1. Ey elbisesine bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Rabbini tekbir et (yücelt). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Elbiseni temizle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Pislikten uzak dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaptığın iyiliği daha çoğunu istemek için yapma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbin için sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sur’a üflendiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte o gün, çok zor bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkârcılar için kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O yapayalnız yarattığım kimseyi sen bana bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ben ona bolca mal verdim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve çevresinde bulunan oğullar (verdim), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendisi için (dünya nimetlerini) yaydıkça yaydım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra daha da artırmamı arzuluyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır. Çünkü o âyetlerimize karşı bir inatçıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Çünkü o düşündü ve hesap kurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Canı çıkası nasıl da hesap kurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine canı çıkası nasıl da hesab kurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra suratını astı ve kaşlarını çattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Bu insan sözünden başka bir şey değildir’ (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onu Sakar’a (cehenneme) atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sen Sakar’ın ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ne (insanın bedeninden) bir şey bırakır, ne de (sürekli yakıp durmaktan) vazgeçer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İnsan derisini yakıp kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun üzerinde on dokuz (bekçi) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Allah, acaba bu örnekle neyi kasdetmiştir?’ desinler. İşte Allah, böylece dilediğini sapıklığa düşürür dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin askerlerini O’ndan başkası bilmez. Bu ancak insanlar için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır. Andolsun aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dönüp gittiği zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve ağardığı zaman sabaha ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gerçekten o (cehennem), büyük (bela)lardan biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlık için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden (iyilikte) öne geçmek veya geri kalmak isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Her can kazandığına karşılık bir rehinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ancak sağ ashabı hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Onlar) cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Suçlulardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Sizi Sakar’a ne sürükledi?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ’Biz namaz kılanlardan değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Yoksula da yedirmezdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Sapıklıklara) dalanlarla beraber biz de dalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Din (hesap) gününü de yalanlardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sonunda kesin gerçek (ölüm) bize gelip çattı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık şefaat edenlerin şefaatleri onlara yarar sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Böyleyken, onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar adeta ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Aslandan kaçmışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır. Gerçek şu ki, onlar ahiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır. O bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Artık kim dilerse öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. Kendisinden sakınılmaya lâyık olan O’dur, bağışlamaya yetkili (ehil) olan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster