1. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-6) Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-6) Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-6) Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak "Siccîn"dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Siccîn"in ne olduğunu sen ne bileceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, yazılmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkâr eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona âyetlerimiz okununca, "Eskilerin masalları" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da onlara, "Yalanlamakta olduğunuz işte budur" denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı "İlliyyûn"dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "İlliyyûn"un ne olduğunu sen ne bileceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O, yazılmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona, Allah’a yakın olanlar şâhit olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O içeceğin katkısı tesnimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bir pınar ki, Allah’a yakın olanlar ondan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Mü’minler yanlarından geçtiğinde, birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Mü’minleri gördükleri vakit, "Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hâlbuki onlar, mü’minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte bugün de mü’minler kâfirlere gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster