1. Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir. Onun her şeye gücü yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ölümü ve hayatı, hanginizin daha iyi çalışacağını denemek için yaratan O’dur, Güçlü ve bağışlayıcı O’dur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak (gökte) bir çatlak görüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra tekrar çevir, o göz sana, bitkin ve aradığını bulamamış olarak geri dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçekten biz, en yakın göğü ışık veren yıldızlarla donattık. Onlarla şeytanların bertaraf edilmesini sağladık. Onlar için bir de çılgın alev azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rab’lerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ne kötü bir son! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu duyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Neredeyse öfkeden paramparça olacak, ne zaman oraya bir grup atılsa, oranın bekçileri onlara sorar: -Size bir uyarıcı gelmedi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. -Evet, bir uyarıcı gelmişti, fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Eğer dinlemiş veya akletmiş olsaydık bu ateş halkı içinde olmazdık, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Kahrolsun çılgın ateş halkı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Görmediği halde Rab’lerinden korkup çekinen kimseler için de elbette bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın. Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. -Yaratan bilmez mi? O, gizli sırlara da vakıf ve haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yeri sizin için, üzerinde yürüyün ve rızkından yiyin diye alçak kılan O’dur. Dönüş de O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın sizi yere batırmayacağından güvende misiniz, O sarsıldığı zaman? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa, gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden güvende misiniz? Tehdidim nasılmış yakında göreceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat, beni inkar etmek nasılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar üzerlerinde sıra sıra kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahman’a karşı size yardım edecek kimdir? Yoksa bu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak boş bir gurur/aldanış içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer rızkınızı kesse, size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O halde, yüzüstü sürünen mi daha doğru yoldadır; yoksa, dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: -Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: -Sizi yeryüzünde türeten O’dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. - Bu vaat ne zaman gerçekleşecek, eğer doğru söylüyorsanız? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: - Bunun bilgisi yalnız Allah’tadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O’nu yakından gördükleri zaman, inkarcıların yüzleri simsiyah kesilir. Onlara denir ki: -İşte, isteyip durduğunuz şey! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: -Eğer Allah, beni ve benimle beraber olanları helak etse ya da bize merhamet etse ne dersiniz? Kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: -Bizim kendisine iman ettiğimiz ve güvenip dayandığımız Rahman’dır. Kimin açık bir dalalette olduğunu yakında öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: -Eğer suyunuz yerin dibine çekilse, söyleyin bakalım, size akar bir su kim getirebilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster