1. Ey örtüsüne bürünen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gece kalk, ancak birazı dışında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gece yarısında veya biraz önce Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ya da biraz sonra... Ve ağır ağır Kur’an oku! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gece uyanıklığı daha etkili ve okuyuş için daha elverişlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gündüz ise, senin için uzun bir meşguliyet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin ismini zikret ve her şeyi bırakıp yalnız ona yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse O’na teslim ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine sabret ve yanlarından güzellikle ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Varlıklı olup da yalanlayanı bana bırak. Onlara biraz süre tanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bizim yanımızda ağır boyunduruklar ve cehennem var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boğazı tıkayan bir yiyecek ve acı veren bir azap!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün, yeryüzü ve dağlar yerinden oynar ve dağlar uçurulan kum yığınları haline döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz, Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun elçiye karşı geldi de onu çok kötü bir şekilde yakaladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer inkar ederseniz, çocukları saçları ağarmış ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O Gün gök yarılacak ve onun vaadi yerine gelmiş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu bir uyarıdır. Dileyen Rabbine doğru yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şüphesiz Rabbin, seni ve seninle birlikte olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinde, yarısında ve üçte birinde kalktığını biliyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin onu iyi hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışlamıştır. Öyleyse Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. İçinizden hasta olacakları, bir kısmınızın yeryüzünde dolaşıp, Allah’ın rızkını arayacağını, diğerlerinin Allah yolunda savaşacağını da bilmektedir. Öyleyse ondan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın ve zekatı verin ve Allah’a güzel bir ödünçte bulunun. Kendiniz için hayır olarak ne hazırlarsanız, onu Allah katında daha iyi, daha büyük bir ödül olarak hazır bulursunuz. Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster