1. Alışverişlerinde hile yapanların vay hallerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O kimseler ki, nâs aleyhine ölçtükleri zaman tam ölçer alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve nâs için ölçtükleri veya tarttıkları zaman ise eksiltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar sanmıyorlar mı ki şüphe yok onlar diriltileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir büyük gün için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âlemlerin Rabbi için nâsın kıyam edeceği günde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Hayır hayır. Şüphe yok ki, facirlerin yazısı elbetteki Siccîn’dedir. Siccîn’in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Hayır hayır. Şüphe yok ki, facirlerin yazısı elbetteki Siccîn’dedir. Siccîn’in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O) Bir yazılmış kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yalanlayanların o gün vay hallerine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O kimseler ki, ceza gününü tekzîp ediverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Halbuki O’nu, haddi aşan, günahkâr olan her bir kimseden başkası tekzîp etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona karşı Bizim âyetlerimiz tilâvet olunduğu vakit, «Evvelkilerin efsaneleridir» demiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Asla öyle değil. Fakat onların kazanmış oldukları şey, kalpleri üzerini kaplamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır. Şüphe yok ki, onlar, o gün Rabblerinden elbette hicapta kalmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra muhakkak ki, onlar, o alevli cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra denilir ki: «İşte bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hakkâ ki sâlih kulların kitabı elbette ki İlliyîn’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) İlliyîn’in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) İlliyîn’in ne olduğunu sana ne şey bildirdi? O, yazılmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onu mukarrep olanlar, müşahede eder görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Şüphe yok ki sâlih zâtlar, nîmet içindedirler. Tâhtlar üzerine nazar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Şüphe yok ki sâlih zâtlar, nîmet içindedirler. Tâhtlar üzerine nazar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların yüzlerinde o nîmetin güzelliğini görüp anlarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Onlar, mühürlü, halis bir şerbetten içirileceklerdir. Onun nihâyeti misktir, artık ziyâde rağbet gösterenler, bunun hakkında rağbet göstersinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Onlar, mühürlü, halis bir şerbetten içirileceklerdir. Onun nihâyeti misktir, artık ziyâde rağbet gösterenler, bunun hakkında rağbet göstersinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) Ve onun mizacı tesnîmdendir. (O) Bir kaynaktır ki ondan ancak mukarrep olanlar içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) Ve onun mizacı tesnîmdendir. (O) Bir kaynaktır ki ondan ancak mukarrep olanlar içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhakkak o kimseler ki günah işlemişlerdi, imân etmiş olanlara gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve onların yanlarından geçer oldukları zaman, birbirlerine karşı göz işareti yaparlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve kendi tâifeleri yanlarına döndükleri zaman pürzevk bir halde dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve onları gördükleri vakit derlerdi ki: «İşte bunlar sapıklardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki bunlar, onların üzerlerine gözeticiler olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık o günde de o imân etmiş olanlar, o kâfirlere güleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tâhtlar üzerinde seyredeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nasıl o kâfirler, işler oldukları şey ile cezalanmış oldular mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster