1. "Ben, insanların hayatlarının proğramını çizen, onların Rabbi Allah’a yalvarır, O’na sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanların tek idarecisi ve padişahı durumunda olan Allah’a sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Herkesin ve herşeyin kul ve kölesi olacağı insanların gerçek İlah’ına sığınıp O’nun korumasını isterim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Usanmaksızın defalarca kötü kuruntular fısıldayan şüpheye düşüren her sinsi kötülük fısıldayanların şerrinden Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ki, onlar insanların kalplerine devamlı fısıltıyla kötü düşünce ve kuruntular fısıldayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu şeytanca işi yapanlar insanlardan da olabilir, cinlerden de. Hepsinin vesvesesinden O’na sığınırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster