1. Allah küfre sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İman edip salih amel işleyenlerin ve rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed’e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını ıslah eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bunun sebebi kâfirlerin batıla uymaları, inananların da Rablerinden gelen hakka uymuş olmalarıdır. İşte Allah, insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Küfre sapanlarla (savaşta) karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Epey öldürdükten sonra da (yakaladığınız esirleri) bağı sıkıca bağlayın. Sonra savaş, yüklerini atıp sona erince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Buyruk budur! Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenler (var ya), Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Allah) Onları hidayete erdirecek ve onların durumlarını ıslah edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve onları, kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Küfre sapanlar ise düşüp helak olmuşlardır ve (Allah,) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu, Allah’ın indirdiğini beğenmediklerinden ötürüdür. O da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar, yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüyorlar mı? Allah onları yerle bir etti. Bu küfre sapanlar için de onun bir benzeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu, Allah’ın, iman edenlerin velisi olmasından dolayıdır. Küfre sapanlar (var ya), onların velisi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Küfre sapanlar ise, (dünyadan) faydalanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ateş, onlar için bir konaklama yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seni sürüp çıkaran şehirden (inkârcılardan) daha kuvvetli olan nice şehirleri (inkârcıları) yok ettik. Öyle ki yardım edenleri de bulunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şimdi Rabbinden apaçık bir delil üzere bulunan kimse, kötü ameli kendisine süslü gösterilmiş ve kendi hevalarına uyan kimse gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin (özgün) örneği; içinde bozulmayan sudan ırmakların, tadı değişmeyen sütten ırmakların, içenler için lezzet veren şaraptan ırmakların ve süzme baldan ırmakların varlığıdır. Orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve de rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle mükâfatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi olarak kalan ve derken bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimse gibi olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman kendilerine ilim verilenlere derler ki: "O biraz önce ne söyledi?" İşte bunlar, Allah’ın kalplerini mühürlemiş olduğu, kendi heveslerine uyan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hidayeti bulmuş olanlar (var ya, Allah) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını (sakınma başarısını) vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Artık onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? Şüphesiz onun işaretleri gelmiştir. Fakat (uyarıldıkları kıyamet) kendilerine geldikten sonra (hakikati) anlayıp düşünmeleri onlara ne fayda sağlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O halde bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın, hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar (ile ilgili günahlar) için mağfiret dile. Allah, sizin gezip dolaştığınız yeri de, duracağınız yeri de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İman edenler, "(Savaş izni için) Bir sure indirilmeli değil miydi?" derlerdi. Fakat içinde savaş (kıtal) zikri geçen muhkem bir sure indirildiği zaman, kalplerinde hastalık bulunanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlar için (ölüm, yaşamaktan) daha uygundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Cihad için bir sure indirilmesi temennisi bir tür) İtaat ve güzel sözdür. Fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman şayet onlar Allah’a sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ama eğer yüz çevirirseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmanız ve akrabalık bağlarını kesmeniz (dışında bir şey) beklenir mi sizden? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte onlar, Allah’ın lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunlar Kur’an’ı düşünmezler mi hiç? Yoksa kalpleri kilitli midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra gerisin geri (inkâra) dönenlere şeytan, (kötülüklerini) güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu, Allah’ın indirdiğini beğenmeyen kimselerin, (küfre sapanlara), "Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz" demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Öyleyse melekler, onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman (halleri) nasıl olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu, Allah’ı gazaplandıran şeye uymaları ve O’nun rızasından hoşnut olmamalarından ötürüdür. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi (içlerinde gizledikleri) kinlerini Allah’ın hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Eğer biz dilersek, sana onları elbette gösteririz, böylelikle sen onları simalarından tanımış olursun. Şüphesiz sen onları, sözlerinin anlatım biçiminden de tanırsın. Allah, amellerinizi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz biz, sizden mücahit olanlarla sabredenleri belirleyip ortaya çıkarıncaya ve (yaptıklarınızla ilgili) haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şüphesiz küfre sapanlar, Allah’ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelip zorluk çıkaranlar, kesin olarak Allah’a hiç bir şeyle zarar veremezler. (Allah,) Onların amellerini boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hiç şüphesiz küfre sapanlar, Allah’ın yolundan alıkoyanlar, sonra da kâfir olarak ölenler (var ya), işte Allah onlara kesinlikle mağfiret etmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öyleyse, siz üstün (bir durumda) iken, barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Allah, sizinle beraberdir. O, sizin amellerinizi asla eksiltmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gerçekten dünya hayatı, ancak bir oyun ve oyalanmadır. Eğer iman ederseniz ve sakınıp korkarsanız, O, size ecirlerinizi verir ve (tüm) mallarınızı da istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer (Allah) sizden onları (mallarınızı tümüyle) isteyip de zora salmış olsaydı, cimrilik ederdiniz, O da böylece kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İyi biliniz sizler, Allah yolunda infak etmeye çağrılınca içinizden kiminizin cimrilik ettiği kimselersiniz. Kim cimrilik ederse, artık o ancak kendi nefsine cimrilik etmektedir. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır; fakir olanlar ise sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız, yerinize sizden başka bir topluluk getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster