1. Allah`ın emri gelmiştir. Artık onu istemekte acele etmeyiniz! Allah, onların koştukları ortaklardan uzaktır, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. “Benden başka tanrı olmadığına dair uyarıda bulunun ve benden sakınınız!”. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah gökleri ve yeri bir amaç ile yarattı. O, koştukları ortaklardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, insanı nutfeden/meniden yani erlik suyundan yarattı. Öyleyken, insan apaçık bir hasım kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O, hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi sıcak tutacak ve daha birçok faydalı şeyler vardır. Onlardan kimini de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Akşamleyin getirirken de sabahleyin salıverirken de onlarda sizin için bir güzellik vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayvanlar, kendi kendinize zor varacağınız şehirlere ağırlıklarınızı taşırlar. Doğrusu Rabbiniz affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve süs için yarattı. Bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğrusu Allah`ındır. Yolun eğrisi de vardır. O, dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gökten size su indiren O`dur. İçeceğiniz ondandır, hayvanları otlattığınız bitkiler de onunla biter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, o su ile size ekinler, zeytinler ve hurma ağaçları, bağlar ve her türlü ürünü yetiştirir. Düşünen topluma bunda ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar onun buyruğuna boyun eğmektedir. Aklını kullananlara bunda dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Öğüt alacak topluma bunda ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Taze et yemeniz, takındığınız süsleri elde etmeniz, Allah`ın bol nimetlerinden faydalanmanız ve şükretmeniz için gemilerin de yara yara gittiğini gördüğün denize boyun eğdiren de O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar, ırmaklar ve doğru yolda olasınız diye yollar ve işaretler yerleştirdi. Onlar yıldızlarla da yol bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar, ırmaklar ve doğru yolda olasınız diye yollar ve işaretler yerleştirdi. Onlar yıldızlarla da yol bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratan, yaratmayana hiç benzer mi? Düşünüp anlamaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah`ın nimetini saymaya kalksanız bile onu sayamazsınız. Allah affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah`ı bırakıp da taptıkları varlıklar, hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar diri değil, ölüdürler. Ne zaman dirileceklerinin de bilincinde değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tanrınız tek bir tanrıdır. Ama, âhirete inanmayanların kalpleri inkâr etmektedir. Onlar büyüklük taslarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu Allah, gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları asla sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara, “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman; “Öncekilerin masallarını” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öyle derler. Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de peygamberlere hile yapmışlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü, tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara, fark edemedikleri bir yerden gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Şüphesiz bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Hayır, Allah, sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O halde, içinde süreli kalacağınız cehennemin kapılarından giriniz! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sakınanlara, “Rabbiniz ne indirdi?” dendiğinde, “iyilik” derler. Bu dünyada iyi davranışlara iyilik vardır. Âhiret yurdu ise daha iyidir. Sakınanların yurdu ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onlar, içinden ırmaklar akan dâimî mutluluk cennetlerine girerler. Orada diledikleri her şey vardır. İşte Allah, sakınanları böyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Melekler, iyi insanlar olarak canlarını aldığı kimselere, “Size selâm olsun! Yapmış olduğunuza karşılık cennete giriniz” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İlle kendilerine meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin buyruğunun gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Nihayet yaptıklarının kötülükleri onlara ulaştı ve alay ettikleri şey, onları kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah`a ortak koşanlar, “Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız, O`ndan başka bir şeye tapmazdık ve O`nsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık” dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen, yalnız açıkça tebliğ etmek değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki biz, “Allah`a kulluk ediniz ve tâğûttan sakınınız!” diye her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde geziniz de görünüz, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Rasûlüm, sen onların hidayete ermesine çok düşkünlük göstersen de, bil ki Allah`ın saptırdığı kimseyi kimse hidayete erdiremez. Onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “Ölen kimseyi Allah`ın diriltemeyeceği” üzerine bütün güçleriyle Allah`a yemin ettiler. Hayır, Allah buna gerçekten söz vermiştir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Çünkü, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara Allah anlatacak ve inkârcılar da yalancı olduklarını bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona sözümüz sadece “ol!” dememizdir. O da hemen oluşmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, âhiretin ödülü elbette daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar sabredenler ve Rabblerine güven bağlayan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, Kur`ân`ı bilenlere sorunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Apaçık mucizelerle ve kitaplarla gönderildiler. Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için ve düşünsünler diye, sana da bu Kur`ân`ı indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Tuzak kuranlar, Allah`ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah`ın kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? Onlar Allah`ı âciz bırakacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Tuzak kuranlar, Allah`ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah`ın kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? Onlar Allah`ı âciz bırakacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa Allah`ın kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından emin mi oldular ? Şüphesiz Rabbin affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kâfirler Allah`ın yarattığı varlıkları görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah`ın iradesine boyun eğip kendi içyapılarında hareket edip dönerek Allah`a saygı ile yere kapanmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah`a secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar, kendi güçlerinin üstünde olan Rabblerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. “İki tanrı edinmeyiniz! O ancak bir Tanrıdır. O halde yalnız benden korkunuz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa, O`nundur; kalıcı ve sürekli olan din de yalnız O`nundur. “O halde Allah`tan başkasından mı korkuyorsunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah`tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman yalnız O`na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra da sizden o zararı giderdiğinde, içinizden bir grup hemen Rabblerine ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için böyle yaptılar. O halde bir süre daha faydalanınız, fakat yakında hakikati bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine verdiğimiz rızıktan, ne olduğunu bilmedikleri tanrılarına pay ayırırlar. Allah`a yemin olsun ki, uydurup durduğunuz şeylerden, mutlaka sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar, kızların Allah`a ait olduğunu iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan uzaktır. Beğendikleri de kendilerinin oluyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine kızı olduğu müjdelendiği zaman, öfkesini yutkunarak yüzü kapkara olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakınız ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Kötü sıfat, âhirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlar ise Allah`a aittir. Çünkü O, her şeyden üstündür; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah, zulümlerinden dolayı insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat, onları belli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah`a mal ediyorlar. En güzel şeylerin de kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Şüphesiz, onlara ateş vardır ve onlar ateşte terk olunacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah`a andolsun ki, senden önceki topluluklara da peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi. Bugün de onların dostudur. Onlar için elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz bu kitâbı sana sadece, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah gökten su indirdi ve onunla ölümünden sonra yeri diriltti. Doğrusu, dinleyen topluma bunda bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Şüphesiz sizin için hayvanlarda da büyük bir ders vardır. Karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen, içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz size. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ağacının ve üzümlerin ürünlerinden sarhoşluk veren içecek ve güzel rızık elde edersiniz. Aklını kullanan toplum için bunda bir işaret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (68-69) Rabbin bal arısına, “Dağlardan, ağaçlardan ve kurulmuş kovanlardan yuvalar edin, sonra da her türlü üründen ye de, Rabbinin işlek olan yollarından yürü!” diye vahyetti. Karınlarından, insanlara şifa olan türlü türlü renkte içecek çıkar. Düşünen topluma bunda bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. (68-69) Rabbin bal arısına, “Dağlardan, ağaçlardan ve kurulmuş kovanlardan yuvalar edin, sonra da her türlü üründen ye de, Rabbinin işlek olan yollarından yürü!” diye vahyetti. Karınlarından, insanlara şifa olan türlü türlü renkte içecek çıkar. Düşünen topluma bunda bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirir. Daha önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye, sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir; sonsuz kudret sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah rızık alanında bir bölümünüzü diğerlerinizden üstün kıldı. Üstün konumdakiler rızıklarını, buyrukları altındaki yoksullarla paylaşmıyorlar ki, herkes eşit geçim düzeyine kavuşsun. Acaba Allah`ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı; eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar verdi ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâlâ bâtıla inanıp Allah`ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Müşrikler, Allah`ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere tapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah`a birtakım benzerler icat etmeyiniz! Çünkü Allah her şeyi bilir, siz ise bilemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine katımızdan verdiğimiz güzel rızıktan gizlice ve açıkça veren kimseyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Övgü Allah`a aittir; fakat çoğu bunu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biri, hiçbir şeye gücü yetmeyen, efendisine yük olan, bir yere gönderse bir iyilik getiremeyen bir dilsiz; şimdi bu, doğru yolda olarak adâletle iş yapan kimse ile bir olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah`a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz ki Allah, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah`tan başkası tutamaz. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah evlerinizi size bir huzur ve sükün yeri yaptı. Size hayvanların derilerinden yolculuk günlerinizde ve ikamet günlerinizde kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir süreye kadar kullanabileceğiniz giyimlikler ve geçimlikler var etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah, yarattıklarından size gölgeler yapmış, dağlarda barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak giysiler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yaratmıştır. İslâm`a girip esenlik kazanasınız diye, size olan nimetini böyle tamamlıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Eğer yüz çevirirlerse, sana, “ancak açıkça bildirmek” düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar Allah`ın nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onların çoğu nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Her milletten bir tanık getireceğimiz gün, artık inkâr edenlere özür dileme izni verilmez ve özürleri de dinlenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Haksızlık edenler azabı gördüklerinde, ne azapları hafifletilir ne de onlara bir süre verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah`a ortak koşanlar, ortaklarını gördükleri zaman, “Ey Rabbimiz! Senden başka yalvardığımız ortaklarımız işte bunlardır” derler. Koştukları ortaklar onlara, “Doğrusu, siz tam yalancısınız” diye laf atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün, ortak koşanlar Allah`a teslim olurlar ve uydurup durdukları ortaklar ortaklıktan kaybolurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İnkâr edip de Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte onların yapmakta oldukları bozgunculukları sebebiyle azaplarını kat kat arttıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şâhit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şâhit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Gerçek şu ki, Allah adâleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder; yüz kızartıcı işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp öğüt alasınız diye size öğüt veriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Sözleştiğiniz zaman Allah`ın ahdini yerine getiriniz! Yeminleri, Allah`ı kendinize kefil göstererek pekiştirdikten sonra bozmayınız. Doğrusu Allah, yaptığınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bir milletin diğer bir milletten daha çok olmasından dolayı, ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra örgüsünü bozan kadın gibi, aranızdaki yeminlerinize hile sokarak bozmayınız! Şüphesiz, Allah onunla sizi deniyor ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz şeyi kıyamet günü elbette size açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı; fakat O, dileyeni saptırır, dileyeni de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan elbette sorgulanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyiniz; yoksa sağlam basmış olan ayak sürçebilir ve Allah`ın yolundan alıkoymuş olacağınızdan dolayı da acı azabı tadarsınız. Üstelik büyük bir azaba da uğrarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah`ın antlaşmasını az bir değere satmayınız! Eğer gerçeği biliyorsanız, Allah`ın katında olan, sizin için çok daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizde olanlar tükenir; ama Allah katında olan tükenmez! Elbette sabırlı davrananlara, yapmakta olduklarının ödülünü en güzeli ile ödeyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek veya kadın olsun her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa, onu hoş bir hayatla yaşatırız ve onların ödülünü yaptıklarının en güzeli ile veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur`ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah`a sığın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. İman edip de yalnız Rabblerine güvenip dayananlar üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Şeytanın hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah`a ortak koşanlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. “Sen sadece düpedüz bir iftiracısın.” Halbuki Allah ne indirdiğini en iyi bilendir, onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. “Kur`ân`ı Kutsal Rûh/Cebrâil, Rabbinin katından, inananların inançlarını pekiştirmek için ve Müslümanlara rehber ve müjde olarak gerçekle indirmiştir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Andolsun ki biz, onların “Kur`ân`ı ona bir insan öğretiyor” demekte olduklarını biliyoruz. Nisbet etmeye uğraştıkları adamın dili yabancıdır. Oysaki bu Kur`ân apaçık bir Arapça`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah`ın âyetlerine inanmayanlara Allah kılavuzluk etmez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Allah`ın âyetlerine inanmayanlar, ancak yalan uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kalbi imanla dolu olduğu halde, zorlananın dışında olan kimse inandıktan sonra Allah`ı inkâr eder ve gönlünü inkârcılığa açarsa, bunlara Allah katında bir öfke vardır ve büyük azap da onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu, onların âhirete karşı dünya hayatını tercih etmelerinden ve Allah`ın da inkâr eden toplumu doğru yola getirmemesinden ötürüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte, Allah`ın, gönüllerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler bunlardır. Onlar gafillerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Şüphesiz ki, âhirette kaybedecek olanlar da bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün, herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Bu ülke güvenli, huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar, Allah`ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından dolayı açlık sıkıntısını ve korkuyu tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Andolsun ki, onlara kendilerinden peygamber geldi de, onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Artık, Allah`ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yiyiniz! Eğer yalnız Allah`a kulluk/ibadet ediyorsanız, O`nun nimetine şükrediniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah size, sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah`tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa aşırı gidip ihtiyacının ötesine geçmemek şartıyla, bu yasaklamanın dışındadır. Çünkü Allah affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, “Bu helâldir, şu da haramdır” demeyin! Çünkü Allah`a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah`a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kazandıkları pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Biz onlara haksızlık etmedik; aksine onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra şüphesiz Rabbin, câhillik sebebiyle kötülük yapan, bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tövbe ettikten sonra uslandılar. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Gerçek şu ki, İbrâhim, Hakk`a yönelen, Allah`a itaat eden bir önder idi. Allah`a ortak koşanlardan değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Allah`ın nimetlerine şükredici idi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ona dünyada güzellik verdik. Elbette o, âhirette de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra da sana, “Doğru yola yönelerek İbrâhim`in yoluna uy! O müşriklerden değildi” diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi tatili, ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin, muhakkak onların ihtilâfa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin dengi ile ceza veriniz. Fakat sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret! Senin sabrın da ancak Allah`ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Çünkü Allah, takvâ sahipleriyle, yani güzel amel işlemekte devamlı olanlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster