1. Ölçüde hile yapanların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlardan/halktan aldıklarında tam alan.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlara tartıp ölçtüklerinde eksik verenler.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar, yeniden dirileceklerini düşünmüyor/sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir günde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar, alemlerin Rabbi için ayağa kalkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. -Hayır! Şüphesiz günahkarların kitabı siccindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccinin ne olduğunu nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İşaretlenmiş bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yalanlayanların o gün vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Din gününü yalanlayanların.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu, her haddi aşan günahkardan başkası yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman ‘evvelkilerin masalları’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. -Hayır! aksine, kazandıkları onların kalplerini paslandırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. -Hayır! Gerçek şu ki, onlar o gün Rab’lerinden mahrum olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra da onlar cehenneme atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da onlara denilecek ki: -Bu yalanlamış olduğunuz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. -Hayır, (gerçek şu ki), iyilerin kitabı, illiyyun’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İlliyyun’un ne olduğunu nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İşaretlenmiş bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Mukarrebun/yakınlaştırılmış olanların şahitlik ettiği.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İyiler, elbette nimetler içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tahtlar üzerinde, bakıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları, yüzlerindeki nimet parıltısından tanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar, mühürlenmiş, katıksız bir içecekten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun mührü misktir. Yarışanlar, işte bunun için yarışsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ona tesnim’den katılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O, öncülerin/yaklaştırılanların içeceği bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Suç/günah işlemiş olanlar, iman edenlere gülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onların yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ailelerinin yanına döndüklerinde alay ederek dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gördükleri zaman: -İşte bunlar, doğru yoldan sapmış derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa onlara bekçi olarak da gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bugün de iman edenler, kafir olanlara gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tahtlarına yaslanıp bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. -Kafirler, yaptıklarının cezasını gördüler mi? diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster