لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ
La tubkıy ve la tezeru.
Kelime
Anlamı
Kökü
لَا
تُبْقِي
geriye bir şey komaz
وَلَا
ve ne de
تَذَرُ
bırakmaz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Yakar bitirir de gene bırakmaz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İçerisine atılan kimsede ne hayat bırakır, ne de ölüme terkeder.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hem (bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Sakar) hem aynı hâlde bırakmaz; hem de (kendi hâline) terk etmez!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ne (insanın bedeninden) bir şey bırakır, ne de (sürekli yakıp durmaktan) vazgeçer.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ne alıkoyar, ne bırakır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (İnsanların bedeninde et) bırakmaz, (kemik de) koymaz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (26-30) İşte ben onu Sekar`a sokacağım. Sekar`ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bırakmayan ve terk etmeyen bir ateştir. İnsanın derisini kavurur; orada on dokuz bekçi vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O, ne geri birakir ne de azabdan vazgecer.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ne geriye kor, ne de bırakır ?

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (İnsanların bedeninde et) bırakmaz, (kemik de) koymaz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Geride bir şey koymaz, bırakmaz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Hem (bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ne artar, ne eksilir (tam ve mükemmel),

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ne geriye bir şey kor, ne bırakır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Geride hiçbir şey bırakmaz, ondan hiçbir şey kurtulmaz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ne alıkoyar, ne bırakır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bırakmaz da terketmez de.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hem (bedeninden hiçbir eser) bırakmaz (hepsini helak eder), hem yine (eski haaline getirib aynı azâbı yapmakdan) vaz geçmez o,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (28-29) (O,) ne (et, kemik) bırakır, ne de terk eder! (Ölmezler ki kurtulsunlar!) İnsana çok susamıştır!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O, ne geri bırakır, ne de azabdan vazgeçer.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O ne yok eder, nede bırakır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Yakıp tüketir etinden) bakiye bırakmaz ve (ölüme de) terketmez (azapları devam eder).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ne bırakır ve ne de terk eder.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O ne yaşatır, ne de (ölüme) terk eder,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O ne (diri) bırakır, ne de (ölüme) terk eder;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ne bırakır ve ne de terkeder,

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O Sakar (insan vücudundan geriye bir şey) ne bırakır, ne de (eski haline getirip tekrar azap etmekten) vazgeçer.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Geride bir şey koymaz ve terketmez/bırakmaz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Geride hiçbir şey bırakmaz, ondan hiçbir şey kurtulmaz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O, içine atılanı yer, bitirir. Yine de bırakmaz, eski haline çevirip bu işi tekrar eder.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Geride bir şey) Komaz, bırakmaz (her şeyi yakıp yok eder).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O, ne geri bırakır ne de vazgeçer.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ne alıkoyar, ne bırakır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ortada bir şey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Naught doth it permit to endure, and naught doth it leave alone!-