1. Ey vahye bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur`ân`ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O`na ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gece yarısı, ondan biraz önce Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur`ân`ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O`na ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur`ân`ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O`na ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur`ân`ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O`na ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur`ân`ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O`na ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (2-8) Birazı hariç, geceleyin kalk! Tam gece yarısı, biraz erken, biraz geç kalk ve Kur`ân`ı ağır ağır oku! Sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Çünkü gecenin değerlendirilmesi daha oturaklıdır ve söz daha etkilidir. Gündüzleri senin için uzun bir meşguliyet olacaktır. Rabbinin adını an, bütün benliğinle kendini O`na ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun da batının da Rabbi`dir. O`ndan başka ilâh yoktur. Öyle ise yalnız O`nun himayesine sığınınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların dediklerine/diyeceklerine sabret ve onlardan güzelce ayrıl! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nimet içinde yüzen o yalancıları/kâfirleri bana bırak ve onlara biraz mühlet ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-14) Şüphesiz, yerin ve dağların şiddetle sarsılacağı, dağların saçılmış kum yığını haline geleceği gün, katımızda prangalar ve cehennem vardır. Boğazı tıkayan yiyecek ve acıklı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-14) Şüphesiz, yerin ve dağların şiddetle sarsılacağı, dağların saçılmış kum yığını haline geleceği gün, katımızda prangalar ve cehennem vardır. Boğazı tıkayan yiyecek ve acıklı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (12-14) Şüphesiz, yerin ve dağların şiddetle sarsılacağı, dağların saçılmış kum yığını haline geleceği gün, katımızda prangalar ve cehennem vardır. Boğazı tıkayan yiyecek ve acıklı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Firavun`a bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de, size şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun o peygambere karşı gelmişti de, biz onu feci bir şekilde yakalamıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer inkâr ederseniz, çocukları ihtiyarlatan bir günden nasıl korunursunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün, gök parça parça olur ve O`nun vaadi gerçekleşmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hiç şüphen olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor. Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle yapıyor. Allah, gece ve gündüz olanları ölçüp biçiyor. Sizin onu sayamayacağınızı bildiği için, sizin tövbenizi kabul etti. Artık Kur`ân`dan kolayınıza geleni okuyunuz. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmınızın Allah`ın lütfundan bir şeyler aramak için gurbete çıkacağını, diğer bir kısmının da Allah yolunda savaşacaklarını bildi. O halde Kur`ân`dan kolay geleni okuyunuz. Namazı kılınız. Zekâtı veriniz. Güzel bir ödünçle Allah`a ödünç veriniz. Kendiniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah`tan af dileyin. Şüphesiz Allah çok affedendir; çok merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster