1. Eksik ölçüp tartanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir günde? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanların âlemlerin Rabbinin huzurunda durdukları gün? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır, facirlerin (günahkâr olanların) kitabı şüphesiz "Siccin"dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Siccin"in ne olduğunu sana öğreten nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün, yalanlamakta olanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar, hesap gününü yalanlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oysa onu (hesap gününü), sınır tanımaz, saldırgan ve günahkâr olandan başkası yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, "Geçmişlerin masallarıdır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Asla! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üzerine pas bağlamıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Gerçekten onlar, rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlara, "İşte sizin yalanlamakta olduğunuz budur" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır! İyilerin kitabı, "İlliyin"dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "İlliyin"in ne olduğunu sana öğreten nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona yakınlaştırılmış olanlar şahit olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz iyiler, elbette nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde görüp anlarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun mührü misktir. İşte, ona imrensin artık imrenenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun karışımı "tesnim"dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Tesnim Allah’a) Yakınlaştırılmış olanların içtiği bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu suç işleyenler, kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş göz ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendi yakınlarına döndükleri zaman da sevinç ve neşeyle dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gördükleri zaman ise, "Bunlar kuşkusuz sapıklardır" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık bugün de iman edenler, kâfirlere gülmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Süslü tahtlar üzerinde bakınıp seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarıyla cezalandırılmış oldular mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster