1. Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için, ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yedi göğü tabakalar halinde yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü iki kez daha döndür bak. Göz aradığı kusuru bulmaktan umudu keserek yorgun ve bitkin bir halde sana döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. And olsun biz, dünyaya en yakın göğü lambalarla donattık. Bunları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve onlara ateş azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü dönüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her topluluk onun içine atıldıkça cehennem bekçileri onlara; «Size bir uyarıcı gelmedi mi?» diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar; «Evet, doğrusu bize bir uyarıcı geldi, fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi, siz büyük bir sapıklık içindesiniz» dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, çılgın alevli cehennemlikler içinde olmazdık derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Çılgın alevli cehennemlikler yok olsunlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Fakat görmeden Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için bağışlanma ve büyük mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerde olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan bilmez olur mu? O, latiftir, haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O’dur. Şu halde yerin sırtlarında dolaşın ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gökte olanın başınıza taş yağdırmasından güvende misiniz? Benim uyarmamın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. And olsun ki, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı, ancak benim intikamım nasıl olmuştu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üzerlerinde kanat çırparak uçan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah’tan başkası tutmuyor; doğrusu o her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahman olan Allah’a karşı size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? Kâfirler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah, rızkını tutacak olursa size rızk verecek kimdir? Doğrusu onlar azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. «Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur, ancak O’nun huzuruna gelip toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. «Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek?» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. «O bilgi ancak Allah’a mahsustur. Ben ise sadece açık sözlü bir uyarıcıyım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Fakat azabı gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kararır ve kendilerine «işte sizin arayıp durduğunuz budur» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. «Allah beni ve benimle beraber bulunanları isterse yok eder veya isterse merhamet eder; söyleyin bu taktirde kâfirleri can yakıcı azaptan kim kurtarabilir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. «O Allah, Rahmandır; biz O’na iman etmiş ve sırf O’na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık sapıklıkta olduğunu yakında öğreneceksiniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. «Suyunuz yere batarsa söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster