1. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân’ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık ve onları, şeytanlar için taşlamalar yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Az daha öfkeden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: «Size korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi?» diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Derler: «Evet, bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz.» dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve derler ki: «Eğer biz dinleseydik, yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günahlarını itiraf ederler. (Artık) o çılgın ateş halkı (Allah’ın rahmetinden) uzak olsunlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Fakat daha görmeden Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O, göğüslerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O size yeri boyun eğer kıldı. Haydi onun omuzlarında (dağlarında, tepelerinde) yürüyün ve Allah’ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her şeyi kuşatmış olan Allah’ın yeri sizinle birlikte göçürüvermesinden emin misiniz? O zaman yer çalkalanıyordur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa siz, gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Tehdidim nasılmış bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanladılar. Ama beni inkâr nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân’dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahmân olan Allah’a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar, ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verecek olabilen kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şimdi yüz üstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa dosdoğru yolda yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: «Sizi yaratan, size kulaklar gözler ve gönüller veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: «Sizi yerden üreten O’dur ve O’na toplanıp götürüleceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Onlar): «Doğru iseniz bu tehdit ne zaman olacak?» diyorlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: «(O’na ait) bilgi, Allah’ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu yakın görünce inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti. Ve: «İşte çağırıp durduğunuz şey budur!» dendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: «Baksanıza, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürse, yahut bize merhamet etse, kâfirleri acı bir azabdan kim kurtarabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: «O çok merhametlidir. O’na inanmış, O’na dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: «Baksanıza, eğer suyunuz çekilse, size kim bir akarsu getirebilir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster