وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ
Ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad
Kelime
Anlamı
Kökü
وَيَا قَوْمِ
kavmim
إِنِّي
gerçekten ben
أَخَافُ
korkuyorum
عَلَيْكُمْ
sizin için
يَوْمَ
gününden
التَّنَادِ
o çağırma

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve ey kavmim, ben, o feryâdü figan, o boşuna bağırıp söylenme günündeki hâlinizden korkuyorum.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve ey kavmim! Ben o boşuna bağrışıp, çağrışacağınız kıyamet günündeki halinizden korkuyorum.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (O iman eden adam dedi ki): "Ey kavmim... Gerçekten ben, sizin üzerinize o endişeyle haykırışma sürecinin gelmesinden korkuyorum."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o çağrışma gününden korkuyorum.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  "Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey Kavmim! Gerçekten ben, başınıza gelecek çağrışma gününden (imdad için birbirinizi yardıma çağıracağınız kıyamet gününden) korkuyorum.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırışıp çağırışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah`tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Ey milletim! Ahu figan gununden sizin hesabiniza korkuyorum.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  «Ey milletim ! Doğrusu ben sizin için bağrış-çağrış (seslerinin yükseldiği bir) günden korkuyorum.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (32-33) “Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz) ve arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah`(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi (yaptıkları yüzünden) sapıklığa bırakırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (32-33) "Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah’(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (32-33) «Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah’tan (O’nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Halkım, sizin için Toplanma Gününden korkuyorum."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Ey kavmim! Ben size gelecek o çağrışma gününden (kıyamet gününden) korkuyorum.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ey kavmim, sizin için insanların korku ve dehşetten bağırıp birbirlerinden yardım isteyecekleri o çağırma gününden korkuyorum.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Ey kavmim, hakıykat ben size karşı o bağrışıb çağırışma gününden endîşe etmekdeyim».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (32-33) `Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için bağrışıp çağrışma gününden (kıyâmet gününden, hesab yerine) arkanızı dönen kimseler olarak (Cehenneme) gideceğiniz günden korkuyorum. (O gün) sizi Allah`(ın azâbın)dan kurtaracak hiçbir kimse yoktur. Bununla berâber Allah kimi (isyanındaki inadı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ey kavmim; doğrusu ben, sizin için o feryad gününden endişe ediyorum.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ey kavmim! Birbirinizi yardıma çağıracağınız günün azabının, sizin üzerinize gelmesinden korkuyorum. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve ey kavmim, muhakkak ki ben, sizin için feryat gününden (kıyâmet gününden) korkuyorum!

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Ve ey kavmim! Doğrusu ben sizin için o çığlık (basacağınız kıyamet) gününden korkuyorum."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ey kavmim! Sizin için, (sıkıntıyla) birbirinizi çağıracağınız Gün(ün, Hesap Günü’nün gelmesin)den korkuyorum;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Ey Kavmim! Ben, herkesin birbirinden imdat dilediği o günün aleyhinize sonuçlanmasından korkuyorum.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  «Ve ey kavmim! Ben sizin üzerinize o feryâd ü figan edilecek günden korkuyorum.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Ey kavmim! Âhu figân gününden sizin hesabınıza korkuyorum. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ey kavmim! Şüphesiz ben sizin için o feryat gününden korkuyorum;

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ey kavmim, sizin için insanların korku ve dehşetten bağırıp birbirlerinden yardım isteyecekleri o çağırma gününden korkuyorum.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Ey benim milletim! Ben sizin hakkınızda o feryad u figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ey kavmim, sizin için o (Yüce Divâna) çağırma (yahut feryâd etme) gününden korkuyorum.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Ey halkım, ben sizin için feryat gününden korkuyorum.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  «Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Ey toplumum, sizin adınıza o bağırıp-çağrışma gününden korkuyorum."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "And O my people! I fear for you a Day when there will be Mutual calling (and wailing),-