1. ALLAH’ın emri gelmiş bulunuyor, öyleyse acele etme. Onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kullarından dilediğine, melekleri vahiyle indirerek, emrini iletir: "İnsanları uyarın: Benden başka tanrı yoktur ve beni dinleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmıştır. Ortak koştuklarından çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanı küçük bir damladan yarattı, fakat buna rağmen o, apaçık bir düşman kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve, çiftlik hayvanlarını da sizin için yarattı, onlarda ısıtma ve diğer yararlar vardır ve onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ayrıca boş zamanlarınızda ve seyahatlerinizde siz onları toplarken ve salıverirken sizin için onlarda bir konfor ve zevk vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve sizin yüklerinizi de, kendi kendinize ancak zorlukla varacağınız bölgelere taşırlar. Efendiniz elbette Şefkatlidir, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Binmeniz ve eğlenmeniz için atları, katırları ve eşekleri yarattı ve daha bilmediğiniz birçok şeyi de yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolları göstermek ALLAH’a aittir; bazısı eğridir. Dileseydi hepinizi doğruya iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O ki gökten bir su indirdi, ondan içersiniz ve yine beslendiğiniz bitkiler ve ağaçları onunla sularsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her çeşit meyveler bitirmektedir. Düşünen bir toplum için bunda elbette bir ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize sundu. Yıldızlar da O’nun emri altındadır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de… Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O ki denizi emrinize sunmuştur; ondan taze et yersiniz, ondan giyim ve takı için süsler çıkarırsınız. Gemilerin denizi yara yara akıp gittiğini görürsünüz. Böylece O’nun lütfunu ararsınız ve belki ona şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanız için de nehirler, yollar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve göze çarpan işaretler… Yıldızlarla da yol bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ALLAH’ın nimetini saysanız bitiremezsiniz. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’ın yakınından/aşağısından çağırdıkları kişiler hiçbir şey yaratamazlar, aksine kendileri yaratılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tanrınız bir tek tanrıdır. Ahirete onaylamayanların kalpleri inkârcıdır ve onlar büyüklük taslarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kuşkusuz ALLAH onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine, "Efendiniz ne indirdi?" denildiğinde, "Geçmişlerin efsanelerini…" diye yanıtlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Diriliş gününde kendi günahlarının tamamını, ayrıca saptırdıkları kimselerin günah yüklerinden de bir payı bilgisizce yüklenirler. Yükleri ne de kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendilerinden öncekiler de tuzak kurmuşlardı; ancak ALLAH, binalarını temelinden yıkmış, üzerlerindeki tavan başlarına çökmüştü; azap onlara ummadıkları yerden gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra, diriliş gününde onları rezil eder ve "Uğrunda tartışıp mücadele verdiğiniz ‘ortaklarım’ nerede" der. Kendilerine bilgi verilenler de şöyle derler: "Bugün rezillik ve kötülük kafirleredir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar ki, nefislerine zulmedip dururlarken melekler canlarını alır. Sonunda teslim olup "Biz herhangi bir kötülük yapmıyorduk" derler. Hayır, ALLAH sizin yaptıklarınızı iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İçinde sürekli kalacağınız cehennemin kapısından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Erdemlilere, "Efendiniz ne indirdi?" denir. "İyilik" diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlar için güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Erdemlilerin yurdu ne de iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İçlerinden ırmaklar akan Adn bahçelerine girerler. Orada her diledikleri şeyi bulurlar. ALLAH erdemlileri işte böyle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İyi durumdayken melekler canlarını almaya geldiklerinde, "Selam size olsun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak bahçeye giriniz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kendilerine meleklerin gelmesini yahut Efendinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de aynı şekilde davranmışlardı. Onlara ALLAH zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yapmış olduklarının kötü sonuçları onlara dokundu ve alaya almış oldukları şeyler onları kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ortak koşanlar, "ALLAH dilemeseydi ne biz, ne de atalarımız O’ndan başka bir şeye hizmet etmez ve O’nun haram ettiğinden başkasını da haram kılmazdık." Kendilerinden öncekiler de böyle davranmıştı. Elçinin açıkça bildirmekten başka bir görevi mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Her bir toplum içinde, "ALLAH’a hizmet edin ve azgınlıktan/küstahlıktan sakının" diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine ALLAH yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmaya mahkûm oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Doğruyu bulmaları için ne kadar uğraşsan da, ALLAH saptırdığını doğruya ulaştırmaz. Onların bir yardımcısı da olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "ALLAH ölmüş olanı diriltmez diye tüm güçleriyle ALLAH’a yemin ederler. Hayır, O’nun verdiği gerçek bir sözdür o. Ancak insanların çoğu bunu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve kafirler de kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sadece "Ol" deriz ve o da olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulme uğradıktan sonra ALLAH uğrunda göç edenleri, dünyada güzelce yerleştireceğiz. Ahiret ödülleri ise daha büyüktür; bir bilseler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar, sabrederek Rab’lerine güvenenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senden önce, adamlardan/iki ayak üzerinde yürüyenlerden başkasını elçi olarak göndermedik; onlara vahyettik. Bilmiyorsanız uzmanlara sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Belgeler ve kitaplarla… Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın (bildiresin) ve onlar da düşünsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötülük planlayanlar ALLAH’ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden, yahut ummadıkları bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahut dönüp dururlarken kendilerini yakalamayacağından...? Onlar kurtulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yahut onları korku ve endişe içinde iken yakalamayacağından? Efendiniz elbette Şefkatlidir, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ALLAH’ın yarattığı şeylere bakmıyorlar mı ki, gölgeleri ALLAH’a secde ederek sağdan ve soldan sürünerek gidip gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde bulunan tüm yaratıklar ve melekler ALLAH’a secde ederler ve büyüklük taslamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kendilerinden çok yüce olan Rab’lerini sayarlar ve kendilerine emredileni uygularlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ALLAH, "İki tanrı edinmeyin, O’ndan başka tanrı yoktur. Sadece benden çekinin" demiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Din de sürekli sadece O’nundur. ALLAH’tan aşağısını mı sayıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Size ulaşan her nimet ALLAH’tandır. Nitekim, bir sıkıntıya uğradığınızda sadece O’na yalvarırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ne var ki, sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman, sizden bir grup hemen Rab’lerine ortak koşmaya başlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine verilene nankörlük ederek… Keyfinize bakın; yakında mutlaka bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bilinçsizlere bir pay ayırırlar. ALLAH’a andolsun ki siz bu uydurduğunuz şeylerden sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Yüce ALLAH’a kızları ayırıyorlar; kendilerine de hoşlandıklarını… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine dişi müjdelendiği zaman, büyük bir öfkeyle yüzü kapkara kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine müjdelenen ‘kötülükten’ utanarak halkından kendini gizlemeye çalışır. Şimdi onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün! Ne kötü yargıda bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ahireti onaylamayanlar kötü örneği oluştururlar; halbuki en yüce örnekler ALLAH’ındır. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ALLAH zulümlerinden dolayı insanları cezalandırsaydı orada bir yaratık bırakmazdı; ne var ki onları belli bir süreye kadar erteler. Sürelerinin sonu geldiği zaman da ne bir an öne alınırlar, ne de ertelenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hoşlanmadıkları şeyleri ALLAH’a malediyorlar ve kendilerinin iyiyi hakettikleri yalanını dillerinde geveliyorlar. Elbette, ateşe terkedilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ALLAH’a andolsun ki senden önceki toplumlara da elçiler gönderdiğimizde sapkın işlerini onlara güzel gösterdi. Nitekim onların dostu (veli) bugün odur. Onlar acı bir azaba mahkûm olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sana bu kitabı indirdik ki, anlaşmazlığa düştükleri konuları kendilerine bildiresin. Bu kitap, gerçeği onaylayan bir topluluk için bir yol göstericidir, bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ALLAH gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Dinleyen bir toplum için bunda bir işaret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin için çiftlik hayvanlarında da dersler vardır. İçmeniz için karınlarından, yani sindirilmiş yiyecek ile kan arasından çıkan bir maddeyi size sunuyoruz: İçimi lezzetli saf süt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ve hurma ağaçlarının meyvelerinden, üzümlerden hem sarhoş edici içkiler ve hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Akleden bir toplum için bunda bir işaret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve Efendin dişi arıya vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan evler edin" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Sonra, her çeşit meyveden ye ve Efendinin planını aynen izle." Karınlarından, insanlar için şifa içeren çeşitli renklerden bir içecek çıkar. Düşünen insanlar için bunda bir işaret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ve sizi ALLAH yarattı, sonra da yaşamınıza son verir. Sizden bazıları hayatın en kötü zamanına kadar yaşatılır ki bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmesin. ALLAH Bilendir, Her şeye Gücü Yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ALLAH rızık açısından sizi birbirinize üstün kılmıştır. Nitekim, üstün kılınanlar, emirleri altındakilerle varlıklarını eşit paylaşmazlar. ALLAH’ın nimetini mi reddediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ve ALLAH kendi cinsinizden sizin için eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yarattı ve size güzel rızıklar verdi. Böyleyken onlar batılı gerçek diye onaylayıp ALLAH’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ALLAH’ı bırakıp, kendilerine göklerden ve yerden rızık sağlamayan aciz kişilere hizmet ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Öyleyse, ALLAH’a örnekler vermeyiniz; siz bilmezken ALLAH bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ALLAH, hiçbir şeye gücü yetmeyen, sahiplenilmiş bir köle ile kendi tarafımızdan güzelce rızıklandırdığımız, o rızıktan gizli ve açık yardım için harcayan kişiyi örnek olarak verir. Bu ikisi hiçbir olur mu? Övgü ALLAH’adır, ancak çokları bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ALLAH şu iki adamı da örnek verir: Birisi bir şey yapacak yeteneğe sahip olmayıp tümüyle efendisine/sahibine bağımlıdır, onu ne işe koşsa bir şey beceremez. İşte böyle bir kişi ile doğru yol üzerinde bulunup adaleti uygulayan kişi hiç bir olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin gizemleri ALLAH’a aittir. O an bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. ALLAH her şeye Gücü Yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ALLAH sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman bir şey bilmiyordunuz. Size işitme, görme duyuları ve beyinler verdi ki şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün atmosferine uygun yaratılmış kuşları görmüyorlar mı? Onları ALLAH’tan başkası tutmaz. Bunda gerçeği onaylayan bir toplum için elbette ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve ALLAH evlerinizi sizin için barınaklar yaptı. Çiftlik hayvanlarının derilerinden, yolculuk günü ve ikamet günü kullanacağınız portatif evler sağladı. Yünlerinden, kürklerinden ve kıllarından da bir süreye kadar giyip döşeyeceğiniz eşyalar çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ve ALLAH yarattığı şeylerden sizin için gölgeler oluşturdu. Sizin için dağları sığınak yaptı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşlarınızda koruyacak elbiseler hazırladı. Teslim olasınız diye nimetlerini size böyle tamamlıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Yüz çevirirlerse, sana düşen, yalnızca açık bir biçimde iletmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. ALLAH’ın nimetlerini çok iyi tanıdıkları halde onları inkâr ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Her topluluktan bir tanık gönderdiğimiz gün, inkâr edenlere ne izin verilir ne de özürleri kabul edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zulmedenler azabı gördükleri zaman artık onlar için hafifletilmez, ertelenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, "Efendimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır" derler. (Onlar da), "Siz yalancılarsınız," diye karşılık verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün tamamıyla ALLAH’a teslim olmuşlardır ve uydurdukları şeyler de kendilerini terketmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İnkar edip ALLAH’ın yolundan sapanlara gelince, onlara yaptıkları bozgunculuktan ötürü azap üstüne azap arttırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Her topluluk içinden, kendilerine karşı bir tanık gönderdiğimiz, şunlara karşı da seni tanık olarak getirdiğimiz gün… Biz sana bu kitabı, her şeyi açıklayan, bir yol gösterici, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. ALLAH adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülükten, fenalıktan ve azgınlıktan ise sizi meneder. Öğüt almanız için sizi böyle aydınlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Anlaşma yaptığınızda ALLAH’ın ahdini yerine getirin. Pekiştirdiğiniz yeminleri bozmayın. ALLAH’ı kendinize kefil kılmıştınız. ALLAH yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İpliğini sağlamca eğirdikten sonra çözen kadın gibi olmayın. Bir topluluğun diğer bir topluluktan güçlü olmasından yararlanarak yeminlerinizi aranızda kötüye kullanmayın. ALLAH sizi böylece dener. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları diriliş günü size açıklayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. ALLAH dileseydi sizi bir tek toplum kılardı. Ancak, dilediğini saptırır, dilediğine de yol gösterir. Elbette yaptıklarınızdan sorulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi aranızda kötüye kullanmayın ki sağlam basmış ayağınız kaymasın. ALLAH’ın yolundan saptığınız için perişanlığı tadar ve acı bir azabı hakedersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. ALLAH’a verdiğiniz sözü ucuza satmayın. Sizin için ALLAH’ın yanındakiler daha iyidir; bir bilseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızda bulunanlar biter; ancak ALLAH’ın yanındakiler ise süreklidir. Güçlüklere karşı direnenlerin ödüllerini, yaptıkları iyiliklere uygun olarak elbette vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Erkek olsun, kadın olsun, her kim gerçeği onaylamış olarak iyi bir iş yaparsa ona bu dünyada güzel bir hayat bağışlarız ve yaptıkları iyi işlere karşılık ödüllerini de tam veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kuran okuduğunda kovulmuş sapkından ALLAH’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Gerçeği onaylayıp Rab’lerine güvenenlere onun bir gücü yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun gücü, kendisini dost edinenlere ve onu Rab’lerine ortak koşanlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz bir delilin yerine bir başka delili getirdiğimiz zaman ki ALLAH neyi indirdiğini iyi bilir, "Sen, ancak bir iftiracısın!" derler. Gerçekten çokları bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. De ki: "Gerçeği onaylayanları sağlamlaştırsın, Müslümanlara bir yol gösterici ve müjde olsun diye Kutsal Ruh onu Efendinden gerçekle indirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. "Ona bir insan öğretiyor" biçimindeki sözlerini elbette biliyoruz. Amaçladıkları kişinin dili yabancıdır, bu ise apaçık Arapça bir dildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. ALLAH’ın ayetlerini onaylamayanları ALLAH doğru yola iletmez; onlar için acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Yalan uydurup iftira edenler ALLAH’ın ayetlerini onaylamayanlardır. Onlar gerçek yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kalbi gerçeği onaylayıp ikna olduğu halde zorlanan dışında, onaydan sonra inkâra göğsünü açıp ALLAH’ı inkâr edenler, ALLAH’tan bir gazabı haketmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İnkarcı topluluğu ALLAH doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte onlar, ALLAH’ın kalplerini, işitme ve görüşlerini mühürlediği kişilerdir. Onlar gafillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hiç kuşku yok ki onlar ahirette kaybedeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Sonra Efendin, baskıya uğradıktan sonra göç eden, cihad eden ve direnenler için, evet senin Efendin, kuşkusuz onlar için Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün herkes gelir kendini kurtarmaya çalışır ve herkese yaptığının karşılığı tam ödenir ve onlara asla zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. ALLAH güven içinde başarılı bir topluluğu örnek olarak verir: O topluluğun rızkı kendilerine her taraftan bol miktarda ulaşırdı. Ancak daha sonra, ALLAH’ın nimetlerine karşı nankör davranınca ALLAH onlara açlık ve korku belasını tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onlara kendilerinden bir elçi geldi, onu yalanladılar. Sonunda, zulmederlerken onları azap yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. ALLAH’ın size verdiği helal ve güzel rızıklardan yiyin ve ALLAH’ın nimetlerine şükredin; sadece O’na hizmet ediyorsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Size yalnızca leş, kan, domuz eti ve ALLAH’tan başkası için adananları haram kılmıştır. Kim zorda kalırsa, istekli olmamak ve sınırı aşmamak koşuluyla ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Bu helaldir, bu haramdır" demeyin. Böylece ALLAH’a yalan yakıştırmış olursunuz. ALLAH’a yalan yakıştıranlar başarıya ulaşamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kısa süren bu zevkten sonra onlar için acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Yahudilere, daha önce sana anlattığımız şeyleri haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Bunlara rağmen Efendin, bilgisizlik yüzünden kötülük işledikten sonra ardından tövbe edip düzelenlere, evet senin Efendin ondan sonra Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. İbrahim, ALLAH’a boyun eğen, tek tanrıcı bir öncü idi. Hiçbir vakit ortak koşmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. O’nun nimetlerine şükredici idi. Onu seçti ve onu doğru yola iletti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ve ona bu dünyada mutluluk verdik, ahirette ise erdemlilerle birlikte olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Nitekim, İbrahim’in dinini tek tanrılı olarak izlemen için sana vahyettik; o asla putperestlerden olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi tatili, sadece onda ayrılığa düşenlere farz kılınmıştı. Efendin, ayrılığa düştükleri konuda diriliş günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Efendinin yoluna bilgelikle ve güzel bir aydınlatma ile çağır. Onlarla en güzel biçimde tartış. Efendin, yolundan sapanları ve doğru yolda olanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Karşılık verecekseniz, size verilen karşılığın bir benzeriyle karşılık verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret, sabrın ancak ALLAH’ın yardımıyladır. Onlar için üzülme ve onların tuzaklarından da endişelenme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. ALLAH erdemli davrananlar ve iyilikte bulunanlar ile beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster