1. Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hanginizin amelinin daha güzel olduğu konusunda sizi denemek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O yücedir, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözü(nü) çevir (de bir bak) hiçbir çatlaklık görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözü(nü) iki kere daha çevir (de bak). Göz hakir ve umudunu kesmiş bir halde sana döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle (yıldızlarla) süsledik, onları şeytanlar için taşlama araçları kıldık ve onlar için alevli ateş azabı hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini inkâr edenler için de cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç sesini duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Size bir uyarıcı gelmedi mi?’ diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Allah bir şey indirmedi. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz’ dedik.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Eğer biz dinlemiş veya akıl etmiş olsaydık şu çılgın ateşin halkı arasında olmazdık.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günâhlarını itiraf ederler. Çılgın ateşin halkı uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rabblerinden gıyaben (görmeden) korkanlara gelince onlar için bağışlama ve büyük ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin ve isterse onu açığa vurun. Şüphesiz O gönüllerde olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sizin için yeryüzüne boyun eğdiren O’dur. O halde onun üzerinde yürüyün ve O’nun rızkından yeyin. Son gidiş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman yer birden çalkalanmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yahut gökte olanın üzerinize çakıl savuran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat benim inkârım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde kanatlarını açarak ve kapayarak uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoksa Rahman’dan başka size yardımda bulunacak askerleriniz kimdir? İnkârcılar yalnızca bir aldanma içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa O rızkını tutacak olursa size rızık verecek kimdir? Hayır, onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gitmektedir yoksa dosdoğru bir yolda dümdüz yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Sizi yaratan size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Çok az şükrediyorsunuz!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O’dur ve O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Eğer doğru söyleyenlerseniz bu vaad ne zamandır?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’(Onunla ilgili) bilgi ancak Allah katındadır. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’İşte bu, (gerçekleşmeyeceğini) ileri sürüp durduğunuz şeydir’ denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Ne dersiniz, eğer Allah beni ve beraberimdekileri helâk etse yahut bize merhamet ederse inkâr edenleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’O Rahman’dır. Biz O’na iman ettik ve O’na güvendik. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Ne dersiniz, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa size kim bir akar su getirebilir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster