1. Allah`ın (kıyamet ve azapla ilgili) emri mutlaka gelecektir (gerçekleşecektir). Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin! Allah, müşriklerin koştuğu ortaklardan uzaktır, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Allah) kullarından dilediğine: “Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının!” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak (bir nizam) ile O yarattı. O, (müşriklerin) kendisine yakıştırdıkları ortaklardan uzaktır, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, insanı meni(deki sperma)dan yarattı. (Böyle iken) bir de bakarsın ki o, (Rabbine karşı) apaçık bir düşman kesilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Allah, büyük ve küçük baş) evcil hayvanları da yarattı. O hayvanlar ki, kendilerinden, pek çok yararları yanında, sizi ısıtan giysiler, besleyen yiyecekler elde edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Onları) akşamleyin getirirken, sabahleyin (otlamaya) salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Onlardan bazıları) ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Hiç kuşkusuz Rabbiniz pek şefkatlidir, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Allah) atları, katırları, eşekleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin bilmediğiniz daha nice şeyleri de yaratmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Doğru yolu bildirmek Allah`a aittir. Ama o yoldan sapan da vardır. Allah dileseydi (doğru yolu bulmayı iradenize bırakmasaydı), hepinizi doğru yola iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sizin için gökten su indiren O`dur. Hem içecekleriniz ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı otlattığınız ot ve ağaçlar (ondan meydana gelir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir topluluk için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O`nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengârenk (güzel) şeyler vardır. İşte bunlarda da ders almasını bilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, yemeniz için taze et (su ürünü), takınmanız için değerli taşlar çıkarasınız diye denizi emrinize verendir. Gemilerin orada suyu yararak gittiğini görürsün. (Bütün bunlar Allah`ın) lütfundan nasip arayasınız ve O`na şükredesiniz diyedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) (Allah,) yeryüzünde sarsılmayasınız diye sağlam dağlar, yolunuzu şaşırmayasınız diye nehirler ve yollar ve nice işaretler meydana getirdi. Onlar yıldızlarla da yönlerini bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) (Allah,) yeryüzünde sarsılmayasınız diye sağlam dağlar, yolunuzu şaşırmayasınız diye nehirler ve yollar ve nice işaretler meydana getirdi. Onlar yıldızlarla da yönlerini bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz (hala aklınızı kullanarak) düşünmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah`ın nimetlerini saymaya kalksanız, asla böyle bir işin altından kalkamazsınız! Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah gizlediklerinizi de bilir, açığa vurduklarınızı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Müşriklerin Allah`ı bir yana bırakarak taptıkları düzmece ilahlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (O müşriklerin taptıkları) diri olmayan cansız varlıklardır. (Kendilerine tapanların) ne zaman yeniden diriltileceklerini de bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkâr eder. Onlar, büyüklük taslayan (Allah`ın birliğini ve ahirete imanı gururlarına yediremeyen)lerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları hiç sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara: “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulduğunda “Eskilerin masallarını” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını tümü ile hem de bilgisizce sapıklığa sürükledikleri kimselerin günahlarının bir bölümünü yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri şey ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan öncekiler de (peygamberlerine) hile ve tuzak kurmuşlardı. Allah`ın azabı binalarını temelinden yıktı da tavanları başlarına çöküverdi. Böylece azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra kıyamet günü, (Allah) onlara: “Uğurlarında peygamberler ile çatıştığınız ortaklarım hani nerede?” diyerek kendilerini rezil edecektir. (Kendilerine) ilim verilen (mü`min)ler de şöyle diyecekler: “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük inkârcıların üzerinedir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Allah`a karşı gelerek) kendilerine zulmederken meleklerin canlarını aldıkları inkârcılar: “Biz hiçbir kötülük yapmamıştık” diyerek (ölüm meleklerine) kolayca teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Allah sizin neler yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlara: “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulduğunda: “İyilik indirdi” derler. Bu dünyada, iyi davrananlar iyilik görürler. Ahiret ise onlar için daha hayırlıdır. Allah`ın emirlerine uyanların yurdu gerçekten de ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onların girecekleri yer, altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada diledikleri her şey kendilerine verilir. İşte Allah emirlerine uygun yaşayanları böyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bunlar, meleklerin iyi insanlar olarak canlarını aldıkları kimselerdir. (Melekler onlara:) “Selam üzerinize olsun, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (O inkârcılar) yalnızca meleklerin kendilerine gelmesini ya da Rabbinin nihai yargısının (azap emrinin) gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan önce gelip geçen toplumlar da böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi, fakat (inatları yüzünden) onlar kendilerine zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Öyle ki, işledikleri kötülükler kendi başlarına yıkılmış, alay edip durdukları şey onları çepeçevre kuşatmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah`a ortak koşanlar, dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O`ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O`nun emri olmadan hiçbir şeyi de yasaklamazdık.” Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı (kendi suçlarını Allah`a yüklemişlerdi). Peygamberlere düşen, açık bir tebliğden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki biz her topluma: “Allah`a kulluk edin, şeytana ve şeytanlaşmış insanlara kulluk etmekten sakının” diyen bir peygamber gönderdik. (Onların) kimini Allah (niyet ve gayretlerine göre) doğru yola iletti, kimi de (inatları yüzünden) sapıklığı hak etti. Yeryüzünde geziniz de peygamberlerini yalanlayanların sonunun ne olduğunu görünüz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah (kötü niyet ve eylemlerinden dolayı) sapıklıkta bırakacağı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar: “Ölen kimseyi Allah tekrar diriltmez” diyerek olanca güçleriyle Allah`a yemin ettiler. Hâlbuki bu ölüleri diriltmek, Allah`ın kendi üzerine aldığı bir vaadidir. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İhtilaf ettikleri konular (Allah tarafından) açıklığa kavuşturulsun ve inkârcılar, yalan söylediklerini öğrensinler diye (Allah onları diriltilecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz ona sadece, “Ol” dememizdir. O da hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Haksızlığa uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere gelince; kesinlikle onları dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ama onların ahiretteki mükâfatı çok daha büyük olacaktır. (İman etmeyenler) keşke bunu bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar (eziyetlere) sabreden ve yalnız Rablerine güvenen kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (Ey Resulüm!) Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu bilmiyorsanız, ilim sahiplerine sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (O Peygamberleri) apaçık mucizelerle ve kitaplarla (gönderdik). Ve biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki, insanlara, başından beri indirilen mesajın aslını olanca açıklığıyla ulaştırasın.  Olur ki iyice düşünürler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah`ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahut dönüp dolaşırlarken (azabın) kendilerini yakalamasına karşı (emin mi oldular)? Onlar, Allah`ı âciz bırakacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. En çok korktukları bir sırada, onları yakalamayacağından emin mi oldular? Senin Rabbin kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (İnkârcılar) Allah`ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri (bile Allah`ın kudretine) bütünüyle boyun eğerek Allah`a secde eder olduğu halde sağda ve solda yer değiştirir(ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ayrıca göklerde ve yerde olan her şey ve melekler kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmadan Allah için saygı ve tazimle secdeederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar üzerlerinde (egemen) bulunan Rablerinin (azabından) sakınırlar ve kendilerine emredileni yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah buyurdu ki: “İki ilah edinmeyin; O, ancak tek bir ilahtır. Öyleyse benden, yalnızca bana karşı gelmekten sakının!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak O`nundur. Kulluk ve itaat de daima O`na olmalıdır. Hal böyleyken, yine de, Allah`tan başkasından mı sakınıyor (da O`nun emirleri doğrultusunda hayatınızı düzene koymuyor)sunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yararlandığınız her nimet Allah`tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı gelince yalnız O`na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Arkasından sıkıntınızı giderince, içinizden bazıları hemen Rablerine ortak koşarlar (Allah`tan başka varlıklara tanrısal nitelikler yükleyerek onlardan yardım beklerler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (Böyle yapmaları) kendilerine verdiklerimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. O halde bir süre daha faydalanın bakalım; yakında başınıza gelecekleri göreceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah`a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Allah`ın kızları olduğunu iddia ediyorlar (melekleri Allah`ın kızları sanıyorlar). Haşa! O, bundan (çocuğu olmaktan) münezzehtir. Hoşlandıkları (erkek çocukları)nı ise kendilerine yakıştırıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (O kadar ki,) ne zaman biri bir kız çocuğu ile müjdelense hemen yüzü kararır, içi öfkeyle dolar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Aşağılanmaya katlanarak onu alıkoysun mu, yoksa toprağa mı gömsün diye düşünür. Baksana, ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ahirete inanmayanlar için (böyle nice) kötü örnekler vardır. En yüce sıfatlar ise Allah`ındır. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Eğer Allah, insanları (bu dünyada) yaptıkları kötülüklerden dolayı hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onlar, hoşlanmadıklarını Allah`a mal ederler. Dilleri de güzel şeylerin kendilerinde olduğunu yalan yere söyler durur. Oysa hiç kuşku yok ki onların yeri cehennemdir, oraya en önde gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah`a andolsun ki, senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik. Şeytan onlara yaptıkları kötülükleri güzel gösterdi. O, bugün de onların (inkârcıların) dostudur. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz sana bu kitabı, insanlara anlaşmazlığa düştükleri meseleleri açıklayasın, inananlara ise yol gösterici ve rahmet kaynağı olsun diye indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah gökten su indirerek, onunla yeri ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda (aklını başına alarak) dinleyen toplum için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin için süt veren hayvanlarında da bir ibret vardır. Onların karınlarındaki (fışkı) posa ile kan arasından size halis ve tatlı içimli bir besin kaynağı olan sütü içiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ve hurma ağaçlarının ve asmaların ürününden hem sarhoş edici içkiler, hem de güzel, temiz rızıklar elde edersiniz. İşte bunda da, aklını kullanan kimseler için bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Senin Rabbin, bal arasına da şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. “Sonra meyvelerin (ve çiçeklerin) hepsinden ye de Rabbinin (bal yapımı için) sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek (bal) çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünecek bir (toplum) için bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ve sizi Allah yarattı, günü gelince de öldürecek. Ve içinizden kimilerinin ömrü uzatılır da adam vaktiyle bildiklerinin hiçbirini bilmez olur. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Rızık bakımından üstün kılınanlar (kendilerine bol rızık verilenler) ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarından (kendileriyle eşit seviyeye gelecek derecede) vermezler. Hâlbuki bunda hepsi eşittir (ellerinin altında bulunanların rızkı sadece onlara emanet edilmiştir). Yoksa Allah`ın nimetini inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve size eşlerinizden de çocuklar ve torunlar verdi ve sizi güzel şeylerden rızıklandırdı. Hal böyleyken, insanlar yine de asılsız, boş şeylere inanıp, Allah`ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (Onlar) Allah`ı bırakıp, onlar için göklerden ve yerden herhangi bir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Artık Allah`a karşı (şanına uymayan) benzetmeler yapmayın (bir takım varlıkları yüceltip O`na denk hale getirmeyin)! Çünkü Allah (her şeyi) bilir ama siz bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Doğrusu bütün övgüler Allah`a mahsustur. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah bir de şu iki adamı örnek verir: Adamlardan biri dilsizdir, hiçbir şey yapamaz efendisine yüktür, gönderildiği hiçbir yerden başarı ile dönmez. Şimdi bu adamla, hakikati bilen, adaleti dile getirip gerçekleştiren, dosdoğru yol üzere ilerleyen bir kimse eşit olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklere ve yere ilişkin bilinmezlerin ilmi yalnızca Allah`a aittir. Kıyametin kopması ise ancak bir göz kırpması kadar yahut bundan da kısa bir zamanda gerçekleşecektir. Şüphe yok ki, Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlar gök boşluğunda, süzülen kuşları görmüyorlar mı? Onları dengede tutan Allah`tan başkası değildir. Bu olayda inanan bir toplum için nice ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç günlerinizde, gerekse beldelerinizde oturduğunuz günlerde kolayca taşıyabileceğiniz evler (çadırlar); yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından yaşama sürenizin bitimine kadar yararlanabileceğiniz çeşitli giyim ve kullanım eşyası yapmanızı sağladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah, yaratıklarından sizin için gölgeler yaptı, dağlarda sığınacağınız barınaklar var etti, sizin için, sıcaktan koruyacak elbiseler, savaşta muhafaza edecek zırhlar var etti. Allah size nimetini böyle tamamlıyor ki siz Müslüman olup esenliğe eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (Ey Resulüm!) Bütün bunlara rağmen yüz çevirirlerse şüphe yok ki sana düşen açıkça tebliğ etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar hem Allah`ın nimetini bilirler (hem de O`ndan başkasına tanrısal nitelikler yüklemek suretiyle) bunu inkâr ederler. Onların çoğu nankör kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O gün (kıyamette) her ümmetten bir şahit (peygamber) gönderirirz. O gün, inkârcılardan (bilgisizlik gibi) bir mazeret kabul edilmeyecek, özür dilemelerine de imkân verilmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O zalimler (kötülüğe ve haksızlığa şartlanmış olanlar), azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmeyecek ve kendilerine mühlet de verilmeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. (86-87) Allah`a ortak koşanlar, koştukları ortakları gördüklerinde: “Ey Rabbimiz, seni bırakıp kendilerine yalvardığımız ortaklar bunlardı” diyecekler. Koşulan ortaklar ise: “Sizler kesinlikle yalancısınız” diye cevap verecekler. (Böylelikle) onlar o gün Allah`a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (86-87) Allah`a ortak koşanlar, koştukları ortakları gördüklerinde: “Ey Rabbimiz, seni bırakıp kendilerine yalvardığımız ortaklar bunlardı” diyecekler. Koşulan ortaklar ise: “Sizler kesinlikle yalancısınız” diye cevap verecekler. (Böylelikle) onlar o gün Allah`a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İnkâr eden ve (insanları) Allah`ın yolundan (İslam`dan) alıkoyanların, bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. O gün (kıyamette) her ümmete kendilerinden bir şahit (peygamber) göndeririz ve seni de (Ey Muhammed!) bunlar üzerine şâhit olarak getiririz. Sana bu kitabı her şeyi açıklamak için bir doğru yol rehberi, bir rahmet kaynağı ve Allah`a yürekten teslim olanlara bir müjde olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; ahlaksızlığı/hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size öğüt verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Antlaşma yaptığınız zaman, Allah`a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin! Pekiştirdiğiniz yeminlerinizi bozmayınız! Çünkü söylediklerinize Allah`ı şahit tutmuşsunuz. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızı biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Taraflardan biri diğerinden daha kalabalık, daha güçlüdür diye yeminlerinizi birbirinize karşı hile aracı olarak kullanmayın! Böylece eğirdiği yünü sağlam iplik haline getirdikten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın! Allah sizi bu yolla sınavdan geçiriyor. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dileseydi, hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini (kötü niyetleri gereği) sapıklıkta bırakır, dilediğini de (iyi niyetleri gereği) doğru yola iletir. Sizler yaptığınız işlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi birbirinize karşı hile aracı olarak kullanmayın! Yoksa yere sağlam basan ayaklarınız kayar ve (sizin bu durumunuzdan rahatsız olan) başkalarını Allah`ın yolundan alıkoymuş olursunuz ve bundan dolayı da ıstırap çekersiniz ve ahirette de büyük bir azaba çarpılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah`a verdiğiniz sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın! Eğer bilirseniz, Allah katında olan elbette sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızda bulunanlar tükenir ama Allah katındakiler asla tükenmez. Sabredenlere mükâfatlarını, yaptıklarının daha güzeli ile mutlaka ödeyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek ve kadından kim inanmış olarak faydalı bir iş yaparsa, ona dünyada mutlu bir hayat yaşatırız. Böylelerini (ahirette de) yaptıkları iyiliklerin en güzel karşılığı ile ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur`an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah`a sığın (“E`ûzü billâhi mineşşeytânirracîm” de). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Çünkü (şeytanın) inanan ve yalnız Rablerine güvenen kimseler üzerinde hiç bir etkisi/hâkimiyeti yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun zorlayıcı gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Allah`a ortak koşanlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz bir ayetin yerine onun hükmünü neshedecek (değiştirecek) başka bir ayet getirdiğimiz zaman, inkârcılar sana: “Sen bunu yalandan uyduruyorsun” derler. Oysa Allah kullarına ne mesaj indireceğini herkesten iyi bilmektedir. Aslında onların çoğu işin gerçeğini (ayetlerin neden neshedildiğinin hikmetini) bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. (Ey Muhammed!) de ki: “Ruhu`lKudüs (Cebrail), O Kur`an`ı inananların imanlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Rabbinden hak olarak indirdi (getirdi).” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Andolsun ki biz, onların: “Kur`an`ı ona bir insan öğretiyor” dediklerini biliyoruz. Nispet etmeye uğraştıkları adamın dili yabancıdır (Rumcadır). Oysaki bu Kur`an, apaçık bir Arapçadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Allah`ın ayetlerine inanmayanları (ve inanmamakta da ısrar edenleri), Allah elbette ki doğru yola iletmez. Üstelik onlar için elem dolu bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Yalanı, ancak Allah`ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kalbi imanla dolu olduğu halde (dinden dönmeye) zorlananların dışında, her kim inandıktan sonra Allah`ı bırakıp göğsünü (kalbini) küfre açarsa, işte Allah`ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih etmişlerdir ve Allah, inkârcıları (inatları yüzünden) doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte onlar, Allah`ın (hakkı anlamak istemedikleri için) kalplerini, işitme ve görme duyularını mühürlediği kimselerdir. İşte, umursamazlık içinde hakkı göremeyen gafiller bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hiç kuşkusuz, ahirette hüsrana uğrayacaklar da bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra (bilmiş ol ki) muhakkak senin Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret eden, sonra (Allah yolunda) cihada devam eden ve (böylelikle) güçlüklere göğüs gerenlerin yardımcısıdır. Hiç kuşkusuz Rabbin, bundan sonra da (iman edecekler için) çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün (kıyamette/mahşerde) herkes kendi başının çaresine bakacak, herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah, (ibret için) şöyle bir şehri misal verir: (Bir şehir vardı) O (şehir halkı) güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık akıyordu. Sonra Allah`ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler; bu yüzden yaptıklarına karşılık, Allah onlara şiddetli açlık ve korku ıstırabını tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Andolsun ki, onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap (Bedir savaşı ile) onları yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Artık Allah`ın size rızık olarak bahşettiği helal ve temiz olarak verdiği nimetlerden yiyin. Eğer yalnızca O`na kulluk ediyorsanız, o zaman nimetinden ötürü Allah`a şükredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O, size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah`tan başkası için kesilmiş olanı haram kıldı. Ancak kim de çaresiz kalırsa; saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla (isteksiz olarak yiyebilir). Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak: “Bu helâldir, bu da haramdır” demeyin, çünkü Allah`a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah`a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. (Uydurulan yalanlarla elde edilen dünyalık menfaatler) az ve geçici bir avuntudan ibarettir. (Ahirette ise) onlara acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Yahudilere de, sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lâkin onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Sonra (bilmiş ol ki) muhakkak senin Rabbin, cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzelten kimseler için de (bağışlayıcıdır). Şüphesiz Rabbin bundan sonra da (tevbe edenler için) elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. (120-121) Hiç kuşkusuz İbrahim, yalan ve sahtelik taşıyan her şeyden yüz çevirerek Allah`ı birleyen ve O`na yürekten bağlanan bir ümmetti (Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan bir önderdi). O, hiçbir zaman müşriklerden olmadı. O, kendisini (peygamber) seçip dosdoğru bir yola yönelten (Allah`ın) nimetlerine şükreden bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. (120-121) Hiç kuşkusuz İbrahim, yalan ve sahtelik taşıyan her şeyden yüz çevirerek Allah`ı birleyen ve O`na yürekten bağlanan bir ümmetti (Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan bir önderdi). O, hiçbir zaman müşriklerden olmadı. O, kendisini (peygamber) seçip dosdoğru bir yola yönelten (Allah`ın) nimetlerine şükreden bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Biz ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de kendini dürüst ve erdemli kimselerin arasında bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra da sana: “Hakka yönelen İbrahim`in dinine uy! O, Allah`a ortak koşanlardan değildi” diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi (tatili), ancak (İbadetle emrolundukları Cuma`ya itiraz edip) bu konuda anlaşmazlığa düşen (Yahudiler) için farz kılındı. Elbette Rabbin, onların ihtilâf edip durdukları şeyler hakkında kıyamet günü, aralarında hükmünü verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. (Ey Muhammed! İnsanları) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel yöntemlerle tartış! Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. (Ey inananlar!) Eğer (bir kimseyi) cezalandıracaksanız, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabreder (ceza vermekten vazgeçer)seniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. (Ey Resulüm! İnkârcıların yaptıklarına) sabret! Senin sabrın ancak Allah`ın yardımı iledir. İnkârcılardan yana (inanmıyorlar diye) üzülme! Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme (kaygılanma)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Muhakkak ki, Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster