1. Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah, boşa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İman edip salih ameller işleyenlerin, Muhammed’e indirilene-ki o, Rabblarından olan haktırinananların kötülüklerini örter ve durumlarını ıslah eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İşte böyle. Muhakkak ki o küfredenler, batıla uymuşlar ve iman edenler de Rabblarından gelen hakka uymuşlardır. Böylece Allah, insanlara misallerini anlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öyleyse küfredenlerle karşılaştığınızda hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları sindirince, bağı sıkı basın. Sonra da ya bir lütuf veya bir fidye. Yeter ki harb hazırlıklarını bıraksın. Eğer Allah, dileseydi; onlardan elbette intikam alırdı. Fakat kiminizi kiminizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince; Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları hidayete eriştirir ve durumlarını ıslah eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onları kendilerine tanıttığı cennete sokar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey iman edenler; siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sebatınızı arttırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Küfredenlere gelince; onların hakkı yüzükoyun kapanmak. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşte böyle. Çünkü onlar, Allah’ın indirdiğini çirkin görmüşlerdir. O da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünde dolaşmazlar mı, kendilerinden öncekilerin akibetlerinin nasıl olduğuna baksınlar. Allah onları yere batırmıştır. Ve kafirlere de bunun benzeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte böyle. Çünkü Allah, imanetmiş olanların Mevla’sıdır. Kafirlere gelince; muhakkak ki onların mevlası yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Küfredenler ise, eğlenirler ve hayvanların yediği gibi yerler. Onları yeri de ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nice kasabaları yok ettik ki; onlar, seni sürüp çıkaran kasabadan daha kuvvetli idiler. Ve onlara yardım eden de bulunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbındab apaçık bir burhan üzerinde bulunan kimse; işlediği kötülükleri kendisine güzel gösterilen ve heveslerine uyanlar gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muttakilere vaadolunan cennetin misali: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere zevk veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Ve Rabblarından mağfiret de vardır. Hiç bu; ateşte temelli kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimseler gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların arasında seni dinleyenler vardır. Nihayet senin yanından çıkınca, kendilerine ilim verilmiş olanlara: Az önce ne demişti? diye sorarlar. İşte bunlar, Allah’ın kalblerini mühürlemiş olduğu ve kendi heveslerine uyan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hidayete erenlere gelince; onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvalarını verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar, kıyamet saatının ansızın kendilerine gelip çatmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Kendilerine gelip çatınca öğüt almaları neye yarar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bil ki; Allah’tan başk ailah yokturç Hem kendinin, hem de mü’min erkeklerle mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah, dolaştığınız yeri de, barındığınız yeri de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İman etmiş olanlar; bir sure indirilmeli değil miydi? derler. Fakat muhkem bir sure indirilip de orada muharebe zikrolununca; kalblerinde hastalık olanların, ölüm korkusundan bayılmış kimselerin bakışları gibi sana baktıklarını görürsün. Bu, onlar için daha evladır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İtaat ve güzel söz. Bunun için iş ciddileşince derhal Allah’a sadakat gösterselerdi; elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Demek, sizler idareyi ele alırsanız; yeryüzünde fesad çıkaracak, akrabalık bağlarını bile koparacaksınız öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın kendilerini la’netlemiş, sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiş olduğu kimseler işte bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kur’an’ı düşünmezler mi? Yoksa kalblerin üzerinde kilitleri mi vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Muhakkak ki kendilerine hidayet belli olduktan sonra arkalarına dönenleri şeytan aldatmış ve onlara ümit vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İşte böyle. Zira onlar, Allah’ın indirdiğini çirkin karşılayanlara; bazı işlerde size itaat edeceğiz, demişlerdi. Allah, onların gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ya, melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken ne olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle. Çünkü onlar, gerçekten Allah’ı gazaplandıran şeye uydular ve O’nu hoşnud edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bunun için O da onların amellerini boşa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa; kalblerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah’ın dışarı vurmayacağını mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şayet isteseydik; Biz, onları sana gösterirdik de sen; onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki; sen, onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah; bütün yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Andolsun ki; içinizden, cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Muhakkak ki küfredip de Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet belli olduktan sonra peygamberlere karşı gelenler; Allah’a hiç bir zarar veremeyeceklerdir. O; bunların amellerini hep boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey iman edenler; Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak ki küfredip de Allah yolundan alıkoyanlar, sonra da kafir olarak ölenler; işte onları Allah, asla bağışlamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öyleyse sakın gevşemeyin; üstün olduğunuz halde sulha davet etmeyin. Allah, sizinle beraberdir. O; amellerinizi asla eksiltmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Muhakkak ki dünya hayatı, ancak bir oyun ve eğlencedir. Şayet iman eder ve sakınırsanız; O, size hem ecirlerinizi verir, hem de mallarınızı istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer sizden onları ister ve zorlarsa; cimrilik edeceksiniz. Ve bu da kinlerinizi ortaya çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte sizler; Allah yolunda infak etmek için çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse; ancak kendi nefsine cimrilik etmiş olur. Allah; Gani’dir, siz ise fakirlersiniz. Eğer O’ndan yüz çevirirseniz; yerinize sizden başka bir kavmi getirir. Sonra onlar sizin benzerleriniz olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster