1. Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O’nun kudreti her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hanginizin daha güzel amelde bulunacağını deneyip ortaya çıkarmak için ölümü ve dirimi yaratan O’dur. O, çok üstündür, çok güçlüdür ve çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, yedi göğü tıpatıp uyum halinde yaratmıştır. Sen, Rahmân’ın yarattığında hiçbir düzensizlik, uygunsuzluk göremezsin ; gözünü bir çevir de bak, acaba bir çatlak, bir bozukluk görebilir misin ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak, gözün yorgun-bitkin halde alçalmış olarak sana döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. And olsun ki biz, Dünya semâsını (veya en yakın semâyı) kandillerle süsedik; onları şeytanlara atılacak şeyler yaptık ve onlara alev alev köpüren Cehennem azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabblarını inkâr edenler için de Cehennem azabı vardır. Orası ne kötü gidiş yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya itilip atılacakları zaman kaynayıp uğuldamanın kötü sesini işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Neredeyse öfkeli köpürmesinden patlayıp paralanacak. Oraya ne kadar bir bölük insan itilip atılırsa, bekçileri onlara : «Size bir uyarıcı peygamber gelmedi mi ?» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar da: «Evet bize gerçekten uyarıcı geldi ama biz yalanladık ve Allah birşey indirmemiştir, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik» diye cevap verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hem derler ki: «Eğer biz işitseydik ve aklımızı kullansaydık, alevi köpüren Cehennem’in yaranları arasında olmazdık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günahlarını gizlemeyip söylerler. Alev alev köpüren Cehennem dostlarına uzaklık ve helak olsun ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki, «Rabbından gıyabında saygı ile korkup eğilenler için bağışlanma ve büyük mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın, birdir. Şüphesiz ki O, gönüllerde dönüp dolaşan duygu ve düşüncelerin aslını ve mahiyetini bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O Yaratan hiç bilmez mi? O, Lâtîf’dir (çok lütuf sahibidir; her şeyin bütün inceliklerini, özelliklerini en iyi bilendir). (Her şeyden) haberlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O yeryüzünü sizin yararınıza başeğdirdi (üzerini yaşanacak duruma getirdi). Bunun için yerin engebelerinde gezip dolaşın da, Allah’ın rızkından yeyin. (Yeniden dirilip kalkınca) dönüşünüz ancak O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Göktekilerin sizi yere göçürüvermesinden emin misiniz ? O takdirde bakarsınız ki, ansızın yer sallanıp çalkalanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve göktekilerin üzerinize taş yağdıran şiddetli bir rüzgâr göndermesinden güvende misiniz? O takdirde tehdîd eden uyarıcının nasıl olduğunu bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. And olsun ki, onlardan öncekiler de (hakkı) yalanlamışlardı. Beni tanımamak nasılmış (bir görün) ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, üzerlerinde diziler halinde kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları görmediler mi ? Onları ancak Rahman (olan Allah) tutar. Şüphesiz ki O, her şeyi görüp bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoksa Rahmân’dan başka O’na karşı size yardım eder ordunuz mu var? Kâfirler ancak aldanma ve gaflet içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa (Allah) rızkını tutup kesecek olursa, kim sizi rızıklandırır? Hayır, onlar bir azgınlık ve nefret içinde inâdla ısrar etmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzükoyun yürüyen mi daha doğru yoldadır, yoksa dümdüz yolda dimdik yürüyen mi ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: Sizi yaratıp varlık alanına getiren, size işiten kulaklar, gören gözler, anlayan gönüller veren O’dur. Ne de az şükredersiniz ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: Sizi üretip yeryüzüne yayan O’dur. Ve siz ancak diriltilip hepiniz 0nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (İnkarcı maddeciler) derler ki: Eğer doğru kimseler iseniz bu vaad (azâb tehdidi) ne zaman ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: Bunun bilgisi ancak Allah katındadır. Ben sadece açık bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Va’dolunan azabın yaklaştığını görünce, o küfre sapanların yüzleri bir tuhaf olup çirkinlesin Onlara : «Sizin istediğiniz, davet edip durduğunuz bu idi!.» denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: Söyler misiniz, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları yok edecek veya bize merhamet edecek olsa, ya kâfirleri elem verici azâbdan kim kurtarabilir ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: (Kurtaracak olan yalnız) O Rahman (olan Allahjdır. Biz O’na imân ettik ve sadece O’na güvenip dayandık. İleride kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: Suyunuz iyice çekilip kaynağı kuruyacak olursa, söyler misiniz kim size akan bir su kaynağı getirebilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster