca Allah`a güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey inananlar! Size: “Meclislerde yer açın!” denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Ve size: “(İyi bir iş için) ayağa kalkın!” denilince de ayağa kalkın ki, Allah, sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin! Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ey inananlar! Peygamber ile gizli (özel) bir şey konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka veriniz. Bu sizin yararınıza olacak ve sizin (iç) temizliğinizi sağlayacaktır. Ama buna gücünüz yetmezse (bilin ki) Allah çok affedicidir, merhameti ve ihsanı boldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Baş başa konuşmanızdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü? Bunu yapmadınız ve Allah da sizin tövbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah`a ve Resulü`ne itaat edin! Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüz çeviren bir topluluğu görmüyor musun? Allah onların üzerine gazap yağdırıyor. Onlar sizden de değiller, onlardan da değiller. Onlar, bile bile yalan şeyler üzerine yemin ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah, onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar yeminlerini kalkan yapıp (insanları) Allah`ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ne dünyalık servetleri ne de soy sopları onları Allah`(ın azabın)a karşı koruyamayacaktır. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah`ın onların tümünü tekrar dirilteceği gün, (şimdi) senin önünde yemin ettikleri gibi, haklı oldukları zannıyla O`nun önünde de yemin edecekler. İyi bilin ki onların işi gücü yalan söylemektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şeytan onları hâkimiyeti altına alıp kendilerine Allah`ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’a ve Rasûlüne/Elçisine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Çünkü Allah: “Ben ve Peygamberlerim elbette galip geleceğiz” diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, her şeyin mutlak galibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah`a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin; babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah`a ve Resulü`ne başkaldıran kimselerle dostluk kurduğunu göremezsin. Allah onların kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak ve orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O`ndan memnun olmuşlardır. İşte onlar Allah`ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki, kurtuluşa erenler, Allah`ın tarafında yer alanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster