1. İnkar edip ALLAH’ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananların ve Rab’lerinden bir gerçek olarak Muhammed’e indirileni onaylayanların ise günahlarını örter ve durumlarını düzeltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çünkü inkâr edenler batıla uymakta, gerçeği onaylayanlar ise Rab’lerinden gelen gerçeğe uymaktadırlar. ALLAH halkın durumunu böyle sergiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınızda kontrol merkezlerini vurun. Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. ALLAH dileseydi sizi savaş derdinden kurtarırdı; ancak O sizi böylece birbirinizle sınamaktadır. ALLAH yolunda öldürenlere gelince, onların yaptıklarını boşa çıkarmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlara yol gösterecek ve işlerini düzeltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onları kendilerine tanıtmış olduğu bahçeye sokacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ı desteklerseniz, O da sizi destekler ve ayaklarınızı sağlam tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnkar edenler ise yıkımı haketmişlerdir; onların işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Çünkü onlar ALLAH’ın indirdiğini beğenmediler. O da onların işlerini geçersiz kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmazlar mı? ALLAH onları imha etmiştir ve bu inkârcıları da aynı son beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çünkü ALLAH gerçeği onaylayanların koruyucusudur. İnkarcıların ise bir koruyucusu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ALLAH gerçeği onaylayıp erdemli davrananları içlerinden ırmaklar akan bahçelere sokar. İnkarcılar ise hayvanlar gibi yiyip yaşamaktadırlar ve sonunda ateşi boylarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seni çıkaran ülkenden daha güçlü nice ülkeler vardı ki onları yok ettik, onlara yardım eden olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Efendisinden bir delil üzerinde bulunan, işlediği kötülükler kendisine güzel gözüken gibi olur mu? Onlar fantezilerine uymaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Erdemlilere söz verilen bahçenin örneği şudur: İçinde arı sudan ırmaklar, tadı bozulmayan sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren sarhoş edici maddelerden oluşan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü ürün ve Rab’lerinden bir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte sürekli kalan ve bağırsaklarını yırtan kaynar bir sudan içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlardan bazıları var ki seni dinlerler. Fakat senin yanından çıkınca, kendilerine bilgi verilmiş olanlara, "Bu, demin ne söyledi?" diye sorarlar. İşte bunlar, ALLAH’ın kalplerini damgaladığı kimselerdir ve onlar heveslerinin ardına düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğru yolu bulanların ise hidayetini arttırır ve onların erdemli olmalarını sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O anın kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Kuşkusuz onun alametleri gelmiş bulunuyor. Onlara gelip çatınca kendilerine gelen mesajın ne yararı olur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bil ki, ALLAH’tan başka tanrı yoktur. Kendinin, gerçeği onaylayan erkeklerin ve gerçeği onaylayan kadınların günahları için bağışlanma dile. ALLAH sizin tüm hareketlerinizi ve duracağınız yeri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Gerçeği onaylayanlar, "(Savaşmaya izin veren) bir sure indirilse ya?" diyorlardı. Ancak hükmü açık bir sure indirilip de içinde savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm korkusuyla bayılan bir kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlar için uygun olan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İtaat etmek ve güzel konuşmaktır. İş kararlaştırılınca ALLAH’a karşı dürüst olsalar kendileri için iyi olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Demek işbaşına gelecek olsanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte, ALLAH’ın lanetlediği, sağırlaştırıp körleştirdiği kimseler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Neden Kuran’ı araştırıp incelemezler? Yoksa kilitli mi beyinleri? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra geriye dönenleri sapkın ayartmıştır ve onlara ümit vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Zira onlar, ALLAH’ın indirdiğini beğenmeyenlere, "Bazı konularda size uyuyoruz" demişlerdi. ALLAH onların komplolarını bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Denetçiler canlarını alırken nasıl da (pişmanlık içinde) yüzlerine ve sırtlarına vururlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü onlar, ALLAH’ı kızdıran şeye uydular, O’nu hoşnut edecek şeyleri beğenmediler ve sonunda yaptıklarını geçersiz hale getirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kalplerinde hastalık bulunanlar, ALLAH’ın, onların kinlerini açığa çıkaracağını bilmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dileseydik onları sana gösterirdik, sen de onları yüzlerinden tanırdın. Sen onları sözlerinin eğriliğinden tanıyabilirsin. ALLAH tüm işlediklerinizi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sizden çaba gösterenleri ve güçlüklere karşı direnenleri ortaya çıkarıncaya kadar sizi sınayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnkar edip ALLAH’ın yolundan sapanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı gelenler ALLAH’a hiçbir zarar veremezler. Aksine, onların yaptıklarını geçersiz kılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’a uyunuz, elçiye uyunuz ve işlerinizi boşa çıkarmayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İnkar edip ALLAH’ın yolundan saptıktan sonra inkârcılar olarak ölenleri ALLAH bağışlamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Barışa giden yolda gevşemeyin. Zafer sizindir. ALLAH sizinle beraberdir ve işlediklerinizi ziyan etmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Gerçeği onaylayıp erdemli davranırsanız, ödüllerinizi verir. O sizden paralarınızı istemiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onları sizden isteseydi ve sizi sıkıştırsaydı cimrilik ederdiniz ve sizin gizli kötülüklerinizi açığa çıkarırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sizler, ALLAH yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz, ancak bir kısmınız cimrilik etmektedir. Kim cimrilik ederse kendisine karşı cimrilik etmiş olur. ALLAH zengindir, siz ise yoksulsunuz. Yüz çevirirseniz, yerinize başka bir topluluk getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster