1. Mü’minler muhakkak kurtuluşa ermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar namazlarında hüşu üzeredirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar zekâtı verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar ırzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak kendi eşleri ve ellerinin altındaki (cariyeleri) hariç. Şüphesiz onlar (bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kim bunun ötesini ararsa işte onlar sınırı aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar namazlarını da korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte varis olacak olanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar Firdevs’e varis olacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun biz insanı bir çamur süzmesinden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu bir nutfe halinde sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra nutfeyi bir alaka (embriyo) olarak yarattık, alakayı da bir çiğnem et şeklinde yarattık, ardından bu bir çiğnem eti kemikler olarak yarattık, ardından da kemiklere et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışla oluşturduk. Yaratıcıların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra siz kıyamet günü şüphesiz diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yaratmadan habersiz değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gökten belli ölçüyle su indirip onu yere yerleştirdik. Şüphesiz biz onu giderme gücüne de sahibiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onunla sizin için hurmalardan ve üzümlerden bahçeler oluşturduk. Sizin için onların içlerinde çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine Turi Sina’dan çıkan bir ağaç (zeytin yetiştirdik). O yağlı ve yiyenlere bir katık olan (ürün) bitirmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Onların karınlarında olanlardan size içiririz. Onlarda sizin için çok yararlar vardır ve onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların ve gemilerin üzerinde taşınmaktasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka ilâh yoktur. Artık sakınmaz mısınız?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün olmak istiyor. Allah dileseydi melekleri indirirdi. Biz önceki atalarımızdan da bunu duymadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, kendinde delilik olan bir adamdan başkası değildir. Siz onu belli bir süreye kadar gözleyin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Ey Rabbim! Beni yalanlamalarına karşılık sen bana yardım eyle.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynayınca her türden ikişer tane ve aleyhlerine söz geçmiş olanların dışındaki aile fertlerini onun içine koy. Zulmedenler hakkında bana seslenme. Çünkü onlar boğulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Alah’a hamdolsun’ de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Rabbim! Beni kutlu bir konak yerine indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz bunda âyetler vardır ve biz muhakkak denemeden geçiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra onların artlarından başka nesil yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onların içlerinde de kendilerinden bir elçi gönderdik. ’Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka ilâh yoktur. Artık sakınmaz mısınız?’ diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Sizin yediğinizden yiyor ve sizin içtiğinizden içiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz o zaman siz mutlaka kaybedenler olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Siz öldükten ve toprak ve kemik olduktan sonra sizin mutlaka yeniden çıkarılacağınızı mı vaad ediyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ne kadar uzak! Size vaad edilen şey ne kadar uzak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şu dünya hayatımızdan başka bir (hayat) yoktur. Ölür ve yaşarız. Biz yeniden diriltilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O Allah’a karşı yalan uyduran bir adamdan başka bir şey değildir ve biz ona inananlar değiliz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ’Ey Rabbim! Beni yalanlamalarına karşılık sen bana yardım et.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Az bir süre sonra pişman olacaklar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken onları hak üzere o korkunç çığlık yakaladı. Böylece onları sel süpürüntüsü haline getirdik. Zâlimler topluluğu uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra onların ardlarından başka nesiller yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir ümmet ne ecelinden öne geçebilir, ne de geriye bırakılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra elçilerimizi ardarda gönderdik. Her ne zaman bir millete peygamberleri geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları (helâkte) birbirlerinin izlerinden yürüttük ve onları efsaneler yaptık. İman etmeyen topluluk uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Musa’yı ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun’a ve ileri gelenlerine. Ancak onlar büyüklendiler. Onlar üstünlük taslayan bir topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Kavimleri bize kulluk ettikleri halde bizim gibi iki insana mı inanacağız?’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Böylece onları yalanladılar ve helâk edilenlerden oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Andolsun biz Musa’ya, bel ki onunla doğru yola ererler diye Kitab’ı vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem oğlunu ve annesini de bir ayet kıldık ve onları oturmaya uygun ve çeşmeli bir tepeye yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şüphesiz sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ancak onlar aralarında işlerini (değişik) kitaplara ayırdılar. Her grup kendi yanında olanla sevinmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sen onları bir süreye kadar gafletleri içinde bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onların iyiliklerine koşuyoruz. Hayır onlar (işin) farkında olmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gerçekten Rabblerinin korkusuyla içleri titreyenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rabblerinin ayetlerine inananlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Rabblerine ortak koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve verdiklerini Rabblerine döndürülecekleri için kalpleri ürpererek verenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar hayırlarda yarışırlar ve bunda ileri geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hiç kimseye güç yetirebileceğinden fazlasını yüklemeyiz. Bizim katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Fakat onların kalpleri bundan gaflet içindedir ve onların bundan başka işleri vardır, onlar o işler için çalışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Nihayet onların refah içinde olanlarını azapla yakaladığımızda derhal feryat ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bugün feryat etmeyin. Şüphesiz siz bizden yardım göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Size ayetlerim okunuyordu, ama siz topuklarınızın üzerine geri dönüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ona karşı büyükleniyor; geceleyin toplanıp saçmalıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar o sözü (Kur’an’ı) düşünmediler mi yoksa onlara önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yahut peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkâr ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ’Onda bir delilik var’ mı diyorlar? Hayır o kendilerine hakkı getirdi, ancak onların çoğu haktan hoşlanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler, yer ve bunların içindekiler bozulurdu. Hayır biz onlara kendi şereflerini getirdik ama onlar şereflerinden yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun. Rabbinin vergisi (ecri) daha hayırlıdır ve O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama ahirete inanmayanlar yoldan sapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer biz onlara acır ve üzerlerindeki sıkıntıyı giderirsek muhakkak yine azgınlıkları içinde bocalamaya devam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onları azapla yakaladık ancak onlar yine de Rabblerine boyun eğmediler ve (hâlâ O’na) yalvarmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sonunda üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda onun içinde ümitsiz kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var eden O’dur. Çok az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O’dur ve O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Dirilten ve öldüren O’dur. Gece ve gündüzün değişmesi O’nun (eseri)dir. Akıl etmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hayır onlar öncekilerin dedikleri gibisini dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. ’Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, biz mi o zaman tekrar diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Andolsun ki bize de daha önce atalarımıza da bu vaad edildi. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ’Eğer bilirseniz yeryüzü ve onun içindekiler kimindir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ’Peki öyleyse öğüt almıyor musunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. ’Yedi göğün Rabbi ve ulu arşın Rabbi kimdir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. ’Öyleyse sakınmıyor musunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, koruyup kollayan ama kendisi korunmaya (muhtaç olmaya)n kimdir?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ’Öyleyse nasıl büyüleniyorsunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Hayır, biz onlara hakkı getirdik. Ancak onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah bir çocuk edinmemiştir ve O’nunla birlikte bir ilâh yoktur. O takdirde her ilâh yarattığını götürürdü ve muhakkak bazısı bazısına üstün gelirdi. Allah onların nitelediklerinden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. ’Ey Rabbim! Onlara vaad edileni bana mutlaka göstereceksen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Rabbim! Bu durumda beni bu zalimler topluluğunun içinde bırakma.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Biz, onlara vaad ettiğimizi sana göstermeye güç yetiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kötülüğü en güzel olanla sav. Onların nitelendiregeldiklerini biz daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. ’Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ve onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim!.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. ’Rabbim! Beni geri döndürün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Olur ki terkettiğim (dünya)da iyi işler işlerim.’ Hayır. Bu sadece onun söylediği bir sözdür. Önlerinde diriltilecekleri güne kadar (duracak) bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sur’a üflendiğinde artık aralarında soylar yoktur ve birbirlerine (bir şey) sormazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Kimlerin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtulanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimlerin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini hüsrana uğratanlar, cehennemde sonsuza kadar kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş yüzlerini yalar ve orada dişleri sırıtıp kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. ’Ey Rabbimiz! Bahtsızlığımız bize üstün geldi ve biz sapık bir topluluk olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar inkâra) dönersek o zaman gerçekten zalimleriz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. ’Sinin orada ve benimle konuşmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. ’Rabbimiz! Biz iman ettik. Bizi bağışla ve bize merhamet et. Şüphesiz sen merhamet edenlerin en hayırlısısın’ diyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sizse onları alay konusu edinmiştiniz. Size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Bugün sabretmelerine karşılık onları mükâfatlandırdım. Şüphesiz onlar kurtuluşa erenlerdir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. ’Yeryüzünde yıl olarak ne kadar kaldınız?’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. ’Bir gün veya bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. ’Sadece az (bir süre) kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz!.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Yoksa sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Gerçek mülk sahibi olan Allah yücedir. O’ndan başka ilâh yoktur. Yüce (kerim) arşın Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim Allah’la beraber, hakkında hiçbir delili olmaksızın başka bir ilâha taparsa onun hesabı Rabbinin katındadır. Şüphesiz kâfirler kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. ’Rabbim! Bağışla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster