1. Ey sen; kendisine ağır bir sorumluluk yüklediğimiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Geceleyin kalk/gecenin büyük bir kısmında ayakta/uyanık dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gece yarısında veya ondan biraz eksilt Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ya da onun üzerine biraz ilâve et ve Kur’an’ı ağır ağır/üzerinde düşüne düşüne oku, (tabiat ayetleriyle çelişkisiz biçimde) anlamaya çalışarak!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçek şu ki; (Açıkeğitim ve Öğretime yönelik faaliyetler için), Biz sana sorumluluk yükleyen ağır bir söz bırakacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz gece (kalkışı, Kur’an’ı okuma/anlama bakımından), tesirce şiddetli (anlayışça daha uygundur) ve özümleme (kavrayış) bakımından daha etkilidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çünkü, senin için gündüz vaktinde uzunca bir meşguliyet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin ismini an ve (şimdiye kadar din adına edindiğin bilgileri bir tarafa bırakarak) tüm yeteneklerinle ona (Kur’an’a) odaklan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (o), doğunun ve batının Rabbidir (Sahibidir). O’ndan başka İlâh/Tanrı (ibadet edilecek) yoktur. Öyleyse, yalnızca O’nu vekil edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlarin söylediklerine (karşı) sabret/dayan/diren, onlardan güzellikle ayrıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nimet sahibi, bolluk içinde yüzen o yalanlayıcıları Bana bırak, onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bizim yanımızda bukağılar/boyunduruklar/kelepçeler ve yakıcı ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gırtlağı tıkayan bir yemek ve can yakan/pek acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün; yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır, dağlar savrulmuş kum yığınları(na dönüşür) gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu biz size, üzerinize/yaptıklarınıza şahit olan bir elçi gönderdik, Firavun’a gönderdiğimiz bir elçi gibi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun elçiye isyan etti; Biz de onu, pek şiddetli bir tutuşla yakalayıp mahvettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer inkâr ederseniz nasıl korunacaksınız; çocukları yaşlılara çeviren o günden? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günün şiddetinden gökyüzü çatlamıştır. Ve O’nun sözü yerine getirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz bu (Kur’an, Rabbinden gelen) bir öğüttür (isteyen okuyup düşünür öğüt alır). Artık, (bu öğüdü okuduktan sonra) dileyen kimse, Rabbinin rızasına giden bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hiç kuşkusuz Rabbin, senin; gecenin üçte ikisinden biraz azında, yarısında, üçte birinde ayakta/uyanık dur(up Kur’an oku)duğunu biliyor. Ve seninle birlikte olan bir topluluğun da!.. Gece ve gündüzün ölçüsünü koyan Allah’tır. (Zamanlamayı iyi) hesap edemeyeceğinizi bildiğinden, tövbenizi (zamana uyamayacağınızı hoş görerek) kabul etti. Bundan böyle, sizin için tamamı kolaylaştırılmış olan Kur’an’ı, kolayınıza geldiği gibi okuyabilirsiniz! Allah bilir ki; içinizden hastalananlar olacak, bir kısmınız (iş yapmak üzere ithalatihracat yaparak); Allah’ın fazlından aramak için yeryüzünde dolaşacak (yeryüzünün çeşitli kentlerine/ülkelerine iş gezileri düzenleyecek) ve bir kısmınız da saldırganlara karşı sizi savunmak için, Allah’ın belirttiği savaş hukukuna uygun olarak savaşacaklar. Öyleyse, sizin için tamamı kolaylaştırılmış olan Kur’an’ı, kolayınıza geldiği gibi okuyabilirsiniz! Namazı kılınız, zekatı veriniz! Allah için (insanlara güzelce) ödünç verin/iyilik edin; güzel bir ödünç olarak önceden (dünyada) her ne verirseniz, kendi iyiliğiniz içindir. Onu Allah katında daha hayırlı ve karşılık olarak da daha fazlasını bulursunuz. Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah; çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster