1. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (1-10) Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden!) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın! Verdiğini çok bularak minnet etme! Rabbinin yolunda sabret! Sûr’a üflendiği gün, Doğrusu, o çok çetin bir gün! Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-14) Mal ve ailesiz, tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkânı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen Bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-14) Mal ve ailesiz, tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkânı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen Bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-14) Mal ve ailesiz, tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkânı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen Bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-14) Mal ve ailesiz, tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkânı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen Bana bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hâlâ da açgözlülükle imkânlarını daha da artırmama hevesleniyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hiç heveslenmesin! Çünkü o Bizim âyetlerimize karşı inatçı kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O düşündü, ölçtü, biçti... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kahrolası, nasıl da ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hay kahrolası! Nasıl, nasıl da ölçtü biçti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra baktı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Derken suratını astı, kaşlarını çattı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra da sırtını döndü, kibirinden kabardı, arkasına bakmadan çekip gitti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ("Beşer" desin bakalım) "Ben de onu sekar’a atacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, içine atılanı yer, bitirir. Yine de bırakmaz, eski haline çevirip bu işi tekrar eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sürekli olarak derileri kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Üzerinde on dokuz görevli vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Biz cehennem görevlilerini sadece melaikelerden kıldık. Onların sayısını da kâfirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki Ehl-i kitaptan olanlar Peygambere imanda yakîn sahibi olup, daha kesin inansınlar. mü’minlerin imanlarındaki yakinleri artsın. Ehl-i kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklar ile kâfirler de neticede: "Allah, bu misal ile ne anlatmak istemiş olabilir?" desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını Kendisinden başka kimse bilemez. Bu, (yani cehennem veya ondan bahseden âyetler) beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hayır! İş kâfirlerin dediği gibi değil. Ay’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve dönüp giden geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ağardığı dem sabaha kasem edip şahit tutarım ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O sekar belâların en müthişidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Beşer için en büyük uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esîri olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esîri olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-42) Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin durumu hakkında, kendi aralarında konuşurlar. O suçlulara: "Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?" diye sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-42) Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin durumu hakkında, kendi aralarında konuşurlar. O suçlulara: "Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?" diye sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (40-42) Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin durumu hakkında, kendi aralarında konuşurlar. O suçlulara: "Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen?" diye sorulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bu hesap gününü yalan sayardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyle idik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (49-51) Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşaddan arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (49-51) Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşaddan arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (49-51) Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşaddan arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hayır! onlar aslında âhiret endişesi taşımazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Hayır! Gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya lâyık olan da, günahkârların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster