1. Allah’ın emri geldi. Artık onu acele istemeyin. O; ortak koşmakta oldukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, kullarından dilediğine kendi emrinden melekleri ruh ile indirir ki; Ben’den başka tanrı yoktur, Ben’den sakının, diye uyarsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştukları şeyden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanı, bir damla sudan yarattı. Öyleyken o, nasıl da apaçık bir hasım kesilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayvanları da yaratmıştır. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Akşamleyin getirir, sabah salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendi kendinize zor varacağınız memleketlere yüklerinizi taşırlar. Muhakkak ki Rabbınız; Rauf’tur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Atları, katırları ve merkebleri de sizin için binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Bilmediğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yolun doğrusunu göstermek Alla’a aittir. Ondan sapan da vardır. O, dileseydi; hepinizi birlikte doğru yola iletirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O’dur size semadan su indiren, ondan içersiniz. Ve hayvanları otlattığınız bitki de onunla biter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onunla size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve türlü türlü ürünler bitirir. Düşünen bir kavim için bunda ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin buyruğunuza verdi. Yıldızlar da O’nun buyruğu ile müsahhar kılınmıştır. Muhakkak ki bunda, akleden bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Yeryüzünde rengarenk şeyleri de sizin için O, yaratmıştır. Muhakkak ki öğüt alan bir kavim için bunda ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Taze et yemeniz, giyineceğiniz süs eşyanızı çıkarmanız ve Allah’ın bol nimetinden istifade etmeniz için; denizi müsahhar kılan O’dur. Gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün, O’nun lutfunu aramanız ve şükretmeniz içindir, belki şükredersiniz artık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yeryüzünde sarsılmayasınız diye sabit dağlar, nehirler ve yollar koymuştur ki onunla, doğru yolu bulasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşaretler de. Yıldızlarla da, onlar yollarını bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaratan; yaratmayan gibi midir hiç? Artık öğüt almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın nimetini sayacak olursanız; bitiremezsiniz. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah; gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’tan başka taptıkları; hiç bir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar; diri değil, ölüdürler. Ne zaman dirileceklerini de fark edemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İlahınız; tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalbleri inkar edicidir ve onlar büyüklük taslayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz Allah; onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Ve O; büyüklük taslayanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara: Size Rabbınız ne indirdi? denildiği zaman; geçmişlerin masallarını, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bununla onlar; kıyamet günü kendilerinin bütün yüklerini taşıdıktan başka, bilgisizlikle baştan çıkardıklarının yüklerinden bir kısmını da sırtlarlar. Dikkat edin; yüklendikleri yük, ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendilerinden öncekiler de düzen kurmuşlardı. Bunun üzerine Allah; binalarını temellerinden çökertti de üstlerindeki tavanları başlarına yıkıldı. Hem bu azab; onlara hissedemeyecekleri taraftan gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sonra da kıyamet gününde onları rezil eder ve der ki: Haklarında tartıştığınız Benim ortaklarım nerede? Kendilerine bilgi verilmiş olanlar derler ki: Doğrusu bugün, rezillik ve zillet kafirleredir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Melekler; kendilerine zulmetmiş olanların canını alırken: Biz, hiç bir kötülük yapmıyorduk, diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin neler yaptığınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi cehennemin kapılarından girin. Orada temelli kalacaksınız. Büyüklenenlerin durağı ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Müttakilere: Rabbınız ne indirdi? denildiği vakit: Hayır indirdi, derler. Bu dünyada ihsan edenlere iyilik vardır, ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Müttakilerin yurdu ne de güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Adn cennetlerine girerler. Onların altlarından ırmaklar akar. Orada diledikleri kendilerinindir. Ve işte Allah; müttakileri böyle mükafatlandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar; meleklerin, güzel güzel canlarını alacakları kimselerdir. Selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi girin cennete, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar, kendilerine meleklerin veya Rabbının emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bunun için işledikleri kötülüklere uğradılar ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şirk koşanlar dediler ki: Allah dileseydi; ne biz ne de babalarımız O’ ndan başka bir şeye tapınırdık. O’nun emri dışında hiç bir şeyi haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de şöyle yapmışlardı. Peygambere apaçık tebliğden başka ne düşer? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Andolsun ki; her ümmete: Allah’a ibadet edin ve putlardan kaçının, diye peygamberler göndermişizdir. Allah, içlerinden kimini hidayete erdirdi. Kimi de sapıklığı hak etti. Şimdi yeryüzünde gezin de; peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onların hidayeti bulmalarına ne kadar hırs göstersen; muhakkak ki Allah dalalete sapanı hidayete erdirmez. Ve onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlar: Ölen kimseyi Allah diriltmez, diye olanca güçleriyle yemin ettiler. Hayır öyle değil. Bu, O’nun dosdoğru bir vaadidir. Ancak insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Üzerinde ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklasın ve küfredenler gerçekten yalancı olduklarını bilsinler diye, diriltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona, sözümüz sadece; ol, demektir ve o, hemen oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zulmedildikten sonra, Allah yolunda hicret eden kimseleri, andolsun ki; dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Şayet bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar sabreden ve yalnız Rabblarına tevekkül edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senden önce de ancak kendilerine vahyeder olduğumuz adamlar gönderdik. Öyleyse bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kitablar ve apaçık delillerle. Sana da insanlara indirileni açıklayasın diye bu zikri indirdik. Belki düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kötü işler düzenleyenler; Allah’ın kendilerini yere batırmasından, yahut haberleri yokken üzerlerine ansızın azab gelmesinden emin mi bulunuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahut onlar dönüp dolaşırken kendilerini yakalamasından mı? Allah’ı aciz bırakacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yahut yok olmak endişesindeyken yakalamasından mı? Muhakkak ki Rabbın, Rauf’tur, Ramim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah’ın yarattığı şeylerin gölgelerinin sağa sola vurarak boyun eğip Allah’a secde ettiklerini görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah’a secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Üstlerinden, Rabblarından korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah buyurdu ki: İki ilah edinmeyin. O, ancak bir tek ilahtır. Yalnız Ben’den korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Din de sürekli olarak O’nundur. Yoksa Allah’tan başkasından mı sakınıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Sizdeki her nimet, Allah’tandır. Sonra bir sıkıntıya uğradığınızda yalnız O’na sığınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sonra sıkıntınızı giderince de içinizden bir grup; Rabblarına şirk koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine verdiğimize nankörlük etmeleri için. Geçinin bakalım, yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine verdiğimiz rızıktan, bilmediklerine pay ayırırlar. Allah’a andolsun ki; uydurup durduğunuz şeylerden muhakkak sorguya çekileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar; Allah’a kızlar isnad ederler. O’nun sanı yücedir. Hoşlandıkları da kendilerinindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlardan birine bir kızı olduğu müjdelenirse; içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Utana utana onu tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ne kötü hükmediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ahirete inanmayanlar kötülük örneğidirler. En yüce örnek ise Allah’ındır. O; Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Şayet Allah, zulümlerinden dolayı insanları yakalayacak olsaydı; yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir müddete kadar tehir eder. Müddetleri dolunca onu ne bir an geciktirebilirler, ne de bir an öne alabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hoşlanmadıklarını Allah’a mal ederler. Dilleri de güzel şeylerin kendilerinde olduğunu yalan yere söyler durur. Şüphesiz cehennem onlarındır. Ve onlar, gerçekten aşırı gidenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Allah’a andolsun ki; senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. Ve onlar için elim bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sana kitabı; sırf ihtilafa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve inananlar topluluğuna hidayet ve rahmet olmak üzere indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Allah; gökten su indirir de onunla yeryüzünü öldükten sonra tekrar diriltir. Muhakkak ki bunda, dinleyen topluluklar için ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizin için hayvanlarda da ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından; size, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dupduru bir süt içiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden; şerbet, şıra ve güzel rızık elde edersiniz. Akleden bir kavim için bunda bir ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve Rabbın bal arısına vahyetti ki: Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sonra her tür üründen ye. Sonra da Rabbının işlemen için gösterdiği yoldan yürü. Karınlarından insanlara şifa olan, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar. Bunda düşünen bir kavim için şüphesiz bir ayet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah sizi yaratmıştır, sonra da öldürecektir. İçinizden bir kısmı ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bilmez olur. Muhakkak Allah Alim’dir, Kadir’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Allah; rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar buyrukları altında bulunanların rızıklarını vermezler. Halbuki bunda hepsi eşittir. Yoksa Allah’ın nimetini bile bile inkar mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Allah sizin için kendinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar, torunlar varetti. Temiz şeylerden size rızık verdi. Böyleyken batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Onlar; Allah’ı bırakarak, göklerden ve yerden kendilerine verecek rızıkları olmayan, olsa bile veremeyen şeylere mi tapınıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah’a benzerler koşmaya kalkmayın. Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Allah, size bir misal verir: Başkasının malı olan ve hiç bir şeye gücü yetmeyen bir köle ile tarafımızdan güzel bir rızka nail olup gizli veya açık infak eden; hiç bir olur mu? Hamd, Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah; iki kişiyi de misal veriyor: Biri hiç bir şeye gücü yetmez bir dilsizdir ki, efendisine yüktür. Nereye gönderse bir hayır getirmez. Bununla; doğru yolda olup adaletle emreden bir olur mu hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah’ındır. Saat hadisesi ise ancak bir göz kırpma gibi veya daha yakındır. Şüphesiz ki Allah; her şeye Kadir’dir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sizi, annelerinizin karnından Allah çıkardı. Hiç bir şey bilmezdiniz. Ve size kulaklar, gözler ve gönüller verdi ki şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Göğün boşluğunda; Allah’ın buyruğuna boyun eğerek uçan kuşlara bakmıyorlar mı? Onları Allah’tan başka kimse tutmaz. İnanan bir kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve size hayvan derilerinden; gerek göç gününde gerek konduğunuz günde hafifçe taşıyacağınız evler; yünlerinden, yapağılarından, kıllarından bir zamana kadar giyimlik, döşemelik ve ticaret kumaşı verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah; yaratıklarından sizin için gölgeler yapmış, dağlarda sığınacağınız barınaklar var etmiş, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, harbde muhafaza edecek zırhlar vermiştir. Müslüman olasınız diye, size olan nimetini işte böylece tamamlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Eğer yüz çevirirlerse; sana düşen, ancak açıkça tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Allah’ın nimetini hem bilirler, hem de inkar ederler. Zaten onların çoğu kafirdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Her ümmetten birer şahit göndereceğimiz gün; inkar edenlere itiraz için izin verilmez, özürleri de dinlenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O zalimler azabı görünce; onlardan ne hafifletilir, ne de mühlet verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah’a şirk koşanlar; şirk koştuklarını gördüklerinde derler ki: Rabbımız; işte şunlar, seni bırakıp da kendilerine yalvardığımız şeriklerimizdir. Bunlar da onlara: Doğrusu siz yalancılarsınız, diyerek söz atarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. O gün Allah’a arz-ı teslimiyet ederler. Uydurdukları şeyler onlardan uzaklaşıp gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Küfredip de Allah yolundan alıkoyanlara; bozgunculuk yaptıklarından dolayı azab üstüne azabı artırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Her ümmette bir kişiyi aleyhlerine şahid gönderdiğimiz gün; seni de onların üzerine tastamam şahid olarak getirdik. Sana; her şeyi açıklayan, hidayet ve rahmet, müslümanlara da bir müjde olan kitabı indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Muhakkak ki Allah; adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve taşkınlığı ise yasaklar. Tezekkür edesiniz diye size öğüt verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ahidleştiğiniz zaman; Allah’ın ahdini yerine getirin. Pekiştirdiğiniz yeminleri bozmayın. ÇünküAllah’ı üzerinize kefil yapmışsınızdır. Muhakkak ki Allah; yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra, söküp bozan kadın gibi olmayın. Bir ümmetin diğerinden daha çok olmasından ötürü yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası yapıyorsunuz. Allah, onunla sizi imtihan eder. Kıyamet günü ihtilaf ettiğiniz şeyleri elbette size beyan edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah dileseydi; sizi bir tek ümmet yapardı. Ama O; istediğini saptırır, istediğini doğru yola iletir. İşlediklerinizden muhakkak sorumlu tutulacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Yeminlerinizi aranızda hile ve bozgun vesilesi yapmayın. Çünkü bu yüzden sağlamca yere basmakta olan ayak, kayabilir. Allah yolundan alıkoyduğunuz için kötü bir azab tadarsınız. Ve sizin için büyük bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Allah’ın ahdini az bir pahaya değişmeyin. Eğer bilirseniz; Allah katında olan, sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah’ın katında olanlar ise sonsuzdur. Sabredenlere mükafatlarını, yaptıklarının daha güzeli ile ödeyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Kadın olsun, erkek olsun; her kim, inanmış olarak iyi amel işlerse; ona hoş bir hayat yaşatacağız. Mükafatlarını yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Kur’an okuyacağın zaman; kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Doğrusu inananlar ve yalnız Rabblarına güvenenler üzerinde, onun bir nüfuzu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onun nüfuzu; sadece onu dost edinenler ve Allah’a şirk koşanlar üzerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Biz, bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman; Allah ne indirdiğini gayet iyi bilirken, onlar: Sen sadece uyduruyorsun, derler. Hayır onların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. De ki: Onu Ruh-el Kudüs, mü’minlerin imanını pekiştirmek, müslümanlara hidayet ve müjde olmak üzere Rabbın katından hak ile indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Andolsun ki; ona mutlaka bir insan öğretiyor, dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri kişinin dili yabancıdır. Kur’an ise apaçık arapçadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Muhakkak ki Allah’ın ayetlerine inanmayanları; Allah, doğru yola eriştirmez. Onlara elim bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Allah’ın ayetlerine inanmayanlar; sadece yalan uydururlar. Ve işte onlar yalancıların kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlananların dışında, her kim; imanından sonra Allah’ı tanımayıp küfre göğüs açarsa; işte Allah’ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlar için büyük bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu, dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah’ın da kafirler topluluğunu hidayete eriştirmemesinden ötürü, böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onlar; Allah’ın kalblerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve gafiller de işte bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Şüphesiz ki ahiret gününde de hüsrana uğrayacaklar işte bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Hem Rabbın; işkenceye uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda savaşan ve sabredenlerle birliktedir. Muhakkak ki Rabbın; bundan sonra da Gafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. O gün herkes öz nefsi için uğraşacaktır. Herkes ne yaptıysa kendisine eksiksiz olarak verilecek, onlar; asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah; size, huzur ve güven içinde bir kasabayı misal olarak verir. Her yandan oraya bol bol rızık geliyordu. Ama Allah’ın nimetine nankörlük ettiler de yaptıklarından dolayı Allah onlara açlık ve korku belasını tattırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Andolsun ki; onlara, kendilerinden bir peygamber gelmişti de onu yalanlamışlardı. Zulüm ederken kendilerini azab yakalayıvermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Artık Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yeyin. Eğer O’na kulluk edecekseniz; Allah’ın nimetine şükredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. O; size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası için kesilmiş olanı haram kıldı. Mecbur olan; saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla bunun dışındadır. Şüphesiz Allah; Gafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Diliniz yalan yere vasıflandırageldiği için her şeye: Şu helal; bu haramdır demeyin. Çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz ki Allah’a karşı yalan uyduranlar, asla felah bulmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Az bir geçim ve ardından onlara elim bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Sana anlattıklarımızı daha evvel Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmemiştik, fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Hem Rabbın; bilmeyerek kötülük işleyip de tevbe eden ve ıslah olanlardan yanadır. Bundan sonra da Rabbın; muhakkak Gafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Muhakkak ki İbrahim; başlı başına bir ümmetti. Allah’a itaat ederdi ve bir Hanif idi. Hiç bir zaman müşriklerden olmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Rabbının nimetlerine şükrederdi. Onu beğenip seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Dünyada ona iyilik verdik. Doğrusu o, ahirette de iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sonra sana: Hanif olarak İbrahim’in dinine uy; o, hiç bir zaman müşriklerden olmadı, diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Cumartesi; ancak o gün üzerinde ihtilafa düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbın; onların ihtilaf edegeldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Rabbının yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde tartış. Muhakkak ki Rabbın; yolundan sapanları en iyi bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Eğer ceza verecek olursanız; ancak sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin. Sabrederseniz; elbette bu, sabredenler için daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sabret; senin sabrın ancak Allah içindir. Üzülme onlara. Kurdukları düzenlerden dolayı da endişe etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Şüphesiz ki Allah; müttakiler ve ihsan edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster