1. Ölçü ve tartıda doğru davranmayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki, insanlardan ölçüp alırken noksansız alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendileri onlara ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçüp tartarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Sahi bunlar büyük bir gün için dirilip kaldırılacaklarını zannetmiyorlar mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Sahi bunlar büyük bir gün için dirilip kaldırılacaklarını zannetmiyorlar mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O günde ki, insanlar kalkıp âlemlerin Rabbının huzurunda dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır, bırakın ciddiyetsizliği! Açıktan günah işleyip haklara tecâvüz edenlerin defteri «Siccîn»dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) «Siccîn» nedir bilir misin ? Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) «Siccîn» nedir bilir misin ? Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün (Hakk’ı) yalanlayanların vay hâline ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki dîn gününü (ceza ve hesap gününü) yalan sayarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oysa onu ancak haddini aşan her günahkâr yalanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Karşısında âyetlerimiz okunduğu zaman, «bu öncekilerin masallarıdır» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, hayır; onların kazandıkları (günahlar, haklara tecâvüz) kalbleri üzerinde pas bağlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, (iş bu kadar do değil), onlar o gün elbette Rablarından (O’nu görmekten, rahmetine, yüce nimetlerine ermekten) perde arkasında (mahrum ve mahcûb) kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar mutlaka Cehennem’e varıp girecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da, «İşte yalanlamakta olduğunuz şey budur!» denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır, hayır; (yalan saymak ne demek ?) İyilerin amel defteri «İl-liyyîn» dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «İlliyyîn» nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’a çok yakın melekler ona şâhid olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz ki iyiler nîmet içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tahtlar üzerinde (çevreyi) seyredeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzlerinde nimetin içinde bulunmanın pırıltısını tanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ağzı mühürlü saf şaraptan içirilirler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ki sonu misk (gibi)dir. Artık nefaset isteyenler bunun için yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun katkısı «tesnîm»dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bir pınar ki, (Allah’a) yakın olma şerefine erişenler ondan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gerçekten suçlu günahkârlar (Dünya’da iken) imân edenlere gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlara uğradıkları zaman birbirlerine gözle kaşla işarette bulunurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yandaşlarına döndüklerinde neşeli bir eğlence içinde dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve imân edenleri gördükleri vakit, «bunlar hiç şüphesiz sapıtmışlardır» derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki kendileri onlar üzerine gözcü gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bugün ise imân edenler kâfirlere (onların perişan hâline) gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Kanepeler üzerinde (çevreyi) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nasıl, kâfirler yapageldiklerinin cezasını (lâyık olduğu şekilde) buldular mı ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster