1. Yemin olsun, (iyiliklerle) birbiri peşinden gönderilenlere; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şiddetle eserek (zararlıları) savurup atanlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Hakikat ve hayırları) yaydıkça yayanlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Hak ile batılı) birbirinden iyice ayıranlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) (Allah’a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için öğüt telkin edenlere; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) (Allah’a yönelenleri) arıtmak, (kötüleri) sakındırmak için öğüt telkin edenlere; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bilin ki size vadolunan şey gerçekleşecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (8-11) Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayırım gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Resûlüm!) Ayırım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O gün (Peygamber’i ve ahireti) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz, (bunlar gibi inkârcı olan) öncekileri helâk etmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte biz suçlulara böyle yaparız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onlara izin de verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Azaptan kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (41-42) Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (41-42) Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Kendilerine:) «İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için» (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Ey inkârcılar!) Yeyiniz, (dünyadan) faydalanınız biraz! Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onlar, kendilerine: «Allah’ın huzurunda eğilin!» denildiği vakit eğilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar artık bundan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster