1. Ey örtüye bürünerek saklanan Muhammed! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kalk ve uyar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sadece Rabbini yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öz benliğini temiz tut! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bütün pisliklerden kaçın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yaptığını çok göstererek başa kakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yalnız Rabbinin emirlerini yerine getirerek, rızasını kazanmak için sabrederek mücadeleye devam et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-10) Sûr`a üfürüldüğünde, işte o gün, çok çetin, çok zorlu bir gündür. Kâfirler için kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-10) Sûr`a üfürüldüğünde, işte o gün, çok çetin, çok zorlu bir gündür. Kâfirler için kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-10) Sûr`a üfürüldüğünde, işte o gün, çok çetin, çok zorlu bir gündür. Kâfirler için kolay değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-14) Tek olarak yarattığım, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri serdikçe serdiğim o kişiyi bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-14) Tek olarak yarattığım, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri serdikçe serdiğim o kişiyi bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-14) Tek olarak yarattığım, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri serdikçe serdiğim o kişiyi bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-14) Tek olarak yarattığım, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri serdikçe serdiğim o kişiyi bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bütün bunlardan sonra, kendisine verdiklerimi daha da arttırmamı istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, iş sanıldığı gibi değil. O, bizim âyetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben onu dik bir yokuşa süreceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-20) Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-20) Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (18-20) Zira o, düşündü ve ölçtü biçti. Geberesice, nasıl ölçtü biçti! Lanet olası nasıl ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-30) İşte ben onu Sekar`a sokacağım. Sekar`ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bırakmayan ve terk etmeyen bir ateştir. İnsanın derisini kavurur; orada on dokuz bekçi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar`ın ne olduğunu nasıl bilebilirsin ki sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (26-30) İşte ben onu Sekar`a sokacağım. Sekar`ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bırakmayan ve terk etmeyen bir ateştir. İnsanın derisini kavurur; orada on dokuz bekçi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (26-30) İşte ben onu Sekar`a sokacağım. Sekar`ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bırakmayan ve terk etmeyen bir ateştir. İnsanın derisini kavurur; orada on dokuz bekçi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (26-30) İşte ben onu Sekar`a sokacağım. Sekar`ın ne olduğunu nereden bileceksin? Bırakmayan ve terk etmeyen bir ateştir. İnsanın derisini kavurur; orada on dokuz bekçi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz cehennemin bekçilerini sırf melekler kıldık. Sayılarını da, inkâr edenlere bir imtihan yaptık ki, kendilerine kitap verilenler Kur`ân vahyinin doğruluğundan emin olsunlar; inananların imanı artsın; kitap verilenler ve inananlar şüphe etmesinler; kalplerinde inanç sorunu olanlar ve inkâr edenler de, “Allah bu örnekle ne demek istedi?” desinler. Allah dileyeni böyle saptırır, dileyeni de doğru yola ulaştırır. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Bunlar insana sadece bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-34) Hayır! Öyle değil, aya, uzaklaştığında geceye ve ağardığında sabaha andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-34) Hayır! Öyle değil, aya, uzaklaştığında geceye ve ağardığında sabaha andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (32-34) Hayır! Öyle değil, aya, uzaklaştığında geceye ve ağardığında sabaha andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphesiz o Sekar, büyük felâketlerden biridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlık için bir uyarıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sizden, ilerlemek ya da geri kalmak isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Herkes, kazandığına karşılık bir rehindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (39-42) Ancak sağdakiler hariçtir. Onlar cennetlerde olacak ve suçlulara soracaklardır. “Sizi Sekar`a sürükleyen nedir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (39-42) Ancak sağdakiler hariçtir. Onlar cennetlerde olacak ve suçlulara soracaklardır. “Sizi Sekar`a sürükleyen nedir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (39-42) Ancak sağdakiler hariçtir. Onlar cennetlerde olacak ve suçlulara soracaklardır. “Sizi Sekar`a sürükleyen nedir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (39-42) Ancak sağdakiler hariçtir. Onlar cennetlerde olacak ve suçlulara soracaklardır. “Sizi Sekar`a sürükleyen nedir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. “İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. “İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. “İnanıp kulluk edenlerden değildik. Yoksulları doyurmuyorduk. Bâtıla dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda ölüm bize geldi çattı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara, şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır! Aslında onlar âhiretten korkmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (54-55) Asla! Doğrusu Kur`ân bir hatırlatmadır. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (54-55) Asla! Doğrusu Kur`ân bir hatırlatmadır. Dileyen ondan öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Böylece zaten onlar Allah`ın dilediğini ancak öğüt almış olurlar. Çünkü saygı duyulması gereken O`dur. Bağışlayacak olan da O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster