1. Ey örtünüp gizlenen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onun (gecenin) yarısı veya ondan (yarısından) biraz eksilt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya onu daha arttır. Ve Kur’ân’ı tane tane güzel bir şekilde oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Muhakkak ki Biz, sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz (ulaştıracağız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki gece kalkışı (meşakkatli fakat) tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve Rabbinin İsmi’ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah), doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse O’nu vekil edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ni’met sahibi olup yalanlayanları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki bizim yanımızda (ayaklara bağlanan) ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elîm azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki Biz, size, üzerinize şahit olacak bir resûl gönderdik. Firavuna resûl gönderdiğimiz gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat firavun resûle asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik (tutup aldık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer inkâr ederseniz, o taktirde çocukların saçlarını (korkudan) ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O’nun (Allah’ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki bu, hatırlatmadır (öğüttür). Artık kim dilerse, Rabbine (ölmeden önce ruhunu) ulaştıran bir yol ittihaz eder (yol edinir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Muhakkak ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisinden daha azında, (bazan) onun yarısında ve (bazan da) onun üçte birinde (Kur’ân okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için) kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı (gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi) bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur’ân’dan size kolay geleni okuyun! Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde, Allah’ın fazlından (rızık) isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah’ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık O’ndan (Kur’ân’dan) size kolay geleni okuyun, namazı ikame edin, zekâtı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin! Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah’ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah’a istiğfar edin (tövbe edip Allah’tan mağfiret dileyin)! Muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster