1. Ey elbisesiyle başını örten. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk da korkut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve Rabbini büyük bil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve elbiseni temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve putlardan çekin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve birşeyi, daha fazlasını elde etmek için ve başa kakarak verme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve Rabbine dayan, sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O boru, çalınınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Artık o gündür pek güç bir gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kâfirlere kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bırak beni ve yarattığımı yapayalnız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O yarattığımı ki yarattım ve ona hayliden hayli mal verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gözlerinin önünde duran oğullar verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve onun geçimini yaydım da yaydım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra da daha fazlalaştırmamı umar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, mümkün değil; şüphe yok o, delillerimize karşı adamakıllı inada girişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben de onu, rahat ve huzur yüzü görmeyeceği bir azâba uğratacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphe yok ki o, iyice bir düşündü de kendince ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Geberesice nasıl da ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra gene de geberesice, nasıl da ölçtü biçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra kaşını çattı, suratını astı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. sonra ardını döndü ve ululanmaya kalkıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Derken bu, ancak dedi, eskiden beri söylenegelen bir büyü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu ancak insan sözü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu yakıcı cehenneme atarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve bilir misin, nedir yakıcı cehennem? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Yakar bitirir de gene bırakmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derileri tamâmıyla yakar kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. On dokuz memûru vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve biz, cehennem memûrlarını, meleklerden tâyin ettik ve kendilerine kitap verilenlerin iyiden iyiye anlayıp inanmaları için ve inananların inancını arttırsın ve kendilerine kitap verilenlerle inananlar, şüpheye düşmesinler ve gönüllerinde hastalık olanlar ve kâfirlerse, Allah bununla, bu örnekle neyi kastediyor ki desinler diye sayılarını on dokuz olarak taktîr ettik. İşte böylece Allah, bildiğini saptırır ve dilediğini doğru yola sokar ve Rabbinin ordusu ne kadardır, ancak Allah bilir ve bu, insanlara bir öğüttür ancak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır, gerçekten de andolsun aya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve andolsun çekilip giderken geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve ışıklanıp doğarken güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Cehennem, şüphe yok ki pek büyük mahlûklardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Korkutucudur insanları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden, ileri geçip itâat edenleri ve geri kalıp isyâna dalanları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes, kazancına bağlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağ taraf ehli başka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Cennetlerdedir onlar, soralar, konuşurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Mücrimlerin hâlinden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Nedir derler cehenneme sokan sizi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Derler ki: Namaz kılmazdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve yoksulu doyurmazdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve boş lâflarla azgınlığa dalanlarla biz de dalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve cezâ gününü yalanlardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Bize ölüm gelip çatıncaya dek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Derken şefâatçilerin şefâati fayda vermez onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Derken ne oluyor onlara ki öğütten, Kur’ân’dan yüz çevirmedeler, kaçmadalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Sanki yabâni eşeklerdir onlar da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Arslandan kaçıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır, öyle değil, onlar, âhiretten korkmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Gerçekten de Kur’ân, bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık dileyen, öğüt alır onunla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ve Allah’ın dilediğinden başkası öğüt alamaz; odur çekinilmeye değer ve yarlıgayıp suçları örter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster