1. Ey örtüsüne bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Az bir kısmı dışında geceleyin (ibadete) kalk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yarısı kadar. Yahut bundan biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut bunu artır ve Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçekten, gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz senin uzun uğraşıların var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O) doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur. O halde sen O’nu vekil tut. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Varlık sahibi yalanlayıcıları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çünkü bizim katımızda bukağılar ve çılgınca yanan bir ateş var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ayrıca boğazı tıkayan bir yiyecek ve acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar dağılan bir kum yığını halini alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu, Firavun’a peygamber gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahid olacak bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şu var ki, Firavun peygambere karşı geldi biz de onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Peki, siz eğer inkâr ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlar haline getiren bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde (ibadet için) kalktığını seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) biliyor. Geceyi de gündüzü de Allah takdir etmektedir. O sizin bunu sayamayacağını (buna güç yetiremeyeceğinizi) bildi ve tevbelerinizi kabul etti. Artık Kur’an’dan kolay geleni okuyun. (Allah) içinizde hastalar bulunduğunu, başkalarının Allah’ın lütfundan (rızık) arayarak yeryüzünde dolaşacaklarını ve daha başkalarının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. Artık ondan (Kur’an’dan) kolay geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a güzel borç verin. Kendiniz için önceden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve ecir bakımından daha büyük olarak bulursunuz. Allah’dan bağışlanma dileyin. Allah bağışlayan ve rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster