1. Eksik ölçüp tartanlara veyl olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki insanlardan ölçerek aldıklarında tam almak isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ama kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa onlar muhakkak diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir gün için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanların, alemlerin rabbi için kalkacağı gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır, hayır; facirlerin kitabı şüphesiz siccindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccin’in ne olduğunu biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Veyl olsun o gün yalanlayanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki din gününü yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oysa onu haddi aşan ve çok azgın kimseden başkası yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona ayetlerimiz okunduğunda: "Geçmişlerin masallarıdır." derdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, hayır; kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, hayır; gerçekten onlar o gün Rablerinden elbette perdelenmiş olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlara: "İşte yalanladığınız budur." denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır, hayır; şüphesiz iyilerin kitabı İlliyyin’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İlliyyin’in ne olduğunu biliyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yakınlaştırılanlar ona şahid olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphe yok ki iyiler, nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tahtlar üzerinde bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O nimetlerin mutluluğunu onların yüzlerinde tanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Mühürlü, katıksız bir şaraptan, onlara içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ki onun sonu misktir. O halde yarışanlar bunun için yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Katkısı Tesnim’dendir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bir pınar, yakınlaştırılanlar ondan içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphe yok ki o suçlular, iman edenlere gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yanlarından geçtikleri zaman birbirlerine kaşgöz işareti yaparlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ailelerine döndüklerinde neşeli dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gördüklerinde derlerdi ki: "Şüphe yok ki bunlar, sapmışlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık bugün de iman edenler, o kâfirlere gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tahtlar üzerinde bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O kâfirlere yaptıklarının karşılığı verildi mi? diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster