1. Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Geceleyin kalk da, az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Duruma göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur’ân’ı tertîl ile, düşünerek oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Duruma göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur’ân’ı tertîl ile, düşünerek oku. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak ki geceleyin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir ve Kur’ân okuyuşu bakımından daha düzgün, daha sağlam bir tilavet sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Halbuki gündüz seni meşgul edecek yığınla iş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbinin yüce adını zikret, fânilere bel bağlamaktan kurtul ve bütün gönlünle yalnız O’na yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka İlah yoktur. O halde sen de yalnız O’nun himayesine sığın, yalnız O’na güven. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onların söylediklerine karşı sabret, onlardan güzel bir tavırla uzak dur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Nimet ve devlet içinde yüzen, hak dini yalan sayanları, sen Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Muhakkak ki Bizim nezdimizde bukağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gâyet acı azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Muhakkak ki Bizim nezdimizde bukağılar, alevli ateşler, dikenli, boğazı tırmalayan yiyecekler ve gâyet acı azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gün gelir; yer, dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları haline gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bakın (ey Mekkeliler, ey bütün insanlar) Biz vaktiyle Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Firavun o Resule isyan etti. Biz de onu şiddetle cezaya çarptırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kâfirliğinizde devam ederseniz, dehşetinden çocukları birden ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O günün dehşetinden gök bile çatlar. Allah’ın vâdi mutlaka gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu, bir öğüt ve uyarıdır. Artık isteyen, Rabbine varan yolu tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Senin Rabbin, gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin da böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah’tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için, lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur’ân’dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah’ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur’ân’dan, kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve bir de Allah’a güzel ödünç takdim edin! Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için âhirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah’ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükâfatı kat kat artmış olarak! Allah’tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahîmdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster