1. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki, insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendileri onlara birşey ölçtükleri veya tarttıkları zaman (ölçü ve tartıyı) eksik yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Yoksa onlar, büyük bir günde (kıyamette) diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Yoksa onlar, büyük bir günde (kıyamette) diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar, âlemlerin Rabbi için (O`na hesap vermek için, kabirlerinden) kalkacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır (o hileye sapmayın, hesap gününü hafife almayın). Çünkü Allah`ın buyruğundan çıkanların kitabı muhakkak “siccin”dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Bildin mi “siccîn” nedir? O, (inkârcıların eylemlerinin) yazılı bulunduğu bir kitaptır (Hard Disk`tir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Bildin mi “siccîn” nedir? O, (inkârcıların eylemlerinin) yazılı bulunduğu bir kitaptır (Hard Disk`tir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün (Hakk`ı) yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki din gününü (ceza ve hesap gününü) yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse yalanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: “Geçmişlerin masallarıdır” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden menedilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar muhakkak cehenneme atılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra (onlara) şöyle denilecek: “İşte (dünyada) inkâr etmiş olduğunuz (azap) budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır, sandıkları gibi değil! İyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bildin mi, “İlliyyun” nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) O, (Allah`a yakın olan, Mukarrebûn adlı) meleklerin tanık olduğu bir kitaptır (Hard Disk`tir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) O, (Allah`a yakın olan, Mukarrebûn adlı) meleklerin tanık olduğu bir kitaptır (Hard Disk`tir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İyiler kesinlikle (cennette) nimetler içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar tahtlar üzerinde (neşe ile etrafı) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara (el değmemiş, ağızları) mühürlü, (sarhoş etmeyen) saf bir içecekten içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışacaklarsa insanlar, (Allah`ın rızasını kazanarak) bu cennet devletine konmak için yarışsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) O içeceğin katkısı “tesnim”dir. (O) öyle bir pınar ki, ondan (Allah`a) yakın olanlar içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) O içeceğin katkısı “tesnim”dir. (O) öyle bir pınar ki, ondan (Allah`a) yakın olanlar içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz, o günah işleyenler, iman edenlere (dünyada) gülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnananlar yanlarından geçtiğinde, birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ailelerinin yanına döndükleri zaman da (yaptıklarını anlatarak) eğleniyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnananları gördükleri vakit: “İşte bunlar sapıklardır” diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa kendileri, onların üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık bugün de, inananlar, inkârcılara bakıp gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-36) (İnananlar) tahtlar üzerinde (onlara bakarak): “inkârcılar, yaptıklarının karşılığını (cezasını) nasıl buldular değil mi?” (diyerek) onları seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-36) (İnananlar) tahtlar üzerinde (onlara bakarak): “inkârcılar, yaptıklarının karşılığını (cezasını) nasıl buldular değil mi?” (diyerek) onları seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster