1. (1-2) Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt! Veya buna biraz ekle. Ve Kur`an`ı belli bir düzen içinde düşüne düşüne oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Gecenin yarısında uyanık ol, ya bu miktarı biraz eksilt! Veya buna biraz ekle. Ve Kur`an`ı belli bir düzen içinde düşüne düşüne oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir söz (olan Kur`an`ı) vahyedip bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu gece vakti zihin daha zinde ve güçlü olur ve okuma daha da berraklaşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü gündüz, senin uzun süre uğraşacağın (zihnini meşgul eden) işler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin adını an ve bütün gönlünle yalnız O`na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O doğunun da batının da rabbidir. O`ndan başka İlah yoktur. O halde sen de yalnız O`na sığın, yalnız O`na güven! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Müşriklerin senin için dediklerine sabret (metanetli ol), yanlarından nazik bir şekilde ayrıl! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Ey Resulüm!) Nimet içerisinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara az bir süre tanı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Hiç şüphesiz, bizim yanımızda ağır prangalar, boyunduruklar, yakıcı bir alev, bir de boğaza takılıp kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Hiç şüphesiz, bizim yanımızda ağır prangalar, boyunduruklar, yakıcı bir alev, bir de boğaza takılıp kalan bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün, şiddetli bir sarsıntıyla yeryüzü ve dağlar sarsılır ve hepsi de esintiyle tozan kum yığınlarına döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey Mekkeliler!) Gerçekten biz, Firavun`a bir peygamber gönderdiğimiz gibi, size de yaptıklarınıza tanıklık edecek bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun, gönderdiğimiz peygambere karşı geldi de kendisini sert bir azapla yakalayıverdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hal böyle iken hala inkâr ederseniz, (şiddetinden) çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günün dehşetinden gökler parçalanır ve Allah`ın sözü kesinlikle yerine gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu bir hatırlatmadır! Dileyen, Rabbine doğru yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senin ve bazı arkadaşlarının, gecenin ya üçte ikisine yakın bölümünü ya yarısını ya da üçte birini ibadetle geçirdiğini Rabbin biliyor. Gecenin ve gündüzün sürelerini yaratan ve belirleyen Allah`tır. O, sizin buna dayanamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı (farz kılmayıp onu kolaylaştırdı). Onun için Kur`an`dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Aranızda hastalar olacağını, bir bölümünüzün Allah`ın lütfettiği geçim payını elde edebilmek için yeryüzünde oradan oraya koşacağını, bir bölümünüzün de O`nun yolunda savaşacağını Allah biliyor. Öyleyse ondan (Kur`an`dan) kolayınıza gelecek kadar okuyun. Namazınızda devamlı ve dikkatli olun. Zekâtı verin. Gönüllü olarak ve karşılık beklemeksizin Allah`a ödünç verin (O`nun rızası için çalışın)! Kendiniz için önden (dünyada iken) yaptığınız hayırları ilerde Allah katında daha yararlı ve daha büyük ödüllü olarak bulacaksınız. Allah`tan af dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster