1. Eksik ölçüp tartanların vay haline, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir günde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır, facir olanların kitabı şüphesiz «Siccin» dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. «Siccin»in ne olduğunu sana öğreten nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün, yalanlamakta olanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar, din gününü yalanlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oysa onu, ’sınır tanımaz, saldırgan,’ günahkâr olandan başkası yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: «Geçmişlerin masallarıdır» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Asla, hayır; onların kazanmakta oldukları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlara: «İşte sizin yalanlamakta olduğunuz budur» denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır; ebrar olanların kitabı, «İlliyîn» dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «İlliyîn»in ne olduğunu sana öğreten nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yazılı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nimetin parıltılı sevincini sen onların yüzlerinde tanıyıverirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun karışımı «tesnim»dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu, ’suç ve günah işleyenler,’ kimi iman edenlere gülüp geçerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş göz ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendi yakınlarına döndükleri zaman da ’sevinç ve neşeyle’ dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gördükleri zaman ise: «Bunlar kuşkusuz şaşkın sapıklardır» derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık bugün de, iman edenler, kâfir olanlara gülmektedirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmek suretiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nasıl, kâfir olanlar, işlemekte olduklarının ’feci karşılığını’ gördüler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster