1. Ey örtüsüne bürünen; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gecenin birazı müstesna kalk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yarısından veya ondan biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut biraz artır ve Kur’an’ı yavaş yavaş oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki Biz; sana, ağır bir söz vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki gece kalkışı, daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki gündüzde; seni, uzun uzun alıkoyacak işler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbının adını zikret, her şeyi bırakıp yalnız O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Doğunun ve Batının Rabbıdır. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine sabret ve yanlarından güzellikle ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nimet sahibi olan o yalancıları Bana bırak. Ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki katımızda, ağır boyunduruklar ve cehennem var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğazı tıkayan bir yiyecek ve elim bir azab var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün; yeryüzü ve dağlar sarsılır. Ve dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu Biz; Firavun’a bir peygamber göndedriğimiz gibi, size de üzerinize şehadet edecek bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat Firavun, o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer küfrederseniz; gençleri yaşlı kılan bir günden nasıl korunabileceksiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gök, onunla yarılmış ve O’nun vaadi yerini bulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki bu; bir öğüttür. Dileyen, Rabbına doğru bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şüphesiz ki Rabbın; senin, gecenin üçte ikisi, yarısı ve üçte biri içinde kalktığını bilir. Seninle beraber olan bir topluluğun da. Gece ve gündüzü Allah, takdir eder. Sizin onu sayamayacağınızı bildiğinden tevbenizi kabul etmiştir. Öyleyse Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. İçinizden hasta olacakları, Allah’ın lutfundan aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olanları ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz ki Allah bilir. O halde ondan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için hayırdan ne takdim ederseniz; Allah katında onu mükafat bakımından daha büyük ve daha hayırlı olarak bulursunuz. Ve Allah’tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster