1. Mutaffifîn`in (ölçü ve tartıda hîle yapanların) vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki, insanlardan ölçerek (bir şey) aldıkları zaman, tam alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Fakat onlara (bir şey vermek üzere) ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksik verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Onlar, gerçekten kendilerinin, (dehşeti pek) büyük bir gün için yeniden diriltilecek kimseler olduklarını sanmıyor(lar) mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Onlar, gerçekten kendilerinin, (dehşeti pek) büyük bir gün için yeniden diriltilecek kimseler olduklarını sanmıyor(lar) mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar, âlemlerin Rabbi(ne hesab vermek) için (kabirlerinden) kalkacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır! (Hîle yapmayın, âhiretten gaflet etmeyin!) Çünki günahkârların (amel) defteri elbette Siccîn`dedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık Siccîn`in ne olduğunu, sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O, içinde isyankârların amelleri) yazılmış (olan) bir kitabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yalanlayanların o gün vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki, dîn (hesab) gününü yalanlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hâlbuki onu, her haddi aşan, günâha düşkün kimseden başkası yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: `Evvelkilerin masalları!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır! Bil`akis kazanmakta oldukları şeyler (günahlar), kalblerinin üzerine pas bağlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Şübhesiz onlar, o gün Rablerinden gerçekten perdelenmiş olan kimselerdir(O`nu göremezler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra muhakkak ki onlar, elbet Cehenneme gireceklerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da (onlara): `İşte kendisini yalanlamakta olduğunuz (azab), budur!` denilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır! Şübhe yok ki ebrârın (özü sözü tertemiz, hayırlı insanların amel) defteri,elbette İlliyyîn`dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Artık İlliyyîn`in ne olduğunu, sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O, içinde sâlih insanların amelleri) yazılmış (olan, pek şerefli ve müjdeli) bir kitabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Mukarrabîn (denilen, Allah`a yakın kılınmış melekler) ona şâhid olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak ki ebrâr (içi dışı bir olan sâlih kullar), elbette (Cennette) ni`met içindedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tahtlar üzerinde (kendilerine verilen ni`metleri) seyrederler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzlerinde, ni`metlenmiş olmanın (sevinç ve) parıltısını tanırsın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara (Cennete mahsus, sarhoş etmeyen) mühürlü hâlis bir şarabdan içirilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ki onun sonu misktir (içtikten sonra misk kokusu gelir)! İşte, (nefis şeyleri zevk edip) yarış(arak rağbet göster)enler, o hâlde ancak bunda yarışsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve onun (o hâlis şarabın) katkısı `Tesnîm`dendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (O Tesnîm ise Cennette) bir pınardır ki, ondan (Allah`a) yakın kılınanlar içer! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şübhesiz ki o suç işleyen (kâfir)ler, bir kısım îmân edenlere (dünyada iken)gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve onların yanlarından geçtiklerinde, (alay ederek) birbirlerine kaş göz işâreti yaparlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Âilelerine döndükleri zaman da (onlarla alay etmekten) zevk duyan kimseler olarak dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve onları gördüklerinde: `Şübhesiz bunlar gerçekten sapıtmış kimseler!` derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hâlbuki (o kâfirler), onların üzerine muhâfızlar olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte bu gün de, îmân edenler kâfirlere gülerler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tahtlar üzerinde seyredecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kâfirler, yapmakta olduklarıyla cezâlandırıldılar mı? (Evet!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster